Proiectele noastre eTwinning – Colegiul Național „Mihai Viteazul”, București

În anii școlari 2017-2018 și 2018-2019, Colegiul Național „Mihai Viteazul” a inițiat și derulat  mai multe proiecte eTwinning din domeniul științelor exacte, dar și al celor umaniste. Proiectele eTwinning contribuie la dezvoltarea competențelor interdisciplinare și a competențelor de predare pe bază de proiecte, precum și a capacității de a preda într-un context multicultural.

Proiectul național „Cum sărbătorim Anul European al Patrimoniului Cultural” (twinspace.etwinning.net/48412/home) a reunit elevi și cadre didactice de la mai multe licee cu numele „Mihai Viteazul” din țară.

Elevii și cadrele didactice au evidențiat prin activitățile derulate faptul că patrimoniul cultural european este un bun comun, ce trebuie păstrat pentru generațiile viitoare și a cărui protejare este responsabilitatea tuturor. Proiectul a avut drept scop  implicarea adolescenților în protejarea și promovarea patrimoniului cultural românesc, parte integrantă a patrimoniului cultural european, promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale,-creșterea gradului de conștientizare a istoriei și a valorilor noastre comune. Elevii și cadrele didactice au completat un chestionar de evaluare la finalul proiectului.

Obiectivele proiectului nostru au fost de a încuraja prețuirea patrimoniului cultural al țării noastre/al Europei ca resursă comună, de a conștientiza și sensibiliza elevii cu privire la istoria și la valorile comune, precum și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu românesc și european. Patrimoniul cultural are o valoare universală pentru noi ca indivizi și pentru comunitățile și societățile noastre. Este important să îl păstrăm și să îl transmitem generațiilor următoare. Putem să ne gândim la el ca la ceva static sau aparținând trecutului, însă în realitate evoluează prin modul în care ne raportăm la el, prin implicarea noastră. Mai mult decât atât, patrimoniul nostru cultural joacă un rol important în construirea viitorului Europei. Acesta este unul din motivele pentru care ne dorim ca pe parcursul acestui An european să stârnim în mod special interesul tinerilor. Prețuindu-ne patrimoniul cultural, ne putem descoperi diversitatea și putem iniția un dialog intercultural despre lucrurile pe care le avem în comun.

Legături către produsele proiectului:
https://issuu.com/nchiper/docs/cum_s_rb_torim_anul_european_al_pat
https://vimeo.com/285509933
https://vimeo.com/285507587
www.thinglink.com/scene/1086986045108518914
www.thinglink.com/scene/1086975645864427522
www.thinglink.com/scene/1086987083815321602

Un alt proiect, intitulat „Happy May Languages Week” (twinspace.etwinning.net/65887/home), o experiență de numai câteva săptămâni, intensă, a fost realizat pentru a sărbători a treia ediție a Săptămânii limbilor străine care se ține în ‘Académie de Lyon’, între 14 și 19 mai. Proiectul se bazează pe o serie de prezentări făcute de elevi în limba maternă (precizându-se locul nașterii, orașul actual etc.), precum și participarea la o serie de activități colaborative. Cuvintele-cheie ale acestui proiect, comunicarea și colaborarea, au dus la nașterea unor prietenii între elevi, dar și la cunoașterea orașelor, a limbilor variate din UE. Cel puţin jumătate din populația lumii este bilingvă sau multilingvă. Limbile definesc identități personale, dar fac parte în egală măsură dintr-un patrimoniu comun. Ele pot servi drept punte de între oameni și pot deschide calea către alte țări și culturi, promovând înțelegerea reciprocă. De asemenea, sprijină solidaritatea prin îmbunătățirea dialogului intercultural și a coeziunii sociale. Legături către produsele proiectului: spark.adobe.com/page/2oPnTFjY6NbsQ/
https://vimeo.com/285327359

Elevii au subliniat faptul că problema diversităţii lingvistice nu este una care se reduce la problemele de comunicare şi traducere. Diversitatea lingvistică antrenează importante probleme legate de putere şi de raporturile dintre comunităţi. Nu în ultimul rând, ea se raportează şi la problema identităţii unei comunităţi diverse din punct de vedere lingvistic. Învățarea pe bază de proiecte, învățarea experiențială reprezintă un real câștig pentru elevii noștri, care s-au bucurat de o reală comunicare în limba maternă și în limba engleză, cunoscând instrumente digitale noi. Faptul că membrii proiectului își doresc să continue colaborarea și în cadrul altor proiecte, demonstrează impactul pozitiv pe care l-a avut acest proiect asupra școlilor partenere.

Proiectul etwinning „Words – The Art Of Cre@ting Memories” (twinspace.etwinning.net/43069/home) a primit un premiu important la 65th European Competitions (lista proiectelor câștigptoare se află aici: goo.gl/Bs5KsK)

Cuvintele formează baza multor culturi, în care designul artistic al cărților, scrierea caligrafică și ilustrațiile joacă un rol important.
Elevii au  explorat cultura scrisului în Europa și au  aprofundat  modul în care diversele conexiuni ale literelor au influențat cultura europeană. Ei au reflectat asupra modului în care dezvoltarea tehnologiei a influențat scrierea în Europa și au prezentat rolul cuvintelor într-un mod creativ. Etapele proiectului au inclus crearea unei cronologii interactive, o incursiune în istoria scrisului și a literelor, crearea unor texte colaborative, a unor povești și poeme despre cuvinte, alcăturea unor pagini fakebook pentru personalități reprezentative, completarea unor quiz-uri.

Următorul proiect a avut drept rezultat realizarea unui ebook care a inclus o cronologie invențiilor și a catastrofelor în secolul al XX-lea „X ray – Blu ray (from Marie Curie to Mariah Carey)” (twinspace.etwinning.net/43751/home). La acest proiect, CNMV a participat cu două echipe (engleză, franceză).

Obiectivele urmărite au fost: îmbunătățirea abilităților de comunicare (în limba maternă  și în  limbile străine), a abilităților colaborative și antreprenoriale (flexibilitate, adaptabilitate, capacitatea de a gestiona conflictele și de a-și asuma riscuri), precum și a competențelor digitale.

Faptul că elevii au ales cele mai importante invenții și descoperiri științifice, dar și catastrofe ale secolului precedent, negociind pe forum modalitatea de configurare a cronologiei finale, a demonstrat capacitatea lor de selecție, dorința de a se documenta cu seriozitate, dezvoltându-se astfel gândirea critică, competențele științifice.

Proiectul „Let us share our culture” (twinspace.etwinning.net/39561/home) a pornit de la ideea de a crea o legătură de prietenie între elevii participanți, care au  explorat patrimoniul cultural național, regional grație propriilor percepții despre bogăția culturală a țărilor de proveniență.

Scopul proiectului a fost acela de a îmbunătăți cunoștințele culturale ale elevilor, competențele lor în limba engleză și competențele TIC. De asemenea, am dorit să promovăm diversitatea culturală, dialogul intercultural și coeziunea socială. Obiectivele principale au vizat prețuirea patrimoniului cultural al Europei ca resursă comună, conștientizarea și sensibilizarea adolescenților cu privire la istoria și la valorile comune, precum și consolidarea sentimentului de apartenență la un spațiu european comun.

Proiectul „Empower for Employability” (twinspace.etwinning.net/72064/home) dublează proiectul Erasmus+ KA 229 cu același nume, un parteneriat cu trei unități școlare din Germania, Italia și Grecia. Cele patru școli partenere vor dezvolta un program care să conducă la dezvoltarea competențelor personale pentru elevi.. Certificatul de competențe personale care va rezulta lafinalul proiectului, va include informații privitoarea la stilurile de învățare și ameliorarea motivației elevilor, gestionarea timpului, învățarea pe tot parcursul vieții și managementul proiectului.

Un alt proiect, Trees for Europe (twinspace.etwinning.net/87522), a pornit de la acțiunea de plantare a unor arbori de Ziua Europei, semn al speranței în forța construrii unui viitor luminos comun al statelor membre.

Proiectul de parteneriat național Comori ale spiritualității românești 2019 (twinspace.etwinning.net/90129/home) are ca scop promovarea valorilor autentice ale spiritualității românești în rândul elevilor şi al cadrelor didactice de la unităţi de învăţământ din diferite regiuni ale ţării. Organizatorii și-au propus să evidenţieze frumuseţea pământului românesc şi să-i educe pe tineri în spiritul protejării acestuia, prin implicarea în activităţi de ecologizare a mediului. Un alt deziderat al proiectului este acela de a cultiva interesul pentru cultura şi istoria poporului român, prin prezentarea unor informaţii din domenii precum: geografie, literatură, artă, religie, folclor, prin organizarea unor simpozioane şi vizitarea unor obiective turistice reprezentative. Proiectul se va încheia cu un Simpozion de comunicări „Comori ale spiritualității românești” care va avea loc în perioada 3-5 octombrie 2019, la Colegiul Naţional I.C.Brătianu din Piteşti.

Platforma www.eTwinning.net oferă elevilor și cadrelor didactice din Colegiul Național „Mihai Viteazul” un spaţiu în care simt că fac parte din  comunitate educaţională europeană.

 

prof. Niculina Chiper

Colegiul Național Mihai Viteazul (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/niculina.chiper

Articole asemănătoare