O educație de calitate pentru toți (Proiect Erasmus+)

La Școala Gimnazială nr. 1 Remetea se derulează în perioada 2019-2022, în cadrul proiectului Erasmus+, proiectul O EDUCAȚIE DE CALITATE PENTRU TOȚI, un proiect de mobilități pentru cadrele didactice, în vederea dezvoltării profesionale a acestora.
În perioada 24-30 noiembrie 2019, a avut loc prima mobilitate, la Florența, în Italia.

Formatorul a fost organizația Europass Teacher Academy. 3 cadre didactice din școala noastră au participat la cursul “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools”, curs care s-a desfășurat în limba engleză. A fost o experiență deosebită. 14 profesori din 7 țări au aflat că gândirea critică și creativitatea sunt abilități care pot fi învățate, predate și puse în aplicare în orice clasă, iar comunicarea și cooperarea sunt abilități fundamentale de viață de care elevii au nevoie pentru a se putea conecta cu ceilalți și a lucra cât mai bine în viitor.

Acest curs le-a oferit profesorilor cunoștințele necesare pentru a putea integra ulterior toate aceste competențe în mediul școlar din care fac parte și apoi să se folosească de propria lor capacitate de a crea, de a gândi critic, de a comunica eficient și de a  colabora bine cu ceilalți.

Rezultatele așteptate ale acestui curs au fost următoarele: obținerea unei înțelegeri clare a procesului creativ și experimentarea directă a acestuia; experimentarea unor abilități și tehnici de comunicare mai eficiente; lărgirea oportunităților de colaborare în clasă și încurajarea acesteia în toate aspectele vieții școlare; trăirea unei experiențe internaționale de team-building.

Rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece rămâne principalul instrument, pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativitãṭii.Preocuparea de formare a independenţei în gândire şi exprimare implică şi o legătură cu familia.

Părinții trebuie convinși că tutelarea excesivă împiedică dezvoltarea intelectului, manifestarea independentă a gândirii și fanteziei lui, sunt factori esențiali în dobțndirea viitoare a unei autentice competențe profesionale. În această perioadă, creativitatea face posibilă creația ca activitate psihică. Nivelul posibil de atins acum, este doar acela al creativității potențiale, manifestată prin desene sau jocuri.

Desenul, pictura, modelajul, muzica, dansul, diferitele jocuri în aer liber sau acasă, au darul de a-i ajuta să-și exprime emoțiile, gândurile și sentimentele. Cadrul cel mai important de manifestare, dar și de stimulare a potențialului creativ este jocul, cu toate tipurile sale. Prin joc, copilul poate fi oricine își dorește, poate inventa jocuri de rol și poate crea personaje.

Învăţarea prin cooperare este bazată pe următoarele principii: interdependenţa pozitivă (elevii sunt dirijaţi către un scop comun, stimulaţi de o apreciere colectivă, rezultatul fiind suma eforturilor tuturor); responsabilitatea individuală (fiecare membru al grupului îşi asumă responsabilitatea sarcinii de rezolvat); formarea şi dezvoltarea capacităţilor sociale, stimularea inteligenţei interpersonale (abilitatea de a comunica cu celălalt, de a primi sprijin atunci când are nevoie, de a oferi ajutor, la priceperea de a rezolva situaţiile conflictuale); interacţiunea faţă în faţă (presupune un contact direct cu partenerul de lucru, aranjarea scaunelor în clasă astfel încât să se poată crea grupuri mici de interacţiune, în care elevii să se încurajeze şi să se ajute reciproc); împărţirea sarcinilor în grup şi reflectarea asupra modului cum se vor rezolva de către fiecare membru în parte şi de către colectiv.

O educație de calitate are nevoie de cadre didactice bine pregătite, care să se adapteze cerințelor unei societăți aflate în continuă schimbare.

Oportunitatea acestui program a oferit cadrelor didactice șansa  de a interacționa cu cadre didactice din alte țări, de a schimba impresii și a se familiariza cu trăsături specifice altor sisteme de învățământ. Cursul a fost foarte bine organizat, cu o documentare foarte riguroasă din partea organizatorilor și un interes deosebit pentru prezentarea clară a tuturor informațiilor. Tehnicile de lucru abordate au fost foarte variate și atractive și relațiile stabilite între cursanți sunt începutul unor colaborări pe termen lung.

 

prof. Alexandra-Teodora Chirodea

Școala Gimnazială, Remetea (Bihor) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alexandra.chirodea

Articole asemănătoare