Utilizarea RED – avantaje și dezavantaje

În ultimele decenii, utilizarea RED – Resurse Educaționale Deschise (OER – Open Educational Resources) în învățământul primar, gimnazial și liceal a cunoscut o evoluție semnificativă la nivel global. RED sunt materiale educaționale care facilitează procesul de învățare, cum ar fi cursuri, manuale, lecții, prezentări ale unor proiecte, documente, imagini și multe altele, care sunt puse la dispoziția publicului în mod gratuit sau implicând costuri minime și pot fi accesate online, utilizate, adaptate și distribuite liber. Scopul RED este de a promova accesul la educație și învățare, eliminând barierele financiare și tehnologice și facilitând partajarea cunoștințelor în mod deschis. Aceste resurse sunt adesea create și distribuite sub licențe care permit redistribuirea și modificarea lor în funcție de nevoile individuale sau instituționale.

Această schimbare în ceea ce privește metodele de predare și de învățare are atât avantaje, cât și dezavantaje, necesitând o atenție deosebită atât din partea elevilor, cât și a profesorilor în ceea ce privește selecția lor. Avantajele utilizării RED la clasă sunt nenumărate, printre cele mai importante fiind următoarele:

  1. Accesibilitate și costurile reduse – RED oferă acces gratuit la o gamă largă de resurse educaționale de calitate, cum ar fi manuale, cărți electronice, lecții video, fișe de lucru interactive, rebusuri online și altele, reducând astfel costurile asociate achiziționării manualelor școlare tradiționale, ceea ce este benefic pentru elevi și părinți.
  2. Flexibilitate și personalizare – elevii pot învăța în ritmul propriu, selectând materiale care se potrivesc nivelului lor de competență și intereselor personale.
  3. Actualizare ușoară – materialele RED pot fi actualizate rapid pentru a reflecta noile descoperiri științifice, schimbările din curriculum sau corecturile în conținut. Acest lucru menține materialele de învățare relevante și actualizate permanent.
  4. Colaborare și partajare – profesorii și elevii pot colabora și partaja resurse, facilitând învățarea interactivă. Această colaborare poate îmbogăți experiența de învățare prin schimbul de idei și printr-un feedback permanent.

Deși utilizarea RED este foarte utilă, acest lucru are și câteva dezavantaje:

  1. Conectivitate și infrastructură – Accesul la internet și echipamentele tehnologice pot fi limitate în unele școli sau pentru elevii care provin din medii/ zone defavorizate (din cauza lipsei resurselor materiale pentru achiziționarea echipamentelor tehnologice, a lipsei semnalului de internet etc.), acest aspect afectând egalitate de șanse în ceea ce privește accesul la RED.
  2. Calitate variabilă – nu toate RED sunt de înaltă calitate, ceea ce poate duce la accesarea unor informații incorecte sau învechite. Profesorii și elevii trebuie să fie selectivi și să evalueze cu atenție sursele pentru a se asigura că acestea sunt credibile.
  3. Necesitatea de disciplină proprie – utilizarea RED necesită auto-disciplină din partea elevilor, deoarece aceștia pot fi tentați să se distragă cu ușurință de pe platformele online sau să nu-și gestioneze timpul eficient.
  4. Suprasolicitare tehnologică – utilizarea excesivă a tehnologiei poate duce la o dependență de dispozitivele electronice, distrăgându-le elevilor atenția de la interacțiunea socială și de la activitățile de zi cu zi.

În concluzie, utilizarea RED în învățământul primar, gimnazial și liceal la toate disciplinele de studiu prezintă avantaje semnificative, dar și dezavantaje care trebuie conștientizate pentru a evita efectele mai puțin eficiente ale utilizării lor.

Pentru a maximiza beneficiile acestor resurse, este important să se asigure accesul la internet și echipamente tehnologice, să se promoveze o selecție atentă a resurselor, iar elevii să fie învățați să utilizeze tehnologia în mod responsabil. Respectând aceste principii, RED pot să ofere o platformă de învățare eficientă și inovatoare în școlile din România.

 

prof. Nela-Ionela Balica

Liceul Particular Nr. 1, Bistrița (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nela.balica

Articole asemănătoare