Importanța proiectelor educaționale în parteneriat cu poliția, la ciclul primar

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Aceste premize au stat la baza parteneriatului cu poliţia pe care l-am derulat în decursul anului școlar 2014-2015.

Prin derularea proiectului educativ în parteneriat „Strada – prieten sau duşman” mi-am propus să îi învăţ pe elevi cum să evite, sau măcar să reducă la minimum, accidentele în care pot fi implicaţi „micii pietoni”.

Proiectul este o dovadă a dorinţei de stimulare, dezvoltare şi perfectare a acelor deprinderi la elevi necesare autoprotejării şi creşterii grijii faţă de propria persoană şi faţă de cei din jur.

Activităţile propuse a se derula în cadrul proiectului  au avut ca formă specifică de desfăşurare întâlnirile directe dintre copii și agenţi de poliţie , activităţi menite să-i îndemne pe elevi să înveţe, să cunoască şi să respecte întotdeauna regulile de circulaţie pe drumurile publice, în calitate de participanţi direcţi la trafic, precum şi regulile de comportare în mijloacele de transport în comun. Întâlnirile cu persoanele specializate au avut loc atât la şcoală şi elevilor li s-au exemplificat diverse situaţii din trafic pe bază de expunere verbală şi de imagini, cât şi sub formă de deplasări directe pe drumurile rutiere, elevii aflându-se în situaţii concrete de punere în aplicare a deprinderilor formate privitoare la respectarea regulilor de circulaţie.

A. SCOP ŞI OBIECTIVE:
Cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie, a normelor de  comportare în societate.
Creşterea capacităţii de adaptare a elevilor la factorii şi condiţiile rutiere.

B. BENEFICIARI: elevii

C. REZULTATE AŞTEPTATE:
 formarea unor adevăraţi şi corecţi participanţi la trafic;
 realizarea unor portofolii proprii, a unor afişe şi a unor expoziţii cuprinzând produse individuale ale elevilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice, cu tot ceea ce implică aceasta.

D. DURATA: aprilie – iunie  2015

E. ORGANIZAREA PROIECTULUI
1. Echipa proiectului
2. Programul de activitate:
– Pregătirea activității
– Fixarea responsabilităților: modalităţi şi tematică
– Desfășurarea activității
– Evaluarea activității: monitorizare, centralizare, apreciere, măsurare
3. Identificarea resurselor: umane, materiale, financiare.

F. DISEMINAREA PROIECTULUI: comunitatea locală

Pregătirea activității a constat în popularizarea proiectului şi a importanţei acestuia prin lansarea ofertei către elevi şi părinţi urmat de promovarea proiectului la nivelul comunității locale şi al structurilor implicate în proiect.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII a fost structurată pe patru teme mari:
1. „Ştii circulaţie?” – testarea iniţială a elevilor, printr-un chestionar cu alegerea variantei corecte de răspuns.
2. „Cronica neagră a străzii” – întâlnire cu agenţi de circulaţie în vederea prezentării unor materiale despre accidente în care au fost implicaţi micii pietoni, din neatenţia lor.
3. „Micul pieton” – simularea participării la trafic cunoscând şi respectând regulile de circulaţie, în cadrul unei întruniri cu elevii celorlalte clase.
4. „Bine e să ştii să te comporţi în orice situaţie!” – activitate concretă de deplasare pe drumurile rutiere; recunoaşterea indicatoarelor; respectarea regulilor de comportare pe stradă şi în mijloacele de transport în comun.
Ultima etapă a proiectului a constat în evaluarea activității prin organizarea unei mese rotunde cu participarea colaboratorilor şi a beneficiarilor, în scopul aprecierii şi măsurării valorii educative concrete a activităţilor ce s-au derulat în cadrul acestei acțiuni. Deasemenea s-au propus măsuri recuperatorii în cazul depistării unor goluri la nivelul cunoaşterii şi aplicării comportamentului adecvat în trafic.

Prin intermediul celor patru întâlnirilor organizate în cadrul acestui proiect, elevii au descoperit că polițistul este de fapt un om care veghează la siguranța noastră, un prieten al celor care respectă regulile jocului numit „circulație”. Jocurile de rol organizate i-au făcut pe elevi să descopere strada din perspectiva micului polițist din cadrul patrulei de circulație. Astfel polițiștii mari și cei mici și-au dat mâna și au lucrat umăr la umăr pentru rezolvarea situațiilor dificile apărute în timpul plimbărilor organizate și ale filmulețelor vizionate.

Învățătorului i-a revenit rolul de “magician” iscusit care a făcut posibilă această desfășurare de forțe, a supravegheat de aproape dialogul dintre participanți, a urmărit reacțiile elevilor și le-a oferit suportul moral atunci când i s-a cerut, a creat condițiile propice unui dialog sincer și a intervenit în situațiile de criză pentru aplanarea și soluționarea micilor neînțelegeri ivite pe parcurs.

La final, cu toții am realizat că strada ne devine prieten sau dușman în funcție de comportamentul nostru, iar un copil prevenit în legătură cu pericolele ascunse este un copil salvat de accidente rutiere.

prof. Elena-Simona Marin

Școala Gimnazială Anton Pann, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.marin1

Articole asemănătoare