Rolul proiectelor finanțate prin fonduri europene în sistemul educațional

Proiectele de modernizare finanțate prin fonduri europene nerambursabile, sunt imperios necesare în educație, deoarece omenirea este într-o continuă dezvoltare, iar sistemul educațional trebuie să țină pasul cu zilele de azi, tehnologia fiind tot mai avansată, cererea pe piața muncii tot mai pretențioasă.

Procesul de atragere a fondurilor pentru modernizare, „nu e un proces foarte dificil, administrația publică locală stabilește priorități de investiții, școlile își manifestă interesul, își prezintă situația, se începe cu pași mărunți, cu documentarea tehnico-economică, apoi vedem ce necesități are obiectivul de investiții, unde putem încadra acel obiectiv, urmează scrierea proiectului, evaluarea și obținerea finanțării. În principal trebuie voință, perseverență și tenacitate.” (Bogdan Mihăilescu – Conferința ”Educație la puterea viitorului prin fonduri europene”).

Finanțarea proiectelor de acest tip se face prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. Acesta este succesorul programului care a funcționat între 2007 – 2013, și programul prin care România poate accesa fonduri europene structurale, dar și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2014 – 2020.

Principalele probleme ale României, au dus la dezvoltarea viziunii strategice a proiectului, constituite pe baza analizei sociale, dar și situației economice din regiunile țării. Problemele identificate sunt din domenii diferite, și anume: cercetare – dezvoltare și inovare, IMM-uri, eficiență energetică, mediu, dezvoltare urbană, resurse de patrimoniu, turism, infrastructură rutieră, cadastru, capacitate administrativă și infrastructură socială și pentru educație.

„POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională.” ( POR 2014 – 2020 – www.fonduri-ue.ro/por-2014).

Printre cele 12 axe prioritare formulate de POR, Axa 10 se referă la îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Pentru această axă s-a alocat o sumă de 352.19 mil euro pentru construcția, modernizarea, reabilitarea, echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu (școli I ‐ VIII), a școlilor profesionale, liceelor tehnologice, dar și a învățământului universitar. Potențialii beneficiari ai acestor proiecte pot fi atât unităţile administrativ‐teritoriale, cât și instituţiile de învăţământ superior de stat. Prin această axă se încearcă reducerea abandonului școlar, în primul rând. Conform statisticilor în anul 2011, doar un număr de 2% dintre copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani erau înscriși la creșă, restul fiind în grija părinților sau a unor rude, această problemă fiind determinată de lipsa serviciilor de îngrijire de tip creșă. Referitor la copii cu vârsta între 3 și 6-8 ani, vârsta de înscriere în învățământul obligatoriu, nivelul acestora este sub media Uniunii Europene. În anul 2012, peste 200 000 de copii cu vârsta de până la 16 ani nu frecventau nici un fel de învățământ, rata abandonului școlar fiind fiind foarte ridicată în zonele rurale, în rândul romilor, și la nivelul învățământului liceal. În proporțiede peste 90%, învățământul primar și gimnazial necesită reabilitare, iar din acestea 70% sunt situate în mediul rural. „În pofida demersurilor efectuate în direcția îmbunătățirii cadrului juridic și de politică național, sistemul de învățământ superior și activitățile de cercetare s-au confruntat cu constrângeri legate de finanțare care au afectat capacitatea universităților de a întreprinde procesul de reformă. Legăturile dintre universități, institute de cercetare și sectorul economic nu sunt suficient dezvoltate, indicând relevanța scăzută a programei din învățământul terțiar pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii, precum și lipsa oportunităților de generare de venituri de către universități și centre de cercetare. Gradul de învățare continuă în rândul populației de vârstă activă este redus și scade odată cu vârsta și încadrarea în câmpul muncii; numai 1,6% din forța de muncă adultă a participat la programe formale de educație și formare profesională în 2011. Nivelul scăzut poate fi explicat prin existența unor elemente de decuplare între angajatori, lucrători și furnizorii de educație și formare. Acestea generează un sistem de învățare pe tot parcursul vieții necorespunzător și cu performanțe insuficiente, în care angajatorii, lucrătorii și furnizorii de educație și formare nu interacționează în mod suficient unii cu ceilalți.” (www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/DEZV_REG/POR_2014/POR.docx)

Din cele 41 de județe ale României, conform statisticilor publicate pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională, doar 26 au contractat fonduri europene pentru sistemul educațional. Din valoarea finală a proiectului 85% este finanțată din fonduri nerambursabile, iar diferența de 15% din fonduri guvernamentale. În tabelul următor se regăsesc județele care au contractat fonduri, tipul de activitate pe care a desfășurat-o cu sumele alocate și suma finală a proiectului.

 • Județul Alba – destinație: Îmbunătățirea infrastructurii educației la nivel universitar, liceal, preșcolar, crearea unei creșe(transformare de destinație din grădiniță, extindere și modernizare) – suma proiectului: 66 743 346 lei
 • Județul Arad – destinație: Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii educației preșcolare – suma proiectului: 3 210 810 lei
 • Județul Bacău – destinație: Modernizarea, reabilitarea și construcția unor școli generale – suma proiectului: 34 463 241 lei
 • Județul Botoșani – destinație: Creșterea gradului de participare a copiilor la sistemul de educație preșcolară, dar și modernizarea, dotarea și crearea de facilități pentru copii și cadrele didactice – suma proiectului: 8 643 047 lei
 • Județul București – destinație: Modernizarea infrastructurii educației – suma proiectului: 95 913 952 lei
 • Județul Buzău – destinație: Creșterea gradului de participare a populației la învățământul preșcolar – suma proiectului: 72 269 734 lei
 • Județul Constanța – destinație: Creșterea gradului de participare la învățământul obligatoriu – suma proiectului: 238 946 196 lei
 • Județul Covasna – destinație: Îmbunătățirea infrastructurii educației preșcolare – suma proiectului: 12 139 863 lei
 • Județul Dolj – destinație: Îmbunătățirea infrastructurii educației ,construirea unei noi grădinițe – suma proiectului: 17 793 641 lei
 • Județul Galați – destinație: Modernizarea și reabilitarea școlilor gimnaziale – suma proiectului: 26 131 072 lei
 • Județul Gorj – destinație: Crearea unor noi spații pentru derularea activității didactice – suma proiectului: 1 516 766 lei
 • Județul Harghita – destinație: Creșterea accesului la educația de calitate – suma proiectului: 10 520 633 lei
 • Județul Hunedoara – destinație: Construirea unor spații necesare activității didactice pentru grădinițe, învățământ obligatoriu, măsuri de reabilitare, modernizare și dotare a liceelor, cantinelor, școlilor – suma proiectului: 65 009 977 lei
 • Județul Iași – destinație: Crearea ofertelor educaționale ale Universității Al. I. Cuza, îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale – suma proiectului: 66 552 436 lei
 • Județul Ilfov – destinație: Constituirea de grădinițe, extinderea școlilor (învățământ gimnazial) – suma proiectului: 82 872 522 lei
 • Județul Mehedinți – destinație: Construirea, dotarea și renovarea grădinițelor și școlilor – suma proiectului:25 567 711 lei
 • Județul Mureș – destinație: Creșterea gradului de participare la învățământul preșcolar, constituirea de creșe și grădinițe – suma proiectului: 14 491 871 lei
 • Județul Neamț – destinație: Creșterea gradului de participare a populației la învățământul obligatoriu, investiții de reabilitare, extinderea, modernizarea și dotarea spațiilor didactice – suma proiectului: 229 373 284 lei
 • Județul Olt – destinație: Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor – suma proiectului: 11 135 521 lei
 • Județul Sibiu – destinație: Creșterea accesului, calității și atractivității la nivelul învățământului obligatoriu – suma proiectului: 18 097 610 lei
 • Județul Suceava – destinație: Îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale, dotarea cu echipamente, dezvoltarea învățământului gimnazial obligatoriu, crearea, extinderea, reabilitarea și modernizarea noilor spații necesare derulării activității didactice – suma proiectului: 43 227 271 lei
 • Județul Timiș – destinație: Consolidarea, modernizarea și extinderea școlilor gimnaziale, grădinițelor – suma proiectului: 85 161 119 lei
 • Județul Tulcea – destinație: Creșterea accesului, calității și atractivității educației copiilor cu cerințe speciale, creșterea nivelului de participare la învățământul obligatoriu – suma proiectului: 53 252 844 lei
 • Județul Vâlcea – destinație: Modernizarea, reabilitarea, extinderea și dotarea grădinițelor, școlilor – suma proiectului: 18 335 216 lei
 • Județul Vaslui – destinație: Asigurarea condițiilor optime de pregătire profesională pentru tinerii cu cerințe educative speciale – suma proiectului: 16 778 153 lei
 • Județul Vrancea – destinație: Creșterea gradului de participare a populației în învățământul antepreșcolar și preșcolar – suma proiectului: 5 063 037 lei

În urma analizei tabelului s-au centralizat datele, astfel se poate observa că cea mai mare sumă a primit-o județul Constanța, procentul în total fiind de 18%. Cea mai mică sumă contractată a fost a județului Gorj. Ponderea în total fiind de 0,1%.

 

prof. Iuliana-Maria Bogdan

Buburuza House, Alba Iulia (Alba) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/iuliana.bogdan

Articole asemănătoare