Textul descriptiv – propunere de receptare

Unul dintre conținuturile frecvent abordate în cadrul orelor de literatura română atât la ciclul gimnazial, cât și la ciclul liceal îl reprezintă descrierea, indiferent că avem în vedere modul de expunere sau tipul de text. Acesta este și motivul pentru care am ales să propun demersul didactic al unei ore care se concentrează pe receptarea textului descriptiv, mai precis pe identificarea particularităților acestuia la nivelul clasei a IX-a.

Obiectivele operaționale avute în vedere sunt următoarele:

  • să realizeze o descriere orală după un desen/plan;
  • să precizeze obiectul descris în textul-suport; să identifice trăsăturile descrierii din textul-suport;
  • să argumenteze că un text prezintă trăsăturile unei descrieri;
  • să lucreze în pereche, respectând părerea colegului/colegei de bancă.

Scenariul activității didactice

Evocare
Se asigură un climat favorabil desfăşurării lecţiei, alături de materialele necesare pentru o bună desfăşurare a activităţii.
Se cere elevilor să își imagineze că sunt agenți imobiliari și să realizeze o prezentare a unei locuințe cu ajutorul planului din prima fișă primită (Anexa 1).

Realizarea sensului

Se anunță şi se scrie pe tablă titlul lecţiei:
Descrierea – particularitățile textului descriptiv

Se anunță obiectivele operaționale; la sfârșitul acestei lecții elevii vor fi capabili să identifice obiectul unei descrieri, trăsăturile unui text descriptiv și, de asemenea, să argumenteze apartenența unui text la o descriere.

Se oferă explicațiile necesare înțelegerii legăturii dintre planul locuinței și fragmentul propus înspre analiză: locuința e, de fapt, o anexă în care s-au refugiat niște evrei pentru a nu fi capturați de naziști și duși în lagăr. Cea care realizează descrierea Anexei este o fetiță pe nume Anna Frank, pasajul descriptiv făcând parte din jurnalul acesteia.
Se citește textul-suport de către profesor: fragment extras din opera „Jurnalul Annei Frank” de Anne Frank (Anexa 2). În timp ce ascultă lectura model, elevii urmăresc planul locuinței.

Li se cere elevilor să rezolve cerințele de pe fișa de lucru (Anexa 3). Odată cu fiecare răspuns al elevilor, se formulează și trăsătura specifică descrierii, apoi se notează pe tablă și în caiete.

Reflecția

Se  rezolvă în perechi cerința de pe fișa de lucru (Anexa 4): expunerea a două argumente prin care să se demonstreze apartenența textului-suport la o descriere. O pereche își prezintă răspunsurile. Profesorul apreciază calitatea răspunsurilor date. Se oferă explicațiile necesare.

Se precizează tema pentru acasă:
Imaginează-ți că ești autorul unui blog. Redactează un text de 150-300 de cuvinte în care să se descrii lacul Colibița.
Se oferă sugestiile necesare. Se notează pe tablă și în caiete.

Anexa 1

Anexa 2

„În dreapta palierului se află Anexa. Nimeni n-ar bănui că în spatele ușii simple, vopsite în gri se ascund așa de multe camere. Treci de pragul din faţa ușii, și-ai intrat. Chiar în dreptul ușii de la intrare, este o scară abruptă, în stânga un hol mic și o cameră, cameră ce are să devină cameră de zi și dormitor pentru familia Frank, alături este încă o cameră mai mică, dormitor și cameră de lucru pentru cele două domnișoare Frank. În dreapta scării, o cameră fără fereastră, cu chiuvetă și toaletă separată, și de asemenea o ușă de acces spre camera mea și a lui Margot. Când ajungi sus, la capătul scării, și deschizi ușa, rămâi surprins să dai peste o încăpere atât de înaltă, luminoasă și spaţioasă într-o casă atât de veche, construită pe marginea unui canal. În această încăpere se află un aragaz (prezenţa lui o datorăm faptului că aici a fost mai demult laboratorul lui Kugler) și o chiuvetă. Asta-i deci bucătăria și totodată dormitorul soţilor Van Daan, ca și camera de zi, sufrageria și camera de lucru a tuturora. O cameră foarte mică, de trecere, va fi apartamentul lui Peter van Daan. Apoi, la fel ca în partea din faţă, o mansardă și un pod. Și uite așa, ţi-am prezentat toată Anexa noastră frumoasă!
A ta, Anne.”

Anexa 3

Răspunde cu atenție la următoarele cerințe, valorificând informațiile din textul de mai sus:

1. Notează, în spațiile punctate:
– Obiectul descrierii:
– Elementele obiectului descris: 1.   2.   3.  4.  5.  6.  7.
– Detalii care țin de planul apropiat sunt:
Detalii care țin de planul îndepărtat sunt:
– Grupuri nominale (substantiv+adjectiv):
– Figuri de stil:
– Imaginile artistice:
– Verbe:

2. Încercuiește răspunsul pe care îl consideri corect:
– Traiectoria descrierii este una panoramică/ focalizată.
– Perspectiva din care se realizează descrierea este subiectivă/ obiectivă.
– Descrierea este literară/ nonliterară.
– Descrierea este realizată pentru:
a) a construi lumea textului, a-i stabili coordonatele.
b) a semnala un punct de vedere al celui care realizează descrierea.
c) a anunța progresia unei intrigi.

Anexa 4

Demonstrează, aducând două argumente, că textul următor prezintă particularitățile unei descrieri:

„8. Pentru a ajunge la Lacul Colibiţa trebuie să parcurgi un drum şerpuit dincolo de Bistriţa Bârgăului care la prima vedere pare un sat simplu. Când în drum iţi apare barajul de acumulare ştii sigur că ai ajuns la destinaţie pentru că poţi deja să admiri lacul în toată splendoarea sa.
Se spune că pe fundul lacului ar exista o parte din casele scufundate, inclusiv vechea biserică din Colibiţa şi atunci când scade nivelul apei, se poate vedea crucea bisericii.  Localnicii spun că lacul ar fi blestemat şi că în fiecare an se plăteşte tribut cu o viaţă umană.”
Cosmina, Ce să vizitezi în Bistrița – Năsăud? Îți spunem noi!, zigzagprinromania.com

Bibliografie:
Crişan, A., Papadima, L., Pârvulescu, I., Sâmihăian, F., Zafiu, R.– Limba şi literatura română, manual pentru clasa a IX-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999.
Frank, Anne – Jurnalul Annei Frank. 12 iunie 1942-1august 1944, traducere din neerlandeză de Gheorghe Nicolaescu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2012.
Gavrilă, Camelia, Compendiu de teorie și critică literară, Editura Polirom. Iași, 2003.
M.E.C.I., Programa școlară. Limba și literatura română. Clasa a IX-a. Ciclul inferior al liceului, București, 2009.
Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii și literaturii române în școală, Editura Polirom, Iași, 1999.
Romonți, A.N.(coord), Limba și literatura română. Auxiliar pentru clasa a IX-a, Editura Delfin, București, 2013.
zigzagprinromania.com

prof. Cristiana Hâruţa

Școala Gimnazială Lucian Blaga, Bistrița (Bistriţa-Năsăud) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristiana.haruta

Articole asemănătoare