Utilizând TIC, implicǎm elevii în clasa modernǎ

Alexander Graham Bell spunea: „Înainte de orice altceva, pregătirea este cheia succesului”. Pornind de la acest citat, putem spune cǎ, în societatea noastrǎ, educaţia omului modern se orienteazǎ către o educaţie continuă, astfel încât să îl pregǎtească pe individ sǎ facǎ faţǎ provocǎrilor oriunde s-ar afla. În sprijinul educaţiei vin noile tehnologii ale societăţii informaţionale.

În multe şcoli din România, copiii, cadrele didactice, părinţii, cercetătorii se implicǎ în programele educaţionale de utilizare a calculatoarelor. Introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne aduce schimbări importante în procesul de învăţamânt. Actul învăţării nu mai este considerat efectul muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această schimbare în sistemul de învăţământ urmărește:

  • Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare;
  • Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual.

Învăţământul are o traiectorie ascendentă, trecând de la metodele expozitive la cele dialogate şi interactive, la desfăşurarea activităţilor folosind tot mai des multimedia, învăţământul deschis, la distanţă, pedagogia WEB. Se pune accentul, deasemenea, pe învăţământul structurat, diseminat oriunde. Întotdeauna sunt cerinţe şi nevoi de pregătire.

Unul din programele actuale, eficiente, de formare, este Erasmus+, fiind un plan de activitate al Uniunii Europene care are scopul de a moderniza și a internaționaliza educația, formarea profesională și lucrul de tineret.

În acest context, o echipǎ de formatori ai Casei Corpului Didactic Teleorman, alcǎtuitǎ din patru cadre didactice, prof. Ion Marilena, prof. Luca Fǎnica, prof. Drǎgoi Doina și profesor învǎţǎmânt primar Cismaru Florentina, a participat la o activitate de mobilitate, în Portugalia, în perioada 8-16 aprilie 2019, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității formării la Casa Corpului Didactic Teleorman prin profesionalizarea europeană a formatorilor”, acţiunea cheie 1 – Educaţia Adulților, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2018-1-RO01-KA104-048116, proiect implementat în perioada 02.09.2018-03.09.2020. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea procesului de formare prin introducerea tehnologiei Web 2.0 în cadrul sesiunilor de formare, elaborarea și avizarea/acreditarea unor programe de formare profesională mai dinamice şi orientate către satisfacerea nevoilor principalilor ,,actori” ai educației, profesorul și elevul.

În cadrul acestei mobilitǎţi, formatorii și-au îmbunǎtǎţit abilitǎţile și competenţele în domeniul TIC, au folosit instrumente disponibile online: documente Google, prezentǎri, formulare, bloguri, foi de calcul, pe care le vor utiliza în activitǎţile ulterioare atât ca formatori cât și ca profesori. Au învǎţat sǎ utilizeze platforme create pentru jocurile copiilor, cǎrţi online necesare învǎţǎrii noilor cunoștinţe, realizarea de prezentǎri video folosind design grafic, hǎrţi de sarcini, hǎrţi de concepte. Deasemenea, pe parcursul vizitelor interculturale la Sintra și Lisabona și în timpul întâlnirilor ( cina fado, cina portughezǎ), formatorii și-au dezvoltat abilitǎţile lingvistice. Mergând la “Espaço Público Europeu” au înţeles rolul instituţiei UE în implementarea proiectelor de dezvoltare a învǎţǎmântului și a tinerei generaţii.

În urmǎtoarele etape, formatorii vor desfǎșura activitǎţi urmǎrind: popularizarea acestor cursuri Erasmus+; prezentarea Programului Erasmus+, a componentelor acestuia; stimularea interesului pentru mobilități Erasmus+; popularizarea componentei de învăţare pe tot parcusul vieţii; prezentarea cunoștinţelor acumulate la curs; formarea de noi competenţe digitale în utilizarea TIC la clasǎ; dezvoltarea de noi instrumente digitale.

Instruirea cadrelor didactice în domeniul TIC nu este suficientǎ pentru o educaţie digitalǎ de calitate, aceasta presupunând interacţiunea mai multor factori, si anume: aspectele curriculare şi pedagogice, de organizare instituţilonală, finanţe, conceptele şi metodologiile pedagogice moderne, universalizarea formelor de instruire şi a conţinuturilor, cooperarea şi colaborarea atât a celor instruiţi, cât şi a celor care gestionează procesul de instruire – integrare.

O clasǎ modernǎ nu înseamnǎ robotizarea tuturor componentelor care participǎ la activitatea educaţionalǎ, ci trebuie sǎ ţinem seama cǎ predarea-învǎţarea-evaluarea, folosind metodele digitale, în mod exagerat, poate dezvolta dependenţǎ, ducând la reacţii greu de controlat, manifestǎri impulsive din partea elevilor, suprasolicitare, neglijarea nevoilor reale. Este nevoie de îmbinarea metodelor clasice cu cele moderne, noile tehnologii diversificate venind doar în completare, astfel încât sǎ se asigure calitate și reușitǎ.

 

prof. Florentina Cismaru

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Alexandria (Teleorman) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/florentina.cismaru

Articole asemănătoare