Tehnologia – aspecte pozitive pentru educație

Educația, în toate formele ei, fie nonformală, informală sau formală, nu poate sta de-o parte de evoluția tehnologică, de aspectele pozitive ale acesteia. În calitate de profesor de limba franceză pot spune ca zi de zi observ în rândul elevilor mei un interes sporit față de mijloacele moderne de informare, de noile media cum ar fi calculatorul sau telefonul mobil în conexiune cu internetul, mijloacele audio-vizuale.

Consider că în ciuda aspectelor negative ale evoluției tehnologice raportate la nivel mondial referitor la educație există și foarte multe aspecte pozitive de care trebuie ținut cont.

Pliindu-mă pe elev și pe nevoile acestuia, adică pe principalul beneficiar al actului educativ din școală, am înțeles că nu pot ignora latura tehnologică, latură utilă și din ce în ce mai necesară indiferent de materia predată. Astfel, pentru a transmite mai ușor și mai atractiv informația către elevii mei, am făcut apel la următoarele „aspecte” tehnologice: ore de audiție muzicală francofonă, cu versuri multiplicate pentru fiecare elev participant, având ca scop atât familiarizarea cu pronunția nativilor francofoni cât și lucrul pe lexic;ore de vizionare de filme francofone cu aceleași obiective ca și orele de audiție;redactarea unei reviste francofone, revista A MON AVIS  utilizând împreună cu elevii calculatorul pentru realizarea de colaje foto, aspecte de tehnoredactare, scanare, fotografie;fiind liceu vocațional, realizez filmări implicând elevi ai claselor de muzică interpretând piese în limba franceză sau elevi ai claselor de teatru interpretând poezii sau scenete francofone. Astfel, predarea, învățarea și evaluarea devin mult mai plăcute și mai atractive.

Intervine însa aspectul sensibil al dotării fiecărei școli în parte. Accesul la internet, dotarea sălilor de clasă cu videoproiectoare si casetofon cât și deschiderea spre nou, atât din partea cadrelor didactice cât și a elevului, a familiei acestuia. Poate spre exemplu cărțile ar fi mult mai ușor si mai facil de citit cu ajutorul Bookreader-ului, însă… câte școli își permit dotarea fiecărui cadru didactic și elev cu un astfel de dispozitiv?

Ultima latură pe care doresc sa o abordez este cea a educației nonformale în raport cu tehnologia,aspecte pozitive. Educația se face pe tot parcursul vieții, în sensul sau nonformal. Ca și informația, ea este prezentă… oriunde. Fiind secolul vitezei, evident că tehnologia este un factor esențial al zilelor noastre.

Luată în sensul larg, este evident că expresia OMUL CÂT TRĂIEȘTE ÎNVAȚĂ poate fi folosită și în contextul evoluției tehnologice astfel: perfecționarea continuă a tuturor,adică folosirea noilor tehnologii,sau , educația nonformală, care zi de zi ne ÎNVAȚĂ câte ceva, chiar și prin intermediul tehnologiei, fie ea veche sau nouă. Partea utilă- informația ajunge la noi mult mai repede în condițiile în care stăpânim tehnica modernă. De ce să neglijăm acest aspect? Și, cu cât începem mai repede sa cunoaștem tehnica, cu atât mai repede putem lua din multitudinea de informații doar ce ne este util, putem diferenția informația reală de cea falsă… putem sintetiza!

Este deci tehnologia o latură importantă și de luat în calcul în procesul educațional.

 

prof. Veronica-Georgiana Avram

Liceul de Arta Hariclea Darclee, Brăila (Brăila) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/veronica.avram

Articole asemănătoare