Valorificarea teoriei inteligențelor multiple în proiectul eTwinning Eight doors of inteligence/ Opt uși ale inteligenței

În perioada octombrie 2023 – mai 2024, elevii clasei a II a, de la Școala Gimnazială Apold participă în proiectul eTwinning „Eight doors of inteligence/Opt uși ale inteligenței”,   împreună cu alți elevi și profesori din România, Turcia,  Polonia, Georgia, Bulgaria, Grecia, Italia și Ucraina.

„Îmi doresc ca copiii mei să înțeleagă lumea, dar nu doar pentru că lumea este fascinantă și pentru că mintea umană este curioasă. Vreau ca ei să înțeleagă lumea, astfel încât să fie în măsură să o facă un loc mai bun.” – Howard Gardner

Scopul acestui proiect este de a permite elevilor să-și  descopere propriul domeniu de inteligență. Deoarece fiecare persoană este unică, modurile noastre de a învăța, de a procesa informațiile și de inteligența pe care o avem sunt și ele diferite.

Conform Teoriei inteligențelor multiple, elaborată de profesorul american Howard Gardner există diverse forme de inteligență distincte și unice, care conduc la diferite modalități de cunoaștere, înțelegere și învățare.

Gardner “Susține că există 8 domenii diferite de inteligență și că fiecare individ are propriul mod de a-și folosi zonele și inteligență. Inteligența fiind capacitatea noastră de a învăța, de a folosi ceea ce s-a învățat și de a produce noi soluții din ceea ce s-a învățat.’’

Prin urmare, obiectivele proiectului nostru sunt: să ajutăm fiecare elev să-și descopere propria arie de inteligență, să-l încurajăm să se dezvolte în zona de inteligență în care este puternic și să-l îndrumăm către această zonă.

De aceea, în cadrul proiectului internaţional eTwinning „Eight doors of inteligence/ Opt uşi ale inteligenţei’’vom explora și vom realiza  activităţi cu elevii pe cele 8 domenii de inteligenţă: inteligența verbală, inteligența intrapersonală, inteligența logico-matematică, inteligența muzicală, inteligența naturalistă, inteligența vizuală și spațială, inteligența kinestezică.

Pentru elevi, înțelegerea teoriei lui Gardner este foarte importantă deoarece le oferă o înțelegere mai amplă a propriei inteligențe. Potrivit acestuia, deși ne naștem cu cele 8 tipuri de inteligență, numai 3 dintre ele sunt dominante, maximum 4. Acestea ajung să definească personalitatea, ajungând să ne influențeze relațiile cu cei din jur, cât și succesul într-un anumit domeniu.

Activitățile proiectului, create pe cele 8 domenii de inteligenţă, scot la lumină abilitățile elevilor – prin intermediul lor, ei pot dobândi o mai mare încredere în abilitățile lor și pot explora modalități creative în fața provocărilor de învățare.

Activitatea 1 s-a desfășurat în luna noiembrie 2023, activitate desfășurată pe domeniul inteligenţei verbale. Copiii au sărbătorit Ziua Mondială a Salutului, din data de 21 noiembrie. În cadrul acestei activități au transmis mesaje către colegii lor parteneri. Vorbirea este cel mai mare element al inteligenței verbale. Ne-am propus să îmbunătățim abilitățile de vorbire ale elevilor noștri prin activitatea de dezbatere. Din acest motiv, am împărtășit înregistrările audio și imaginile din această dezbatere pe aplicația Storyjumper. Tema dezbaterii a fost „Este mai puternic vorbitul sau scrisul?”

Activitatea 2 s-a desfășurat în luna decembrie iar domeniul de inteligență atins a fost inteligenţa intrapersonală, de conștientizare a zilei de 3 decembrie, „Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Pentru a înțelege mai bine persoanele cu dizabilități și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la această problemă: existența persoanelor cu dizabilități printre noi, elevii au avut de realizat activităţi pentru o dizabilitate aleasă. Am creat apoi jocul empatiei pe aplicația Wordwall iar această activitate a fost disiminată pe aplicația Book Creator.

Activitatea 3 s-a desfășurat în luna ianuarie iar domeniul de inteligență atins a fost inteligenţa logică. Elevii au sărbătorit 29 ianuarie, Ziua Mondială a Puzzle-urilor. Am creat puzzle şi le-am încadrat într-un joc pe platforma Genially. Fiind o activitate din ianuarie, imaginile folosite sunt imagini de iarnă.

În activitatea 4, desfășurată tot în luna ianuarie, am sărbătorit Ziua Non-violenței în școlile noastre. Aceasta este o zi în care școala este nonviolentă și pașnică, este ziua poveștii păcii și nonviolenței iar domeniul de inteligență atins este inteligența socială.

Pentru că elevii care au o inteligență muzicală pur și simplu iubesc muzica, considerând-o o parte esențială a vieții lor, activitatea 5 din luna februarie s-a desfășurat pe grupe de țări mixte. Fiecare țară a propus celeilalte țări un cântec celebru. A oferit cuvintele cântecului partenerului. Elevii au învățat cântecul și l-au reprodus cu ajutorul instrumentelor muzicale. Această activitate este ilustrată în aplicația Canva, unde au fost adăugate videoclipurile activității.

Domeniul de inteligență pe care am acoperit-o în martie este inteligența naturii. In cadrul activității 6, am explorat natura și am completat o fișă de lucru comună tuturor țărilor, apoi am sărbătorit 21 martie Ziua Mondială a Apei, unde profesorii au creat activitatea „Apa pentru Pace’’ și au creat un un plan de lecție al activității. Amândouă activități s-au disiminat în aplicația canva.

Zona de inteligență pe care am acoperit-o în aprilie pentru activitatea 7 este inteligența vizuală și spațială. Am sărbătorit 15 aprilie, Ziua Mondială a Artei, cu activități în domeniul inteligenței vizuale. Activitatea s-a numit „Sunt ca un tablou”. Fiecare elev a înfățișat un tablou celebru și apoi a oferit scurte informații despre autorul lucrării. Ziua Mondială a Artei este sărbătorită în fiecare an și este considerată o zi în care sunt organizate evenimente de artă și străzile sunt împodobite cu opere de artă. Noi am ilustrat această activitate în Canva

Activitatea 8 se va desfășura în luna mai și va acoperi zona de inteligența kinestezică. Atunci vom sărbători 10 mai, Ziua Mișcării pentru Sănătate cu activități în domeniul inteligenței kinestezice.  Diseminarea acestei activități se va realiza în aplicația Canva.

Activitățile proiectului pe cele 8 domenii de inteligență au fost descrise mai sus și diseminate in aplicații. De asemenea fiecare lună a proiectului a avut creat un ziar al lunii care a fost un buletin informativ despre activitatea fiecărui partener al proiectului. Acest ziar al proiectului a fost creat de către fiecare profesor împreună cu colectivul clasei sale.

Rezultatele proiectului sunt: elevii sunt încrezători în ei, se cunosc pe ei înșiși mai bine, familiile știu în ce zonă de inteligență sunt puternici copii lor, predarea cu activități și metode moderne și diferite atrage elevii, alegerile sunt mai conștiente atunci când vorbim despre profesii în viitor, participare activă la proiecte este mai mare, produsele finale comune și lucrările comune realizate în cadrul proiectului sunt interesante.

Unele rezultate ale proiectului sunt disponibile pe blogul clasei:
https://apoldclasapregatitoare.blogspot.com/p/eight-doors-of-intelligence_12.html

 

prof. Elisabeta-Edit Borș

Școala Gimnazială, Apold (Mureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elisabeta.naghi

Articole asemănătoare