Proiectele eTwinning – un spațiu virtual al colaborării europene și al învățării online

Platforma europeană etwinning.net oferă acces la un cadru activ de învățare atât elevilor, cât și profesorilor preocupați de utilizarea instrumentelor pedagogice care integrează noile tehnologii în activitățile didactice. Astfel, mai ales în ultimii ani de context pandemic, elevii codreniști au avut oportunitatea de a deveni eTwinneri datorită implicării în proiecte de promovare a limbii franceze, ca limbă țintă de comunicare. Totodată, aceste proiecte au vizat și abordarea interdisciplinară.

In acest sens, doresc să împărtășesc din experiența e-Twinning pe care am avut-o împreună cu elevii mei, în cadrul ultimelor două proiecte defășurate în anul școlar 2021-2022: „Le français – une porte ouverte à l’amitié” și „Découverte croisée en sciences et littérature française”.

Proiectul „Le français – une porte ouverte à l’amitié” (octombrie 2021 – aprilie 2022) a avut ca obiectiv principal promovarea învățării limbii franceze prin activități ludice și TIC și s-a realizat printr-un parteneriat între cei 30 de elevi ai clasei a VI-a de la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” și elevii de nivel similar de la Scoala 1° ICS Pirandello, Carlentini din Sicilia, Italia. Această colaborare a urmărit atingerea următoarelor obiective specifice:

  • participarea activă a elevilor la activități pe teme din domeniile lor de interes;
  • dezvoltarea competențelor de organizare-concepere a unor activități culturale francofone;
  • stimularea creativității elevilor.

Principalele activități desfășurate au fost corelate cu temele din programa școlară, deci integrate în curriculum:

1) „Faisons connaissance!”;
2) „Je suis en vacances. Et toi ?”;
3) „Enquête : les habitudes de la classe” ;
4) „Noël en chansons”;
5) „Les aliments et leur histoire” ;
6) „Les campagnes de prévention pour les ados” ;
7) „Ma ville”;
8) „Les Pâques: vœux et traditions”.

În general, activitățile s-au axat pe o abordare multidisciplinară, antrenând astfel dezvoltarea mai multor competențe la elevi. Ei au utilizat tehnica colajului pentru realizarea unor afișe,  aplicația padlet, prezentările în power point, fișiere pdf, fotografii, interpretarea de colinde în limba franceză și au participat la o videoconferință organizată cu ocazia Zilei naționale a României. Totodată elevii și-au ameliorat competențele generale de exprimare/ înțelegere orală și scrisă în limba franceză, competențele digitale, competențele sociale și abilitatea de lucru în echipă.

Al doilea proiect eTwinning, intitulat „Découverte croisée en sciences et littérature française”, este un proiect complementar proiectului Erasmus+ Acțiunea Cheie 1, nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000019206 – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, și a fost creat din necesitatea de a avea un instrument de lucru colaborativ.  În acest spațiu virtual al platformei, profesorii francezi de la Liceul Bernard Palissy din Agen, Franța, școală gazdă pentru mobilitățile fizice ale elevilor din Proiectul Erasmus+KA1, au comunicat cu 15 elevi și 4 profesori codreniști implicați în proiect. Astfel, în cadrul mobilităților virtuale ale celor două fluxuri de elevi (flux 1 – 7 elevi, flux 2 – 8 elevi), din cadrul Proiectului Erasmus + KA1, profesorii francezi au postat temele de efectuat de către elevii din proiect, precum și chestionarele de evaluare la materii precum: limba și literatura franceză, biologie, chimie, geografie.

Spaţiul virtual eTwinning este, prin excelenţă, un loc de învățare, un instrument care încurajează comunicarea şi facilitează colaborarea, schimbul de informaţii, cunoașterea sistemelor de învățământ din alte țări.

În concluzie, consider că implementarea proiectelor de tip eTwinning constituie o modalitate atractivă şi eficientă prin care elevii sunt plasați în centrul activităţii de colaborare, lucrând împreună cu profesorii lor.

 

prof. Petronela Corina Macovei

Colegiul Național Gheorghe Roșca Codreanu, Bârlad (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/petronela.macovei

Articole asemănătoare