Stimularea interesului elevilor pentru studiul științelor

Studiul disciplinelor STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) pe baza corelației și interdependenței dintre acestea a devenit una dintre prioritățile educației contemporane. Fără specialiști STEM, economia mondială nu va funcționa la cote optime. Economia actuală necesită mult mai mult decât o înțelegere a acestor domenii – necesită aplicare, creație și ingeniozitate.

„Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai există când ei vor fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor”. (Maria Montessori)

STEAM este a doua etapă a educației STEM, în care se încorporează competențele și procesele de gândire artistice și de proiectare în procesul de învățare a elevilor. Educația STEAM oferă oportunități noi de predare într-un mod atractiv, care reflectă relațiile dintre teorie și viața reală, crescând astfel sentimentul de motivație, creșterea stimei de sine și formarea abilităților de rezolvare a problemelor.

STEAM este o abordare educațională diferită a învățării, care utilizează Știința, Tehnologia, Ingineria, Artele și Matematica ca puncte de acces pentru activități de cercetare și descoperire, de dialog și gândire critică. Elevii cercetează, se implică în activități de învățare experiențială, persistă în rezolvarea problemelor, îmbrățișează colaborarea și lucrează prin intermediul unui proces creativ. Noua generație de elevi va fi astfel formată din inovatori, profesori și lideri ai secolului XXI.

Copilul contemporan are multe surse de informare: jocuri, calculator, televizor, cărţi, călătorii, participa la o evoluţie şi transformare vertiginoasă a ambianţei în care trăieşte. Aceasta îl incită să pună multe întrebări a căror răspuns trebuie să satisfacă dorinţa sa de cunoaştere. Adultul este însă acela care trebuie să-l ajute să înveţe prin forţe proprii, dirijîndu-l, punându-l să acţioneze, să observe, să miroase, să pipăie, etc.

SCIENTIX (scientix.eu) oferă ca suport de învățare o multitudine de materiale, rezultate de cercetare şi documente de politici educaţionale europene, proiecte de educaţie în domeniul matematicii şi ştiinţelor, finanţate de Uniunea Europeană şi de către diverse iniţiative naţionale. Platforma facilitează diseminarea regulată şi schimbul de ştiri, know-how şi bune practici în educaţia ştiinţifică din întreaga Uniune Europeană. Informaţiile şi serviciile furnizate cuprind mai multe dimensiuni ale educaţiei în domeniul ştiinţelor şi vizează o varietate largă de actori implicaţi în educaţia pentru ştiinţă

În activitatea mea didactică am folosit deseori, la orele de științe, resurse didactice de pe acest website, dar și de pe website-uri de științe cum ar fi space-awareness.org/ro , esero.ro , unde l-am cunoscut pe PAXI și am învățat despre planete și unawe.org.

Participarea copiilor la expoziţia Kids on the moon a fost apreciată şi de coordonatorii proiectului “Universe Awareness” (UNAWE), care ilustrează originile multiculturale ale astronomiei moderne, într-un efort de a lărgi orizonturile copiilor, de a le trezi curiozitatea pentru ştiintă şi de a le stimula toleranţa şi spiritul civic global. Ei au postat filmuleţul nostru pe pagina lor de facebook. Organizatorii expoziţiei le-au oferit copiilor şi un tur gratuit cu caruselul. Noțiunile de educație spațială au continuat cu mici dezbateri creative, despre Univers şi Sistemul solar, purtate cu elevii din mai multe clase din învățămntul primar.

Prezent pe platforma educațională SCIENTIX, Marine Mammals (marine-mammals.com) este un proiect finanțat de Uniunea Europeană care stimulează interesul tinerilor în domeniul științelor naturale și previne deficitul de specialiști în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM). Nouă institute de cercetare științifică și educațională plus ONG-uri din Germania, Polonia, Suedia, Belgia și Danemarca și-au unit forțele pentru proiectul „Mamiferele marine” în septembrie 2016. Unul dintre obiectivele acestui proiect vizează furnizarea de materiale didactice pentru profesori și elevi  de către o echipă internațională de experți formată din cercetători marini, cercetători educaționali și profesori. Materialele abordează subiecte științifice din temele de cercetare curente, precum și diferite metode de cercetare pentru studenți.

Adesea considerate ambasadori ai oceanelor, care sunt încă amenințați de impacturi antropice, cum ar fi poluarea fonică și zgomotul prezent în oceane, mamiferele marine au fost alese ca animale-cheie pentru acest proiect.

Consider că este vital să-i învăţăm pe elevi cât de importantă este asumarea responsabilităţii personale pentru ceea ce fac cu timpul lor, că se pot juca cu imaginaţia realizând lucruri uimitoare, bazându-se doar pe suportul necondiţionat al celor care îi iubesc. Noi toţi avem nevoie de astfel de momente, mai ales atunci când suntem implicaţi într-o muncă creativă.

 

prof. Dorina Marin

Colegiul Național de Artă Octav Băncilă, Iași (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/dorina.marin

Articole asemănătoare