Valorificarea potenţialului moral al preşcolarilor prin abordarea integrată a conţinuturilor

De departe, cea mai uşoară modalitate de integrare a conţinuturilor este în domeniul estetic şi creativ – DEC. Indiferent de tema tratată şi de domeniul ales pentru predarea-învăţarea-evaluarea acesteia, fixarea se realizează facil atunci când preşcolarul este pus în situaţia de a demonstra că are reprezentări depre temă, adică atunci când pictează, desenează, modelează. Alături de valenţele binecunoscute ale activităţilor artistico-plastice, vom reda, în cele ce urmează, unele mai puţin tratate, referitoare la formarea conştiinţei şi a conduitei morale.

Aşadar, activităţile artistico-plastice exersează deprinderi de muncă, deprinderi disciplinare, pun copilul în situaţia de a înfrumuseţa spaţiul grupei/ grădiniţei (prin realizarea de expoziţii), valorizează produsele obţinute în urma muncii copiilor; de asemenea, activităţile acestea presupun şi ordine la locul de muncă după finalizarea lucrărilor, adunarea materialelor, aprecierea/autoaprecierea lucrărilor, competiţie sau spirit de întrajutorare.

Iată aici câteva exemple de integrare a conţinutului moral, în care s-au folosit activităţile artistico-plastice. Fiecare exemplu e prevăzut cu activităţile folosite, scenariul activităţii integrate, precum şi noţiunile morale predate copiilor.

• Activitate integrată Fata babei şi fata moşului
DLC – Educarea limbajului – povestea educatoarei
DEC – Activitate artistico-plastică – pictură
ALA1 – Ş: Ajută fata să ajungă la ladă (labirint)
– B: Citim imagini din poveşti învăţate
– JM: Puzzle cu poveşti
ALA2 – Joc de mişcare Şoarecele şi pisica
– Audiţie, cântece despre meserii/ activităţi

• AI Sănătate de la toate
DŞ – Cunoaşterea mediului – convorbire
DŞ – Activitate matematică – joc didactic Aşază şi grupează fructele şi legumele
DOS – Educaţie pentru societate – Salată de fructe (activitate practic-gospodărească)
ALA1 – Ş: Secţiune prin mere
– JM: Loto cu fructe
– A: Fructe umanizate (modelaj)
ALA2 – Joc senzorial: Spune ce-ai gustat?
– Lectura educatoarei: poezia Sănătate de la toate, Anca Ciobanu

• AI Să iubim florile!
DŞ – Cunoaşterea mediului – observare Crizantema şi tufănica
DOS – Educaţie pentru societate – activitate practic-gospodărească Îngrijim florile din curtea grădiniţei

DEC – Activitate artistico-plastică (pictură)
ALA1 – A: Flori de toamnă (modelaj)
– B: Citim imagini cu flori de toamnă
– Ş: De ce iubim florile? (convorbire)
• AI În ţara prieteniei
DOS – Educaţie pentru societate – joc didactic Cum e bine, cum nu e bine?
DEC – Activitate artistico-plastică – desen
ALA1 – C: Daruri pentru prieteni
– Ş: Scrisoare pentru prieteni (grafisme)/Ajută băiatul să ajungă la prietenii lui (labirint)
– A: Chipul prietenului meu (modelaj)
ALA2: Joc de mişcare: Mingea săltăreaţă
Joc de atenţie: Ce prieten a plecat?

• AI Ocrotiţi natura!
DOS – Educaţie pentru societate – vizionare PPT 10 paşi pentru un mediu mai curat
DEC – Activitate artistico-plastică – desen
ALA1 – B: Citim imagini cu efectele poluării
–  JM: Alege imagini cu cauzele poluării
–  Ş: fişă de lucru (Colorează imaginile în care omul protejează natura)

Teme despre prietenie, hărnicie, poluare sunt uşor de transmis preşcolarilor atunci când ele sunt abordate în manieră integrată, mai cu seamă atunci când cei mici desenează, pictează sau modelează aspect legate de cunoştinţele morale avute în vedere.

prof. Alina-Simona Dulgheru

Grădiniţa cu P.P. nr.5 Clopoțel, Bârlad (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.dulgheru

Articole asemănătoare