Sărbători de iarnă tradiționale

Pentru că sărbătorile de iarnă se îndepărtează încet, încet de ceea ce înseamnă tradiție, câțiva elevi din clasa a III-a de la Școala Gimnazială nr. 156 din București, coordonați de dăscălița lor, au ținut să aducă  în sufletele invitaților lor farmecul Crăciunului de odinioară. Am făcut o scenetă care a cuprins magia Crăciunului și bucuriile ei.

Toți oamenii se bucură de sărbători când sunt alături de familie și de cei dragi. Astfel, copiii au intrat în rolurile a doi mari scriitori ai literaturii române devenind personaje, anume Ion Creangă și Mihai Eminescu, pentru a reda seara magică a Crăciunului petrecut cândva în bojdeuca din Țicău.

S-a imaginat un scenariu al Crăciunului așa cum ar fi trebuit să se fi petrecut în bojdeuca lui Ion Creangă.
Sceneta, ai cărei actori au fost elevii din clasa a III-a D, a redat un moment din marea sărbătoare a Nașterii Domnului surprins cândva în Moldova, la bojdeuca lui Creangă.

Elevii și-au intrat cu adevărat în rol, întruchipându-i pe marii scriitori Mihai Eminescu și Ion Creangă. În sceneta imaginată, autorul “Luceafărului” este primit cu căldură la bojdeucă, în seara sfântă a Crăciunului, de bunul și nedespărțitul său prieten, Ion Creangă si de ruda acestuia, Tincuța.
La final, gazdele i-au primit și pe colindătorii și recitatorii care au însuflețit atmosfera  creată.

E Ajunul Crăciunului. Tinca se învârte prin bojdeuca lui Creangă, cântând, curăţând de zor şi punând pe masă bunătăţile pregătite (cu mătura în mână, cântă).

1. Ninje, ninje,
Fulji de zăpadă,
Pi casă, pi stradă
Copiii grămadă la joc.
2. Ninje, ninje neînşetat
Pân şe nasu ni-o-ngheţat
Dară nouă nu ne pasă,
Că sîntiem în haine groasă.

În bojdeuca din mahalaua Ţicăului, în prag de Crăciun, Creangă îi scrie la lumânarea pâlpâindă, ca de obicei de sărbători, bunului său prieten Eminescu. În acelaşi timp, ascultă cu pana în mână, glasurile copiilor colindând pe uliţele mahalalei, înfruntând viforniţa de după încetatul toacăi. Se uită melancolic pe geam şi se lasă cuprins de nostalgia copilăriei. Deodată, se aude un ciocănit în uşă. Creangă se îndreaptă spre uşă agale şi, când deschide, constată cu bucurie şi uimire că era chiar Eminescu, venit în ajun de Crăciun să-i facă o surpriză.

Creangă – Bădie Mihai ! “Beşteleu, feşteleu, că nu pot striga văleu, şî cuvântul s-a dus, ca fumul în sus”, şî uite că ai venit din Bucureştiul depărtat… „Aferim”…OOO, şe bucurie ! Hai, intră că-i un frig de crapă chietrile ! Mă miram eu să fi mâncat lupii iarna asta aşa de prisos. Da, crezui că uitaşi Ieşul nostru horopsît şî ştii bine că de sărbători, fără tine, îs străin. Doamne, şe te-am mai aşteptat ! Ghine ai venit în împărăţîa mea!

Eminescu – Iartă-mă că nu ţi-am scris de atâta timp, dar am întârziat la Giurgiu, că am scăpat vaporul, care, ştii şi tu, nu pleacă decât de trei ori pe lună. Frate Nică, de mult am vrut să vin să te văz, că tare mi-era dor de matale şi de locurile noastre de aici, de prin Ieşi şi mă gândii ce poate fi mai dulce decât sa te îmbucur în acest fel de Crăciunul sfânt.
– E ceas de linişte şi sărbătoare,
Colindătorii bat pe la fereşti
Iar casa ta curată, primitoare
Se bucură de glasuri îngereşti.
Creangă – Să cuvine de Crăşiun
Tot omul să fie bun,
Cu toţii să ne-adunăm,
Să mergem să ne-nchinăm
Hristosului Mântuitor.
– Tinco, io-te şine o ghinit!
Tinca – Doamne, ce-mi văz ochii ăştia doi? Bădia Mihai….şe bine că ai ghinit! Am pregătit de toati şî mai ales sărmăluţâli şî jumărili şe îţi plac matali aşa di mult.
Creangă – Da, Tinca găti cât pentru toată mahalaua Ţicăului, vorba şeea : „Câte paie-n claie‟ sau „Fiecare pentru sine croitor di pâne‟. Şî pretinii şe-i ştii şi ţ-au dus dorul, d-atâta amar de vreme, ca d-alde fratili Ienăchescu şî fratili Conta, ne aşteaptă la „Bolta Rece‟ cu vin de la Amira şî poale-n brâu.
Eminescu – Doamne ajută, frate Ioane! Hai să sărbătorim Naşterea Mântuitorului nostru şi să ne bucurăm cu toţii împreună!

„Ce seară mi-i astă seară?
Asta-i seara, seara mare,
Seara mare a lui Ajun
Dinspre noaptea lui Crăciun,
Când Iisus Domnul cel Sfânt,
S-a născut pe acest pamânt.‟

Cineva strigă la uşă: – Primiţi cu colinda??? Toţi trei se apropie de uşă şi li se alătură colindătorilor (elevii de la clasa unde Creangă le era învăţător)
Colind Deschide ușa, creștine!
Creangă – „Bată-vă pârdalnica să vă bată‟ !… Hai mânjîlor, intraţi să nu vă răşiţi că destul va sficiuit vântul aista! O nins frumos de astă noapte, să făcu drum de sanie şî aţi şî purces la drum. Ia, huraţi şî reşitaţi aşa cum v-am învăţat la clasă!
Tinca – Şedeţi, copchii, pe unde oţi găsî vreun loc!
Creangă – Vorba şeea: „Amin, amin…Cu-un pahar de vin, numai să fie plin!‟ Hai, beţi olecuţă! (către Tinca şi Mihai)!
Eminescu – Hai să vă auzim ce v-a mai învăţat fratele Ion! Că dintre câte sărbători îs pi ăst pământ, nu e alta mai frumoasă decât Crăciunul cel sfânt.
Creangă – No, hai slobozîţî-vă !
Se recită Colindătorii de George Coșbuc, Nașterea Mântuitorului de Ion Creangă, Se apropie Crăciunul de Marieta Marancea
Colind Astăzi s-a născut Hristos
Se recită În seara de Crăciun de George Coșbuc
Colind  Trei păstori
Se recită Colinde, colinde de Mihai Eminescu
Colind  Domn, domn, să-nălțăm
Se recită Rugăciune de Mihai Eminescu
Colind  Sus, boieri, nu mai dormiți!
Se recită Crăciunul meu de Nicolae Caranica
Colind  Măruț, mărgăritar
Se recită Vin colindătorii de Ion Brad, Moș Crăciun de Otilia Cazimir, Moș Crăciun de Octavian Goga, Crăciunul copiilor de Octavian Goga
Colind  În Ajun de Crăciun
Se recită Pomul de Crăciun de Octavian Goga
Cântecul Săniuța fuge
Colindător: Brăduleţul vă aşteaptă.
Priviţi la el cât străluceşte!
Globurile au prins viaţă
Şi se leagănă pe aţă.
Colind  O, brad frumos!
Colindător – Sunt sărbătorile de iarnă,
Şi-n casa voastră-acum
Noi, bucuroşi vom aştepta
Pe Moş Crăciun cel bun.
Se recită Uite, vine Moș Crăciun de Otilia Cazimir
Colind Moș Crăciun
Tinca -Ptiu, da şe drăguţî vi-s voi, măi copchilaşî…pupa-v-ar cucu arminesc să vă pupi! Măi bădie Mihai, mă Ioane…da mie chiar că-mi dădură lacrimili…Puilor, aşa m-aţi uns suflitu aista batrin. Ia, mai luaţî nişti nuşi. Şi să dea Domnu‟ Sfânt ca şî-n anii şe vin tot aşa să fie în prag de Crăşiun şi chiar mai ghine!
Creangă – Mântuitorul s-a născut şî iară
Magia lui şi-n noi a renăscut.
De v-a fost bine, ghine să vă fie dară !
De v-a fost rău, s-o luăm de la-nceput în anul nenăscut !
Eminescu- În sărbătorile de iarnă
Colindele mă nasc poet.
Şi poeziile-n mine or să cearnă
Noi vise într-un an măreţ.
Creangă- Iată anul s-a sfârşit,
A crescut şi-a îmbătrânit.
A fost bun sau a fost rău…
Ştie numai Dumnezeu?
-Şî acum hai, zburătăşîţî-vă fiecare, ca vrăbiile, pe la vatra lui, să vă rugaţi şî să vă bucuraţi cu şei draji vouă de majia astei sfinte sărbători. Şî am şî ieu un „gând năuc ca un pui de cuc‟ şî visez că şî la anu‟ vă voi primi, tot aşi, în bojdeuca mea împreună cu bădiţa Mihai şî Tincuţa. Sărbători ferişite şî mai viniţi mînjîlor!
Colindător- Anul cel nou aducă-ţi numai bine
Şi ţie şi la toţi care-i iubeşti!
Te aibă-n grijă Cel de sus, creştine,
Şi la mulţi ani, cu bine, să trăieşti!
Colindător – În astă zi prea sfântă
Şi de divină sărbătoare,
Vă dorim ca bine să vă fie
Întru ani mulţi şi plini cu bucurie!
La anu‟ şi la mulţi ani!

Se cântă La mulți ani!

Invitații, părinții și bunicii elevilor au asistat și au apreciat munca noastră prin ropote de aplauze și laude binemeritate.
Buna dispoziție, sentimentul de bucurie, de liniște și de satisfacție ne-a cuprins pe toți, de la mic la mare, aprinzând în sufletele noastre făclii strălucitoare ce vestesc Nașterea Mântuitorului Isus Hristos.

prof. Mihaela Cârja

Școala Gimnazială nr. 156, București (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.carja

Articole asemănătoare