Un mediu curat, o viață sănătoasă (Proiect educațional)

La vârsta şcolară mică educaţia ecologică este la fel de importantă ca şi educaţia intelectuală, moral-civică, estetică deoarece le transmite copiilor cunostinţe despre mediul înconjurător, le formează deprinderi de a ocroti şi proteja natura, atitudini şi comportamente corecte faţă de mediul înconjurător/ implică dezvoltarea holistică, cunoștințele aflându-se în strânsă interdependență cu faptele, nevoile educaționale, comportamentele și nu în ultimul rând, dorințele și aspirațiile elevilor.

„Să privim încă o dată pământul acesta drag pe care foşnesc plopii şi cântă ciocârlia, să-i arătăm mai mult decât oricând dragostea noastră…Să-i privim munţii şi păsările în noul de lumină ce s-a deschis asupra lui, să-l învăluim într-o dragoste mai adâncă şi mai fierbinte”, spunea Geo Bogza în scrierile de mare încărcătură emoţională, cutreierând cărările acestei ţări binecuvântată de Dumnezeu.

Grija faţă de mediu trebuie să fie o componentă esenţială a dezvoltării morale, spirituale, sociale şi culturale, a generaţiilor actuale. Astăzi, mai mult ca oricând, se impune educarea tuturor cetăţenilor în spirit ecologic, în special a tinerei generaţii, deoarece aceasta va fi atât beneficiarul de mâine cât şi factorul de decizie.

„Adevărata generozitate în viitor constă în a dărui totul naturii în prezent.”

Consider că școala, instituția formatoare de personalități, are la îndemână multiple posibilităţi de realizare a unei bune pregătiri ecologice a  conștiinței copiilor care să se materializeze apoi în formarea unui comportament şi a unei culturi ecologice, prin intermediul tuturor modalităților de realizare a educației ecologice la vârsta școlară mică.

Proiectul educațional „Un mediu curat, o viață sănătoasă” este implementat de Liceul Tehnologic Nr. 1 din Cudalbi, în parteneriat cu Primăria Cudalbi, cu CCD Galați și cu Asociația Părinți-Copii. Își propune cresterea gradului de conștientizare a efectului  pe care sănătatea mediului o are asupra sanătății copiilor înţelegerea necesităţii conservării şi utilizării raţionale a resurselor de mediu pentru a trăi într-o lume mai bună şi mai sănătoasă.

Ne propunem ca, pe parcursul proiectului, elevii să conștientizeze etapizat ce conduită trebuie să adopte în funcție de problemele înconjurător  implicând-se activ în activitățile prezente ca  la sfârșitul proiectului elevii să conștientizeze/ să avem implementate bazele pentru a forma și dezvolta cunoștințele și atitudinile pozitive față de mediul înconjurător  și problemele acestuia.  că pentru a se bucura de o sănătate personală impecabilă au nevoie să păstreze sănătatea mediului în care îsi desfășoară activitatea

Obiectivele proiectului vizează multiple planuri:

 • Dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii în rândul elevilor, profesorilor, părinţilor şi a întregii comunităţi pentru sănătatea şi ocrotirea mediului înconjurător;
 • Dezvoltarea abilităților cadrelor didactice în vederea utilizării de metode noi de stimulare a interesului elevilor pentru desfășurarea activităților ecologice;
 • Implicarea activă a elevilor în acţiuni de protejare a mediului înconjurător prin activităţi de ecologizare;
 • Relaţionarea cu comunitatea locală în probleme punctuale;
 • Conştientizarea impactului negativ al deşeurilor asupra calităţii mediului înconjurător
 • Implicarea elevilor în colectarea materialelor reciclabile-hârtie şi P.E.T.-uri şi confecţionarea de obiecte decorative;
 • Antrenarea copiilor în vederea realizării de lucrări ECO cu mesaje PRO NATURA
 • Sesizarea efectelelor benefice ale spaţiilor verzi, bine întreţinute, asupra sănătăţii şi stării de spirit a omului;
 • Dezvoltarea capacităţii elevilor de a lua decizii, de a lucra în echipă, dezvoltarea spiritului critic, al creativităţii şi imaginaţiei în timpul activităţilor şi acţiunilor desfăşurate pe parcursul proiectului.

Perioada de implementare este anul  școlar 2022- 2023.

Grupul țintă:

 • elevii claselor pregătitoare şi clasele I-IV
 • cadre didactice de la Liceul Tehnologic Nr.1, Cudalbi
 • comunitatea părinților elevilor de la Liceul Tehnologic Nr.1

Rezultate așteptate:

* Privind copiii:
-cultivarea dragostei pentru mediul înconjurător;
-formarea unui comportament ecologic  și îmbogățirea culturii generale cu numeroase informații ecologice;
-antrenarea în activități practice pentru beneficiile celor din jur.

* Privind cadrele didactice:
-familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului elevilor pentru desfășurarea activităților ecologice.

* Privind părinții și alți factori educaționali din comunitate:
-creșterea gradului de implicare a comunității locale și părinților în acțiunile ecologice;
-privind produsul finit al proiectului:
-întocmirea unui portofoliu al proiectului care să cuprindă fotografii și concluziile activităților desfășurate în cadrul proiectului.

Echipa de proiect:
Prof. înv. primar Botezatu Mioara-coord. proiect
Prof. înv. primar Dumitrache Paula
Prof. înv. Primar: Năpârlică Mihaela
Prof.  înv. Primar: . Radu Iuliana

Valori promovate:

 • Comunicare;
 • Implicare;
 • Respect față de natură;
 • Spirit de echipă.

Etapele proiectului:

 • Proiectul se desfășoară în perioada octombrie 2022- iunie 2023;
 • Planificarea proiectului și scrierea proiectului :1-15 octombrie 2023;
 • Lansarea proiectului: 14 octombrie 2022
 • Desfășurarea activităților proiectului:  noiembrie 2022- iunie 2023

Graficul activităților:

1.  Și tu poți participa la salvarea naturii –  24 octombrie 2022- constituirea grupului de elevi, cadre didactice implicați în proiect; stabilirea activităților si responsabilităților
2. Informare cu privire la importanţa colectării selective a deşeurilor -filmuleţ intitulat ,,Colectarea selectivă” ( 17 noiembrie 2022)
3. Grija pentru sol, grijă pentru viață- ziua solului, 5 decembrie 2022:
-plantare de flori în ghiveci, vizionare de filmulețe de conștientizare a importanței solului,dezbateri
-instalarea unor coşuri de gunoi desenate şi inscripţionate cu mesaje ecologice în fiecare clasă
-colectarea de hârtie de către elevii fiecărei clase
Va fi premiată cea mai ECO clasă !( clasa care va îndeplini toate activităţile specificate)
4. Reciclăm, confecționăm și ne distrăm!!-atelier de creaţie şi educaţie ecologică – Confecţionarea de obiecte,jucării pentru amenajarea clasei – 26 ianuarie 2023
5. Un mediu curat – o lume sănătoasă- un eco-cetățean  responsabil! -Organizarea unei expozitii cu desene , realizarea de afise si pliante cu mesaje ecologice (care vor fi distribuite pe toata raza localitatii pentru sensibilizarea locuitorilor) având ca temă „Protejarea mediului” 28 februarie 2023)
6. Lectura –  la un pas  să protejăm natura – lectura unor povești/texte cu conținut ecologic, desprinderea principalelor reguli ce trebuie respectate de orice cetățean – 28 martie 2023
7.  Un om – o floare și un îndemn – acțiune de plantare de flori în curtea școlii ( 26 aprilie 2023)/ Eu îți ofer o casuță –confecționarea din materiale reciclabile unor căsuțe pentru păsări
8. ”Ziua păsărilor și a arborilor” -dezbatere cu tematica ”Mesajul pământului”, expoziţie de pictură, colaje ”Culorile naturii” – 10  mai 2023 – partener CCD Galați, prof. metodist Ionica Dragu
9. Salvați mediul, salvați oamenii! –acțiune de ecologizare a comunei Cudalbi 5 iunie 2023 Ziua Mondială a Mediului -partener Primăria Cudalbi

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin continuarea implicării copiilor și părinților în activități de ecologizare, includerea bunelor practici identificate în proiect în strategia de dezvoltarea a școlii, posibilitatea de a menține și dezvolta parteneriatele încheiate în cadrul proiectului.

Temele abordate în cadrul proiectului prezintă interes pentru toți factorii implicați și oferă posibilitatea continuării acestuia în anul următor și includerea în calendarul activităților educative județene.

 

prof. Mioara Botezatu

Liceul Tehnologic Nr.1, Cudalbi (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mioara.botezatu

Articole asemănătoare