Abordarea competențelor cheie într-un demers didactic la disciplina educație tehnologică și aplicații practice

Odată cu schimbarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial, accentul în demersul didactic cade asupra formării de competențe. Alinierea la profilul european al absolventul presupune dezvoltarea a opt competențe cheie, necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții și anume: comunicare în limba maternă, comunicare într-o limbă străină, competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, competența digitală, a învăța să înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și parteneriat, sensibilizare și exprimare culturală.

Disciplina pe care o predau educație tehnologică și aplicații practice are în vedere în principal competențe matematică și competențe de bază în științe și tehnologii și spirit de inițiativă și parteneriat. Proiectarea demersului didactic vizând formarea de competențe generale, competențe specifice și utilizând activități de învățare care să conducă la dezvoltarea competențelor specifice contribuie la formarea competențelor cheie.

Prin exemplul următor, ilustrez cum pot dezvolta cele opt competențe cheie europene în cadrul unei lecții  de educație tehnologică și aplicații practice, la clasa: a V-a, unitatea de învățare Alimente și produse alimentare, subiectul lecției: Valoarea energetică și nutritivă.

Scopul lecției: familiarizarea elevilor cu valoarea energetică a alimentelor consumate
Timpul acordat: 50 minute

Competențe generale:
1. Realizarea practică de produse utile și/ sau de lucrări creative pentru activități curente și valorificarea acestora

Competențe specifice:
1.2. Identificarea unor date, mărimi, relații, procese și fenomene specifice matematicii și științelor în realizarea unui produs
1.3. Analizarea produselor pe baza unor criterii de comun acord

Obiective operaționale:
O1. – să întocmească un meniu pentru prânz
O2. – să calculeze valoarea energetică pentru meniul întocmit
O3. – să realizeze lista cu meniul folosind imagini personalizate
O4. – să colaboreze în cadrul grupei pentru realizarea sarcinilor

Metode și procedee didactice folosite: explicația, exercițiul, proiectul, studiu de caz
Mijloace de învățământ: manualul digital, calculator, telefon mobil, foaie A4, videoproiector
Forme de organizare a activității: pe grupe
Metode de evaluare: formativă

Desfășurarea lecției:
1. Momentul organizatoric: (2min) – notarea absențelor
2. Captarea atenției: (3min) – vizionarea filmului din manualul digital (Ed. Aramis) referitor la valoarea energetică și nutritivă
3. Reactualizarea cunoștințelor: (3min) scurtă discuție despre elementele nutritive care dau energie organismului
4. Dirijarea învățării (25min)
– se împart elevii în 5 grupe, prin numărare. (3min)
– se distribuie sarcina de lucru. Imaginați-vă că vreți să luați prânzul. Fiecare echipă trebuie să întocmească un meniu pentru prânz și să-i calculeze valoarea energetică. Lista cu meniul trebuie să fie personalizată cu imagini, iar meniul să fie scris în limba română și engleză. Fiecare grupă primește un alt tip de restaurant: fast food, cu specific românesc, italian, chinezesc și portughez. (5 min)
– echipele își stabilesc un lider și își împart sarcinile de lucru (2 min.)
– elevii folosesc Internetul pentru a întocmi meniul, calculează valoarea energetică, realizează un desen sugestiv ținând cont și de informațiile din filmul didactic urmărit (15 min)
– poza cu meniul realizat se încarcă pe padlet
5. Obținerea performanței și asigurarea feedback-ului (15 minute)
– se prezintă meniul în fața clasei și motivul pentru care ar trebui ales acel meniu (sau o reclamă)
– se apreciază activitatea desfășurată de elevi
6. Evaluarea performanței (2min)
– se notează activitatea elevilor

Pentru dezvoltarea competenței de comunicare în limba maternă, elevii împărțiți în grupe tehnoredactează și prezintă oral proiectul realizat, iar prin faptul că întocmesc meniul în limba română, dar și în limba engleză reușesc să-și dezvolte și competența de comunicare într-o limbă străină. Calcularea valorii energetice pentru meniul de prânz întocmit permite exersarea competenței matematice și competenței de bază în științe și tehnologii. Căutarea informațiilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru, vizionarea filmului din manualul digital, realizarea proiectului în Paint și postarea acestuia pe padlet conduc la exersarea competenței digitale. Pentru întocmirea meniului specific unui anumit tip de restaurant, elevii vor stabili împreună ce cuvinte cheie folosesc în căutarea informațiilor, de unde anume se pot documenta, își stabilesc responsabilitățile din cadrul echipei reușind să-și dezvolte astfel competența a învăța să înveți. Lucrul în echipă, interacțiunea și colaborarea membrilor echipei ajută la atingerea competențelor sociale și civice. Prin realizarea reclamei pentru meniul întocmit, expunerea meniurilor pe pagina de padlet se face apel la spiritul de inițiativă și antreprenoriat precum și la sensibilizarea și exprimarea culturală.

Realizarea unui astfel de demers didactic presupune o atenție deosebită a cadrului didactic în formularea corectă a sarcinilor de învățare, creativitate didactică și asigură, pe viitor schimbarea concepției profesorului prin raportarea acestuia din perspectiva disciplinei predate pe formarea și dezvoltarea de competențe și nu pe transmiterea de informații.

Bibliografie
1. Suport de curs CRED, Modulul I: Un nou Curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial – conceptualizări necesare M 1.1. Competențele cheie – repere de adecvare a sistemelor de educație și formare europene la societatea cunoașterii
2. Programa şcolară pentru disciplina Educație tehnologică și aplicații practice clasele a V-a -a VIII-a București, 2017
3. Mocanu, M., Dache, M., Săndulescu, I. L. Manual pentru clasa a V-a. Ed. Aramis, București, 2017

 

prof. Marioara Vonica

Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna, Sibiu (Sibiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/marioara.vonica

Articole asemănătoare