START spre viitor prin proiectele Erasmus+

Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” din Craiova a dat „startul” către formarea profesională a cadrelor didactice prin Proiectul Erasmus+ de mobilități în domeniul educației școlare cu titulul „START –Step Towards A Rewarding future Time” (numărul de referință 2020-1-RO01-KA101-079406). Activitățile proiectului s-au desfășurat în perioada 31 decembrie 2020 -30 decembrie 2022.

„START – Step Towards A Rewarding future Time” este o soluție a cadrelor didactice care doresc, prin formare continuă, să sprijine rezolvarea problemelor din școala noastră. Este un răspuns la nevoile noilor generații de elevi, dar și de profesori tineri, este un început pe un drum al schimbării care ne va oferi satisfacții profesionale, un nou început în derularea proiectelor și formărilor europene.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din școala noastră prin cursuri europene.

Obiective specifice:
O1. Îmbunătățirea competențelor digitale pentru 4 cadre didactice în vederea facilitării accesului la informație al elevilor;
O2. Îmbunătățirea competențelor de management al clasei și al școlii pentru 4 cadre didactice în vederea îmbunătățirii mediului de lucru;
O3. Dezvoltarea abilităților de gamificare pentru 4 cadre didactice în vederea creșterii nivelului de implicare a elevilor în procesul de învățare;
O4. Dezvoltarea competențelor specifice STEM pentru 4 cadre didactice în vederea dezvoltării abilităților elevilor pentru viața reală;
O5. Creșterea dimensiunii europene a unității școlare prin participarea la acțiuni și rețele educaționale europene.

Pentru atingerea obiectivelor, au fost propuse 16 mobilități și 4 cursuri de formare în spațiul european:

  • Cursul „Website that tells a story: a project website setup” urmărește îmbunătățirea competențelor digitale, în special capacitatea de a înființa un site web gratuit, de a crea formulare online, de a crea, publica și împărtăși conținut, dezvoltarea abilităților de comunicare și colaborare.
  • La cursul „Lessons from Spain with educational visits to schools” se vor dezvolta competențe de management al clasei și al organizației pentru 4 cadre didactice în vederea îmbunătățirii planului strategic al școlii, a mediului de lucru, a facilitării procesului educativ și a incluziunii grupurilor vulnerabile.
  • Cursul „Game -Based Learning and Gamification in the Classroom” își propune să dezvolte abilități de gamificare în vederea creșterii motivației și interesului elevilor față de curriculă prin crearea unui mediu dinamic, ludic și destins propice acumulării de noi cunoștințe, promovării egalității, respectului și tolerantei.
  • Cu utilizarea combinată a diferitelor discipline, cursul „STEM: a step for the 21st century education” va dezvolta profesorului abiltățile de a pregăti proiectul, a executa proiectul, a rezolva problemele întâmpinate în proces și a produce rezultatul.

Participanții la mobilități au fost selectați dintre cadrele didactice titulare ale școlii, inclusiv profesorul consilier școlar, cu implicare în activitățile școlii, spirit de inițiativă, competențe de comunicare în limba engleză (nivel minim A2), competențe digitale, care dovedesc disponibilitate pentru activitățile proiectului și dorința de implicare în dezvoltarea instituției pe termen mediu și lung și care manifestă nevoie de formare în tematica activităților propuse.

Printre rezultatele tangibile ale acestor cursuri putem aminti: crearea unui Blog Educational cu Resurse Deschise (BERD), 1 ghid cu exemple de bune practici în utilizarea tehnicilor de gamificare „Gamificarea in educație”, 1 proiect Etwinning „Gamification”, o curriculă interdisciplinară STEM – „STEM la îndemână”, 1 prezentare „Lecții învățate în Barcelona-Spania”.

Ca rezultate intangibile, putem menționa: competențe îmbunătățite ale cadrelor didactice pentru stimularea învățării, motivarea tuturor elevilor și pregătirea lor pentru viață; capacitate sporită a școlii de a opera la nivel european; dezvoltarea unui mediu de lucru mai dinamic, mai profesional, mai angajat.

Existența rezultatelor proiectului în format letric la biblioteca școlii sau online pe blogul BERD, pe platforma E+ PRP, realizarea de proiecte eTwinning, formarea profesorilor titulari, cu continuitate în activitatea școlii, atât prin cursurile la nivel european, cât și prin atelierele derulate în școală, conferă sustenabilitate acestui proiect de mobilitate ce va continua să producă efecte și după perioada de implementare, atât la nivel individual, cât și instituțional, atât pe plan local/ național, cât și internațional.

Coordonatorul proiectului START (prof. Alina Dică), echipa de implementare și diseminare consideră că acest proiect va aduce plus valoare liceului nostru și că STARTUL spre viitor a fost dat.

În prezent, școala finalizează acest proiect de mobilități în domeniul educației școlare (pentru profesori), a finalizat un proiect Erasmus-acreditare (2021), proiect ce a constat în schimburi de elevi (în Aldaia, Spania), Jobshadowing pentru profesori; mai sunt în derulare un proiect în cadrul parteneriatelor de schimb interșcolar (cu finalizare în 2023) și un nou proiect pe acreditare.

Multumim Erasmus+ pentru oportunitățile oferite, atât în formarea cadrelor didactice cât și pentru experiențele de învățare și interculturale oferite elevilor noștri.

* * *

Notă:
Acest material este realizat în urma implementării proiectului Erasmus+ „START – Step Towards A Rewarding future Time”, nr. 2020-1-RO01-KA101-079406.
Conținutul  prezentului  material  reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.

 

prof. Aneta Negru

Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu, Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/aneta.negru

Articole asemănătoare