Simpozionul naţional: Modalităţi concrete de cunoaştere a elevilor şi de tratare diferenţiată a copiilor cu cerinţe educative speciale

Simpozionul s-a desfăşurat la începutul lunii mai la Botoşani, la iniţiativa învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean, coordonatori inspector Angelica Barbu, profesor Rodica Başno, director Şcoala cu clasele I-VIII Nr.11 Botoşani, institutor Lizeta Lohan, institutor Greta Cojocariu.
Cunoaşterea personalităţii elevului nu este o problemă nouă, dar este mereu actuală şi prezintă o importanţă deosebită în procesul instructiv-educativ.

Epoca noastră a reuşit să determine faptul că problemele de dezvoltare şi deficienţele copiilor constituie un domeniu care trebuie să preocupe educaţia şi pe educatori în intenţia de a asigura şanse egale de dezvoltare fiecărui copil. Îndatorirea fundamentală a instituţiilor de învăţământ şi a personalului didactic este aceea de a crea premisele şi condiţiile optime pentru valorificarea potenţialului psihologic de care dispune fiecare elev.

Cunoaşterea particularităţilor psihoindividuale ale elevilor constituie necesitatea de bază pentru un management optim la nivelul clasei de elevi. Identificarea particularităţilor fiecărui copil, a disponibilităţilor şi deficienţelor, a progreselor înregistrate periodic favorizează adaptarea/ reglarea procesului de instrucţie şi educaţie astfel încât să răspundă optim nevoilor fiecărui elev şi să asigure şanse egale de dezvoltare tuturor copiilor.

Sferele problematice supuse dezbaterilor au urmărit:

  • promovarea unor practici concrete şi eficiente de cunoaştere a personalităţii copilului din învăţământul primar;
  • optimizarea procesului de predare-învăţare în raport cu particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor;
  • valorificarea experienţei pozitive în ce priveşte tratarea diferenţiată a copiilor cu cerinţe educative speciale;
  • colaborarea şi cooperarea cadrelor în vederea integrării cu succes a preşcolarilor în învăţământul primar şi apoi în cel gimnazial.

Prin abordarea acestei problematici complexe s-a urmărit declanşarea unei activităţi specifice de informare , sensibilizare şi mobilizare a cadrelor didactice în vederea stabilirii unei comunicări şi cooperări interdisciplinare în direcţia realizării şcolii incluzive.

Prima parte a simpozionului s-a desfăşurat în plen, în sala mare a Teatrului „Mihai Eminescu”, unde au avut intervenţii de o reală valoare lect. dr. Alois Gherguţ de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „A.I. Cuza”- Iaşi, prof. C-tin Paraschivescu, inspector general adjunct la I.S.J., prof. Doru Vilhem, inspector de specialitate la I.S.J., instit. Angelica Barbu, inspector pentru învăţământ primar la I.S.J. Botoşani.

Au adresat mesaje participanţilor dl. primar Florin Egner şi directorii şcolii, prof. Rodica Başno şi prof. Romes Păduraru.

Momentul artistic prezentat de elevii şcolii a încheiat prima parte a activităţii.

Partea a doua a simpozionului s-a desfăşurat la Şcoala Nr. 11. S-au organizat şapte secţiuni cu moderatori din rândul inspectorilor şcolari, profesorilor de psihopedagogie, metodiştilor şi învăţătorilor din şcoală

Tematica generoasă a simpozionului a prilejuit susţinerea unor lucrări consistente, bine fundamentate ştiinţific şi cu multiple aspecte practice din activitatea participanţilor. S-au clarificat şi precizat unele concepte mai ales la secţiunile la care au participat invitaţii de onoare, au avut loc dezbateri inopinate privind problematica integrării copiilor cu cerinţe educative speciale.

Întreaga activitate a fost o reuşită, constituind un real schimb de idei, fiecare participant învăţând din experienţa pozitivă a celorlalţi.

Problematica preocupă în aceeaşi măsură pe toţi slujitorii devotaţi învăţământului, astfel încât în rândul participanţilor s-au aflat învăţători, educatoare şi profesori. Alături de cadre didactice cu experienţă considerabilă au participat şi cei aflaţi la începutul carierei.

Fiind în preajma sărbătoririi Zilei Europei, organizatorii au iniţiat şi concursul de desene pentru preşcolari şi clasele I-IV cu tema „Să ajutăm planeta să zâmbească!”. Toate desenele au fost expuse în spaţiul şcolii, au fost jurizate de o echipă competentă, iar cele mai deosebite au primit diplome.

Pregătirea şi desfăşurarea simpozionului a sudat colectivul de învăţători care s-a implicat cu dăruire alături de conducerea şcolii.

Pe baza experienţei acumulate, sub egida „PROFESIONALISM ŞI EFICIENŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT”, se intenţionează organizarea unei noi ediţii în anul şcolar 2004- 2005.

prof.

() ,
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/

Articole asemănătoare