Stagiile de pregătire practică în domeniul alimentației publice și al turismului

Stagiile de pregătire practică în domeniul alimentației publice și al turismului sunt extrem de importante iar motivele sunt clare atunci când facem referire la dezvoltarea abilităților practice, experiență directă cu clienții, înțelegerea complexității industriei, oportunități de rețea. Turismul și alimentația publică sunt domenii în care competențele practice sunt esențiale. Stagiile oferă oportunitatea de a învăța direct de la profesioniști și de a aplica teoria în situații reale, ceea ce poate fi mult mai eficient decât învățarea exclusiv teoretică.

Interacțiunea cu clienții și gestionarea așteptărilor acestora sunt aspecte critice în ambele domenii. Stagiile ajută la înțelegerea nevoilor clienților și la îmbunătățirea abilităților de comunicare și servire. Turismul și alimentația publică implică multe componente interconectate, de la logistica furnizorilor până la managementul operațiunilor și marketing. Prin stagiile de pregătire, stagiarii pot obține o perspectivă largă asupra industriei.

Stagiile sunt o oportunitate excelentă de a construi relații profesionale care pot ajuta în cariera viitoare, fie prin recomandări, fie prin oportunități de angajare directă după finalizarea stagiului.

În ceea ce privește schimbul de experiență internațional și colaborarea cu alte țări din Uniunea Europeană, acestea sunt de asemenea cruciale și aici mă refer la:

  • Acces la practici noi și inovatoare,
  • Adaptarea la standarde internaționale,
  • Dezvoltarea turismului cultural și a diversității,
  • Creșterea competitivității.

Schimbul de experiență permite accesul la cele mai noi tehnici și practici din industrie, contribuind la îmbunătățirea standardelor și serviciilor oferite. Interacțiunea cu profesioniști din alte țări ajută la înțelegerea și implementarea standardelor internaționale, ceea ce este esențial pentru atragerea și satisfacția clienților internaționali. Schimbul de experiență poate promova turismul cultural și poate contribui la o mai bună înțelegere și respectare a diversității culturale, aspecte importante în alimentația publică și turism.

Prin colaborare și învățare reciprocă, organizațiile și profesioniștii devin mai competitivi pe piața globală, îmbunătățind calitatea serviciilor și a experiențelor oferite turiștilor.

Un exemplu de bună practică este proiectul internaţional JEUNESS III 2017-2019, „Întâlnirile franco-române ale turismului. Învăţarea limbilor străine şi formarea în meseriile turismului: un sector în plină schimbare”, pe care l-am implementat și coordonat la Liceul Economic „Virgil Madgearu” din Constanta, care este un proiect de cooperare descentralizată pentru mobilitatea elevilor, și  care răspunde nevoii elevilor de a dobândi competenţe profesionale în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.

Parteneriatul a fost încheiat în  urma unor relaţii de colaborare între toţi factorii implicaţi în  formarea şi dezvoltarea personală şi profesională a elevilor și a acţiunilor organizate de Ambasada Franţei în România, Institutul Francez din România, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi mediul de afaceri.

Aceste acţiuni au urmărit facilitarea şi intensificarea schimburilor de idei privind organizarea învăţământului profesional dual din Franţa şi România, dezbaterea asupra modalităţilor de adaptare a ofertei de formare a unităţilor de învăţământ pentru a răspunde nevoilor actorilor economici şi educativi.

Obiectivele principale au avut în vedere: capacitatea de a relaționa şi comunica într-un spaţiu intercultural, îmbunătăţirea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor, consolidarea competenţelor de specialitate, dezvoltarea capacităților de adaptare, cunoașterea unor modele economice, sociale şi culturale diferite, îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice.

Beneficiarii acestui proiect au fost 15 elevi de la Liceul Economic „Virgil Madgearu” din Constanța, din clasa a XI-a, calificarea tehnician în gastronomie și calificarea tehnician în turism,  care s-au deplasat în perioada  29 aprilie-20 mai 2018, în regiunea Occitania din Franţa, pentru pregătirea practică în domeniul alimentaţie publică şi turism, desfăşurată în Centrul de Formare Profesională Montpelier – CFA Sete, din Franţa.

Au fost implicați 6 profesori ai liceului care au efectuat o vizită de studiu, în perioada 21-25 martie 2017, la Lyon-Franța, au participat la un seminar organizat în Regiunea Occitanie Pyrenees-Mediterranee, în perioada 15-19 decembrie 2017 și au însoțit elevii pe toată durata de desfășurare a stagiului de practică, timp de trei săptămâni, în Franța.

În calitate de profesor coordonator al acestui proiect, pot afirma că acesta a avut un impact puternic asupra elevilor, profesorilor, deoarece prin acțiunile lui practice nu a dus doar la formarea de competețe profesionale, ci și la descoperirea unor trăiri și atitudini noi, deprinderea unor abilități inovative creative, cunoaşterea  altor realităţi europene.

În concluzie, stagiile de pregătire practică și schimbul de experiență internațional sunt fundamentale pentru dezvoltarea profesională în domeniul alimentației publice și turism contribuind la creșterea calității serviciilor și la adaptarea la cerințele din ce în ce mai complexe ale pieței globale.

Referințe bibliografice
1. Cristian Dîncă – Manual pentru calificarea ospătar(chelner), nivel 2, EDP, 2007
2. Mihai St., Turcescu A. şi alţii – Alimentaţie publiă şi turism –manual pentru clasa a X-a, Editura Niculescu, Bucuresti, 2006 – Modulul “ GASTRONOMIE”

 

prof. Camelia-Isabela Marcu

Liceul Economic Virgil Madgearu, Constanța (Constanţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.marcu

Articole asemănătoare