Tracing our Cultural Heritage (Proiect Erasmus+)

Școala Gimnazială Vulcana Pandele implementează, în perioada 01.09.2018 -31.12.2020, proiectul de parteneriat strategic, KA229,  ”Tracing our Cultural Heritage”, nr de referinţă 2018-1-CY01-KA229-046851_6. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea cheie 2, și urmăreşte dezvoltarea competenţelor culturale, lingvistice şi digitale ale elevilor şi cadrelor didactice, descoperirea şi înţelegerea  diferitelor sisteme educaţionale din Europa, precum şi îmbunătăţirea managementului şi modului de organizare al şcolilor partenere.

Partenerii Școlii Gimnaziale Vulcana Pandele sunt Dimotico Scholeio Asinou din Cipru, Osnovna skola Tomasa Goricanca Mala Subotica din Croaţia, Istituto Comprensivo Statale Masaccio din Italia, Ceip el Picacho din Spania şi École Saint Gilles Hennebont din Franţa. Împreună, am desfăşurat activităţi cu teme comune şi am participant la cinci Activităţi transnaţionale de predare/ învăţare/ formare. Cea de-a şasea Activitate transnaţională de predare, învăţare şi formare va fi găzduită de şcoala coordonatoare (din Cipru) şi se va desfăşura ca Activitate virtuală, ca urmare a situație curente din Europa.

Rezultate proiectului
• Colţul Erasmus+
• Website-ul proiectului: tracingheritage2018.wixsite.com/
• Logo proiect
• Prezentări PowerPoint (istoria regiunii şi a şcolii, monumente istorice, arta tradiţională, tradiţii de Crăciun/de carnaval)
• CD-muzică tradiţională
• E-book- Tradiţii de Crăciun
• Video- dans tradiţional
• E-book -reţete culinare tradiţionale
• Carte de bucate tradiţionale
• Carte ilustrată-poveşti din folclor
• Muzeul European al Patrimoniului Cultural-online

Impact
Elevi:
-motivaţie crescută pentru şcoală şi învăţare;
– abilităţi de lucru în echipă;
-stimularea gândirii critice a elevilor;
-competenţe de bază şi competenţe cheie îmbunătăţite: comunicarea în limba engleză, competenţe digitale, sensibilizarea şi expresia culturală, competenţe sociale şi civice;
-dezvoltarea creativitătii si a autonomiei in activitatile didactice;
-creşterea interesului pentru descoperirea unor tradiții din alte ţări şi realizarea unor produse specifice;
-respectarea unor reguli şi norme de comportament;
-interes turistic crescut;
-apreciarea propriului patrimoniu cultural şi pe cel al ţărilor partenere;
-respectarea diversităţii culturale existente în Europa.
Cadre didactice:
-competenţe didactice şi metodice îmbunătăţite;
-interes crescut pentru parteneriate europene;
-competenţe îmbunătăţite de comunicare în limba engleză şi de lucru în grup multicultural;
Școală:
-recunoaşterea şcolii la nivel judeţean;
-creșterea dimensiunii europene a școlii;
– crearea unei atmosfere pozitive care  ajută la învățarea activă a elevilor.

Implementarea acestui proiect a oferit elevilor şi cadrelor didactice posibilitatea de a cunoaşte şi înţelege alte sisteme de învăţământ din Europa, de a-şi îmbogăţi cunoştinţele, precum și schimbarea modului de gândire. De asemenea, cadrele didactice au interacţionat cu partenerii europeni şi au beneficiat de schimb de experienţă diversificându-și metodele de predare datorită exemplelor de bună practică cu care au intrat în contact.

Precizare: Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

prof. Ileana Glodeanu

Școala Gimnazială, Vulcana Pandele (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ileana.glodeanu

Articole asemănătoare