Valorificarea activităților extracurriculare

Activitățile extracurriculare generează relații de prietenie și ajutor reciproc, educă simțul responsabilității. Ele oferă condiții dintre cele mai prielnice pentru formarea conștiinței și conduitei cooperante. Libertatea de exprimare și relațiile cu ceilalți este mai mare și, astfel, posibilitățile de îmbogățire a experienței sociale se amplifică. Cadrul de acțiuni oferă câmp larg manifestării inițiativei și participării în funcție de anumite preferințe, interese, preocupări. Elevii au libertatea în alegerea activității, precum și a modului de participare în cadrul acestora. Dacă prezența la lecții este absolut obligatorie, orice absență, chiar și cea motivată, fiind nedorită, atunci la manifestările extracurriculare elevul singur alege să se prezinte și să participe sau nu.

Motivația participării la acele sau alte activități este o obligație a cadrelor didactice, dar și o îndatorire personală a fiecărui elev responsabil de propria formare. Elevii sunt îndrumați de profesori, care sugerează fiecărui elev ce activități să urmeze în dependență de interesele, preocupările și aptitudinile fiecăruia. Activitatea extracurriculară poate oferi un ajutor însemnat în realizarea educației, în următoarele direcții:

a) Lărgirea orizontului de cultură generală a elevilor, precum și stimularea interesului lor pentru diferitele ramuri ale științei.

b) Îndrumarea și dezvoltarea intereselor și înclinațiilor, a aptitudinilor de creație și a talentelor elevilor în diferite domenii ale culturii și artei.

Dezvoltarea intereselor culturale și artistice ale elevilor, prin îndrumarea lecturii lor particulare, prin recomandarea unor spectacole de teatru, cinematograf etc., prin discuții, lectura presei etc. contribuie mult la ridicarea nivelului lor cultural și artistic. Urmărind îmbogățirea și adâncirea cunoștințelor primite la lecții, precum și aplicarea acestora în practică pe o scară tot mai largă, școala și instituțiile extrașcolare contribuie, nu numai la instruirea elevilor, ci și la educarea lor în spiritul cerințelor societății.

Legând teoria de practică, dăm trăinicie pregătirii elevilor și le ușurăm încadrarea de mai târziu, în muncă și societate. Antrenarea copiilor în diferite activități, cunoașterea și stimularea particularităților psihice individuale ale acestora, încurajarea și promovarea lor contribuie la dezvoltarea personalității copiilor și asigură dezvoltarea lor multilaterală și armonioasă .

Participarea elevilor la activitatea extracurriculară se face pe baza liberei alegeri, după interesele și înclinațiile fiecăruia. Caracterul voluntar al acestor munci asigură participarea activă a elevilor la desfășurarea lor. Aceasta nu înseamnă că desfășurarea lor este lăsată la voia întâmplării, dimpotrivă, profesorii ajută elevii să se orienteze mai ales spre acele forme de activitate care sprijină dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor lor. Conducerea și organizarea lor bine chibzuită le asigură succesul.

Bibliografie
Granaci, L. (2006) Sărbători. Obiceiuri, tradiţii. Activităţi extracurriculare. Ghid pentru cadrele didactice. Chişinău: Ed. Epigraf, p.176
Niculescu, R.-M. (2005) Formarea formatorilor, Bucureşti: Editura ALL, p. 288.

 

prof. Daniela-Elena Jitaru

Școala Gimnazială Nr. 49 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.jitaru

Articole asemănătoare