„Artă pentru toți” – accentul pe incluziune si coeziune

Ajuns la cea de-a IV a ediție, proiectul educațional „Artă pentru toți”, desfășurat pe dată de 12 mai în sala „George Enescu” a Școlii Gimnaziale de Arte nr. 5, a reunit copii din mediul rural, de la Liceul Tehnologic „Matei Basarab” din Măxineni, din cel urban, de la Școală Gimnazială de Arte nr. 5 din București și copii refugiați din Ucraina care iubesc artele și în special muzică.

Prin Declarația de la Roma din martie 2017, liderii UE s-au angajat să realizeze „o Uniune în care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întregul continent”; o Uniune care păstrează patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală”. Dacă dorim să construim o Europă mai puternică, politicile privind tineretul, cultura, educația și formarea profesională trebuie să joace un rol important în proiectul european.

„Orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții favorabile incluziunii și de înaltă calitate pentru a dobândi și a menține competențe care îi permit să participe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă.” – Proclamația interinstituțională privind pilonul european al drepturilor sociale (2017/C 428/09). 

Proiectul educațional „Artă pentru toți” și-a propus să abordeze problema disparităților dintre mediul urban și cel rural, prezentă în sistemul educațional românesc. Una dintre provocările politicilor educaționale din țările membre ale Uniunii Europene o constituie abordarea şi combaterea dezavantajelor pentru grupurile defavorizate din punct de vedere social, prin intermediul proiectelor educaționale care aduc laolaltă elevi din mediul rural și cel urban, ca o soluție-cheie pentru prevenirea excluziunii sociale pe termen lung.

Ediția de anul acesta a proiectului „Artă pentru toți” s-a desfășurat în contextul războiului neprovocat, nejustificat și ilegal declanșat de către Federația Rusă în țară vecină, Ucraina. O lună de război în Ucraina a dus la strămutarea a 4,3 milioane de copii – mai mult de jumătate din populația de copii estimată a țării, de 7,5 milioane, în țările vecine și în interiorul Ucrainei.

„Războiul a provocat una dintre cele mai rapide strămutări pe scară largă a copiilor de la al Doilea Război Mondial”, a declarat Directorul Executiv al UNICEF, Catherine Russell.

Astfel, în România au ajuns peste 30 de mii de elevi din Ucraina și, potrivit datelor oficiale, au fost depuse până la 21 aprilie 2022 2.008 de cereri de înscriere că audienţi, de către părinţii şi reprezentanţii legali ai elevilor şi preşcolarilor din Ucraina,  la școli din România.

Proiectul nostru, care folosește limbajul universal al muzicii pentru potențialul sau unic, creativ și de asigurare a coeziunii, a adus alături de elevi din mediul urban și rural din România elevi iubitori de artă din Ucraina, care își doresc să continue studiul muzicii la noi în țară și să se integreze în sistemul de educație din România. Includerea elevilor din Ucraina în cadrul proiectului a fost facilitată de concert-maestrul Filarmonicii George Enescu, violonista Natalia Pancec.

Proiectul „Artă pentru toți”  folosește metode inovative prin care ne dorim să contribuim la creșterea responsabilității publicului faţă de mediul înconjurător, renunțând la programele de sala și alte materiale de promovare tipărite pe hârtie, generând un cod QR pe care spectatorii să îl scaneze cu telefoanele mobile pentru a află toate informațiile legate de concert.

Proiectul urmărește consolidarea dimensiunii europene a educației prin încurajarea colaborării dintre instituțiile din învățământul preuniversitar din mediul rural și cel urban, îmbunătățirea calitativă și cantitativă a cunoașterii fenomenului cultural european și universal, îmbunătățirea competențelor digitale și lingvistice, promovarea multiculturalismului, precum și încurajarea creativității și inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale.

Prin acest proiect, derulat an de an, dorim să dezvoltăm capacități de comunicare şi interrelaționare între elevii de toate vârstele, prin intermediul muzicii, și să demonstrăm copiilor că ei toţi, indiferent de mediul de proveniență, doresc să înveţe, să cânte și să se bucure de tot ce-i înconjoară şi o pot face într-o relaţie de prietenie, într-un climat de stabilitate şi de bună înţelegere, prin intermediul susținerii unor concerte.

 

prof. Lorena Topcsov

Școala de Muzică și Arte Plastice Nr. 5 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/lorena.topcsov

Articole asemănătoare