Utilizarea tehnologiilor moderne în școală

Cu câțiva zeci de ani în urmă educația primită în școală putea să fie, în cele mai multe cazuri,  suficientă pentru întreaga viață a unei persoane, dar astăzi, situația nu mai este aceeași. Lucrurile s-au schimbat.

„Educația are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil.” – Jacques Delors

Educaţia  trebuie să depăşească stadiul de educaţie limitată ca număr de cursanţi şi perioadă de timp. Aceasta trebuie să se orienteze către o educaţie continuă, capabilă să îl pregatească pe individ oriunde s-ar afla şi nelimitat în timp.

Nu demult, computerul era un obiect rar, fiind considerat un lux la care mulţi oameni din România nici nu îndrăzneau să viseze şi spuneau că este ceva inutil pentru omenire, o pierdere de timp.

Anii au trecut, iar mentalităţile oamenilor s-au schimbat, în prezent lucrurile stând într-o altă lumină, favorabilă tehnologiei. Majoritatea elevilor, au deja ca rutină folosirea internetului prin schimburi de mesaje, rețele de socializare, diverse filmulețe sau clipuri. Acest mod de comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa. Chiar dacă în școală se utilizează sau nu  tehnologia informaţiei şi a comunicării (TIC), elevii menţionaţi vor folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare ca sprijin pentru  teme.

Astfel, s-a impus introducerea calculatorului în şcoli. Elevi, cadre didactice, părinţi, cercetători s-au implicat în programele educaţionale de utilizare a calculatoarelor în mediul școlar.

Tehnologia informaţiei şi a comunicării cu pași repezi devine o componentă de bază a învăţământului modern românesc, disciplină menită să integreze mai bine elevul în societate la absolvirea scolii.

Introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne în școală duce la schimbări importante în procesul de învăţamânt. Această schimbare în sistemul de învăţământ s-a ghidat după niște obiective bine structurate: creşterea eficienţei activităţilor de învăţare; dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual.

Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace didactice, este caracterul interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. Calculatorul este un mijloc didactic care se integrează în contextual celorlalte mijloace, amplificându-le valenţele instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar.

Instruirea asistată de calculator prezintă avantaje şi dezavantaje, ca orice altă metodă. Această metodă include:
• Predarea unor lecții de comunicare de cunoștințe
• Aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoștințe
• Verificarea automată a unei lecții sau a unei unități de învățare

Avantaje:
– Principiile didactice –însușirea conștientă și activă a însușirii temeinice a cunoștințelor- acționează concomitant cu programa școlară, în fiecare moment al activității elevului
– Dezvoltarea deprinderii de muncă independentă
– Însuşirea eficientă și corectă a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor elevilor;
– Învățarea în ritm propriu fără emoții și perturbări determinate de factorii de mediu;
– Dorința  de autodepăşire, competitivitate;
–  Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea;
–  Asigurarea unui feed-back permanent nu numai pentru elevi ci și pentru profesori, aceștia având posibilitatea de a-și reproiecta activitatea în funcţie de secvenţa anterioară;
– Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei.

Dezavantaje:
– Individualizarea excesivă a învățării duce la negarea dialogului elev-profesor și la izolarea actului de învățare;
– Dirijează pas cu pas activitatea mentală a subiectului împiedicându-l astfel să-și dezvolte capacitățile creatoare;
– Nu poate fi utilizată cu success la toate disciplinele de studiu deoarece accentuează munca în scris fără a dezvolta suficient intuiția, elevul neavând o imagine conturată a obiectului în ansamblu limitându – i -se astfel spiritul critic și gândirea independentă;
– Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca plictiseala, monotonie;
– Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră pot constitui o problemă pentru unele categorii de elevi.
Meritul deosebit al instruirii asistate de calculator constă în faptul că presupune participarea activă a elevilor în procesul de predare-învățare-evaluare și că permite dezvoltarea intelectuală a acestora, adecvată ritmului lor de lucru.

În următorii ani, sistemul educaţional românesc va trebui să răspundă provocării de a trece de nivelul formării de e-competenţe şi să fie capabil să ofere elevilor competenţe specifice, relevante pentru utilizarea tehnologiilor în societatea secolului XXI: dezvoltarea gândirii critice şi creative; rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor;  colaborarea, comunicarea şi negocierea; curiozitatea intelectuală, curajul şi integritatea, şi alfabetizarea digitală – un ansamblu format din atitudini şi deprinderi necesare pentru utilizarea şi comunicarea informaţiilor şi a cunoştinţelor, în mod efectiv, într-o varietate de medii şi formate” (Bawden, D., 2008).

 

prof. Mihaela Groza

Școala Gimnazială Aron Densușianu, Hațeg (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.groza

Articole asemănătoare