Proiectarea didactică în condițiile învățământul simultan

Principala caracteristică a unui proiect diactic de la învățământul    simultan este aceea că accentuează, în principal, nu pe descrierea noilor conținuturi de asimilat, ci pe prezentare activităților și operațiilor pe care le întreprind elevii (op.cit., p19). De aceea , formularea obiectivelor operaționale reprezintă, mai mult decât în orice altă formă de organizare a procesului de învățământ, aspectul esențial, crucial pentru o activitate eficientă, iar simplitatea, precizia  prezentării și flexibilitatea proiectului de lecție, atribute definitorii ale acestuia.

Din întreaga gamă de activități organizate de învățătorul  care lucrează  în condițiile învățământului simultan, desfășurarea propriu-zisă a lecțiilor prezintă cele mai multe elemente specifice față de lecțiile obișnuite, dintre care enumerăm: creșterea ponderii activității de învățare sau de muncă independentă elevilor pană la 50% din timpul unei lecții; restrângerea timpului afectat comunicării de noi cunoștințe la 10-15 minute și alternarea optimă, pe baza stabilirii unor etape sau faze, a activității directe a învățătorului cu activitatea independentă a elevilor; înlocuirea treptată a verificării orale a 3-5 elevi în fiecare lecție cu o sarcină de lucru pentru întreaga clasă; educarea atenției voluntare a elevilor și a capacității de a se concentra prin crearea condițiilor pentru un lucru concentrat, rapid, intensiv și adoptarea de către învățător, în activitatea sa directă cu elevii celeilalte clase, a unui ton ponderat, care să nu le distragă atenția.

Proiectul de lecție pentru activitatea simultană are ca specific următoarele:

  • evidențierea, în partea introductivă, a nivelurilor de clasă care sunt grupate pentru fiecare activitate precum și disciplinele de învățământ la care se desfășoară, cu temele corespunzătoare;
  • stabilirea tipurilor de lecție care se combină în activitatea simultană;
  • stabilirea, cu precizie maximă, a obiectivelor operaționale pentru fiecare clasă în activitatea simultană;
  • întocmirea proiectului,  în paralel, pe 2, 3 sau 4 coloane, corespunzător numărului de clase la care se lucrează simultan;
  • indicarea formei de activitate directă sau independentă  pentru fiecare etapă a lecției, pentru fiecare clasă;
  • selectarea riguroasă a sarcinilor de muncă independentă, prevăzând unele alternative și sarcini suplimentare comune și diferențiate;
  • precizarea timpului pentru fiecare tip de activitate a elevilor desfășurată cu învățătorul sau independent;
  • prezentarea, din motive de spațiu, pe aceeași coloană pentru fiecare clasă, atât a evenimentelor lecției cât și a activităților și operațiilor susținute de către învățător și elevi;
  • stabilirea  cu rigurozitate a sarcinilor/ probelor de evaluare  pentru fiecare nivel și tip de activitate.

Proiectul de lecție în condițiile activității simultane are propriile sale dificultăți de elaborare. cu toate acestea, ca urmare a specificului său, tipul de proiectare folosit este mai puțin stufos, mai clar, mai operațional asigurând învățătorului o mai bună utilizare.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
Cojocariu, Venera Mihaela (2004). Teoria și metodologia instruirii. București: Editura Didactică și Pedagogică.

 

prof. Elena Fînaru

Scoala Gimnaziala Corbasca (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.finaru

Articole asemănătoare