Activitatea integrată – exemple de bună practică la grădiniță

Activitățile care fac parte din activitatea integrată își pierd statutul de activități de sine stătătoare, de această dată fiind elemente sau părți componente ale unui demers global. De aceea, pentru activitatea integrată se realizează un singur proiect didactic, indiferent de conținutul acesteia.

Sunt edificatoare o serie de exemple de metode și tehnici de stimulare a gândirii critice la  preșcolari, aplicate  în activitățile integrate, domeniul om și societate:

1. Proiect de activitate integrată ALA+ ADE: „Mă recunosc!”
Scopul activității: Dreptul copilului de a avea o identitate reprezentată prin nume, cetățenie/ naționalitate, țară.
Activități desfășurate pe domenii experiențiale:
– DOS( Domeniul Om și Societate): ” Jocul numelor” – joc didactic
– Jocuri și activității liber alese (ALA):
– Știință: ”Spune ce vârstă ai?” – joc exercițiu
– Bibliotecă: ”Recunoaște-ți poza!” – joc exercițiu
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, metoda R.A.I.
Materiale: un creion sau un pix, cifre – lumânare de la 1 – 5; ecusoane cu numele copiilor; o poză de familie, de când era mic a fiecărui copil, o minge.
Sarcina didactică: recunoașterea drepturilor copiilor de a avea o identitate reprezentată prin nume, cetățenie/naționalitate, țară; recunoașterea vârstei pe care o are fiecare copil.
Regula jocului: copilul își recunoaște numele și poza.
Elemente de joc: mânuirea materialelor, mișcarea, aplauzele.
Desfășurarea jocului:
Copiii vor fi anunțați că vor vorbi despre un drept pe care îl au și despre care e bine să știe cât mai multe lucruri și anume: dreptul la nume, identitate, cetățenie/ naționalitate.
Copiii sunt așezați în cerc și pe rând sunt invitați să vină în față să se prezinte la ”microfon”( un creion mai deosebit, sau chiar un microfon, care este dat din mână în mână). Copilul care are creionul în mână își spune numele și o însușire caracteristică și dă creionul mai departe.  În timp ce copilul își rostește numele, va primi un ecuson cu numele său. Fiecare copil după ce se prezintă va fi aplaudat.
Varianta: Educatoarea aruncă mingea unui copil și adresează întrebări. Copilul solicitat răspunde, apoi aruncă mingea înapoi la educatoare. Aceasta adresează întrebări și celorlalți copii. Exemple de întrebări:
– Cum te numești? Îți place numele pe care îl ai?
– Ai fi dorit un alt nume? Care? etc.
Varianta1: Se solicită fiecărui copil să – și aleagă poza de familie, de când era mic și să facă o scurtă descriere.
Varianta 2: Copiii se împart în mai multe grupe. Pe rând, fiecare grupă realizează câte o sarcină:
– Copiii vor asocia numele cu cifra – lumânare care reprezintă vârsta pe care o au și vor așeza vecinii cifrei, aflând ce vârstă vor avea în anul care urmează și precizează ce vârstă au avut cu un an înainte.
– Copiii așază cifra – lumânare în ordine crescătoare;
– Copiii așază cifra – lumânare în ordine descrescătoare.

2. Proiect de activitate integrată( ALA+ ADE – DOS + DEC): „Mândru sunt, că sunt român!”
Scopul activității: Cunoașterea unor elemente de istorie care definesc portretul spiritual al poporului român.
Activități desfășurate pe domenii experiențiale:
– DOS: Mândru sunt, că sunt român – lectură după imagini
– DEC: Sunt român, muzica: G. Breazul și N. Saxu
Jocuri și activității liber alese:
– Bibliotecă: ”Costumul tradițional romanesc!” – exercițiu grafic
– Artă: ”Drapelul tricolor” – confecție
– Construcții: ” Căsuța țărănească” – cu cuburi din lemn
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, brainstorming – ul/ ”furtuna de ideii”, expunerea, activitatea de grup.
Materiale: imaginii cu țara, cu portul popular, costumul popular, drapelul tricolor, fise de lucru, creioane colorate, carton colorat, lipici, cuburi din lemn, casetofon, Cd.

Exemplele pot continua. După fiecare activitate integrată parcursă, a avut loc o evaluare formative, am constatat o îmbunătățire a relațiilor dintre preșcolari, o mai bună colaborare și o responsabilizare în ceea ce privește spiritual de echipă. De asemenea am observat că preșcolarii manifestă interes și deschidere pentru acele activități didactice în care ei se pot manifesta liber, fără constrângeri și fără teama de a fi criticați și ridiculizați.

Utilizând metodele interactive de grup și metodele gândirii critice în activitatea integrate, îi antrenează pe copii mai mult decât metodele clasice, iar dinamismul ei îi va determina să interacționeze pozitiv și să găsească soluții în grup, favorizând imaginația creatoare.

 

prof. Alina Gârbacea

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Râșnov (Braşov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.garbacea

Articole asemănătoare