O săptămână altfel – o altfel de educație (Eseu)

Am ales sa vorbesc în următoarele pagini despre experienţa celor cinci zile din „Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Această perioadă a dat elevilor şansa de a participa, într-un cadru organizat, la o suita de activitati non-formale din mai multe opţiuni posibile, opţiuni care au fost alese, de comun acord, împreuna cu elevii şi părinţii. Copiii au fost deschişi, veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, de a-şi forma competenţe complementare, de a dezvolta sau consolida relaţii cu colegii. Iniţial am simţit apăsarea unei săptămâni grele, dar la final am constatat că elevii mei au fost foarte încântați de activitățile desfășurate și așteptau cu nerăbdare săptămâna din anul următor.

A fost o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii fără a fi stresați de prezența catalogului şi de sunetul clopoţelului; a fost o ocazie de a-i cunoaşte mai bine, de a întări relaţia cu aceştia, de a colabora şi de a munci în echipă, de a învăţa şi a-i educa, insuflându-le prin activităţile desfăşurate valori morale, precum: bunătate, toleranţa, sprijin reciproc, generozitatea, iubirea faţă de ceilalţi şî faţa de natură, încrederea în forţele proprii etc.

Am încercat să implic elevii în această săptămână într-o serie de acțiuni atractive, eficiente, diversificate care să contribuie la dezvoltarea lor personală. Toată săptămâna a fost construită pe Zile cu tematici diferite şi cu activităţi care au implicat elevii, i-au informat, i-au format, i-au educat.

► ZIUA ATELIER- ECO/ CARNAVALUL COSTUMELOR a însemnat organizarea unui atelier pentru copii, unde am reciclat diverse materiale scoțând la iveală mici opere de artă. Astfel, copiii şi-au pus în valoare creativitatea şi imaginaţia, şi-au dezvoltat capacitatea de concentrare , spiritul de competiţie, dar şi abilităţile de muncă în echipă. Elevii au realizat cu multă plăcere diferite costume din materiale refolosibile. Astfel, lucrând în echipe, au creat rochii, turbane, fuste, haine, armuri din ziare, din fâşii de peturi, din cutii de carton, din doze de sucuri şi chiar din dopuri de plastic . Produsele finale, estetice şi lucrate cu talent, reprezintă dovada abilităţilor dobândite de-a lungul anilor la orele de arte vizuale şi abilităţi practice. La finalul activităţii fiecare echipă şi-a prezentat , într-un mod cât mai original, costumul. Elevii au conştientizat pe parcursul activităţii importanţa reciclării şi a activităţilor eco: de a proteja natura şi resursele naturale; de a reduce poluarea mediului înconjurator; etc

►ZIUA MIŞCĂRII ŞI A SPORTULUI – Am ales în această zi să ne deplasăm într-o drumeţie în mijlocul naturii. După ce am admirat frumusetea peisajelor şi am făcut un pic-nic, au urmat o serie de jocuri care au antrenat copiii: Cursa cu saci -proba clasicǎ de întrecere alergând cu sacul, Cursa în trei picioare: se concureazǎ în câte 2 parteneri, legaţi de picioare (stângul de dreptul fiecǎruia), Marinarii pricepuţi-este o probǎ de forţǎ în care cele 2 echipe formate, se luptǎ sǎ tragǎ de cealaltǎ parte a liniei echipa adversǎ, copiii fiind aşezaţi în sir, unul în spatele celuilalt.

Toate aceste jocuri au contribuit la crearea, dezvoltarea şi consolidarea unor relaţii de colaborare, cooperare şi cunoaştere reciprocă, la educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter; la înţelegerea dimensiunii sentimentului de prietenie adevărată şi a criteriilor de apreciere a ceea ce presupune relaţia de prietenie, la formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi

►ZIUA ALIMENTAŢIEI SĂNĂTOASE- Pentru că obiceiurile alimentare se formează în copilărie, activițățile acestei zile au avut ca scop accentuarea importanței nutriției corecte, formarea unui stil sănătos şi responsabil de viaţă în scopul prevenirii îmbolnăvirilor. Prin activități diverse (prezentări power-point, realizarea unor desene/postere/colaje/referate/pliante , pe aceasţă temă , formularea unor reguli privind o alimentative sanatoasa; concurs şi activitate practică, colaj “Piramida alimentelor”), elevii au fost conștientizați asupra obiceiurilor alimentare sănătoase şi şi-au dezvoltat deprinderi de utilizare a normelor igienico-sanitare. La finalul zilei, cu entuziasm, elevii au aranjat o masă festivă, au precizat rolul tacâmurilor şi au evidenţiat reguli de comportament civilizat la masă.

►ZIUA TALENTELOR: Am propus pentru această zi activitatea “Elevii au talent” (copiii au fost anunţaţi din timp să-și prezinte, individual sau pe grupe , talentul pe care îl au). Această activitate i-a mobilizat şi i-a motivat foarte mult, pentru că “s-au descoperit” pe ei înşişi, s-au manifestat liber, s-au “refugiat” în propriile talente, înclinaţii, aptitudini, s-au exprimat liber şi dezinvolt. Unii au cântat, alţii au dansat individual , în pereche sau chiar în trupe de dans, constituie de ei, unii au făcut numere de magie, alţii au prezentat o mini piesă de teatru. Important a fost că toţi elevii şi-au descoperit şi valorizat înclinaţii , aptitudini, talente. Această activitate a dus la cultivarea încrederii în forţele proprii, la o autocunoaştere şi introspecţie mai bună a propriei persoane, la întărirea relaţiilor de prietenie.

►ZIUA EDUCATIVĂ: In această zi am desfaşurat două activităţi distincte, cu rol educativ. Prima a fost o demonstraţie a celor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă privind acordarea primului ajutor. Elevii au avut posibilitatea să înţeleagă importanţa intervenţiei prompte şi rapide în situaţii excepţionale, să înveţe paşii acordării primului ajutor pentru fiecare situaţie prezentată. A doua activitate a fost “Jocul bunele maniere”. Am considerat că de la cea mai fragedă vârsta, copilul trebuie sa fie iniţiat în ,,arta de a trăi frumos”, de a se comporta civilizat . Am iniţiat o serie de activităţi pe această tema: Joc de rol cu marionete (Cum ne prezentăm?), recitarea cu gesticulații a poeziei „Obiceiuri Bune” de Czoslaw Janczarsk, vizionare de povesti educative-„Păţania lui Mofturilă”, realizarea unei cărticele a clasei „Primii paşi în bunele maniere”. S-a lucrat in echipe de câte 3 elevi, fiecare realizând o foaie a cărţii.

Feed-back-ul pe care l-am primit din partea copiilor şi a părinţilor implicaţi în activităţile din cele cinci zile a fost unul pozitiv, optimist care mi-a redat încrederea că o astfel săptămână este benefică şi reprezintă pasul spre cunoaşterea şi întărirea relaţiilor elev-elev, elev-învăţător, pasul în învăţarea unor cunoştinţe şi dezvoltarea unor competenţe într-un cadru relaxat şi plăcut, dar şi modalitatea de a-i ajuta pe copii să-şi cultive valori umane şi social—morale. Copiii din ziua de azi sunt altfel decât cei din generaţiile precedente, sunt extraordinar de sensibili, inteligenţi, precoce, au abilităţi şi aptitudini incredibile. Iar aceste calităţi cer un anume fel de educaţie, o educaţie ce se poate dobândi, puţin, câte puţin, printr-o altfel de şcoală: Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

 

prof. Lavinia Ispas

Liceul Sportiv Alba Iulia (Alba) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/lavinia.ispas

Articole asemănătoare