Învățământul simultan – o nouă provocare pentru toți

Învățământul în condițiile activității simultane constituie o în realitate în zilele noastre ce poate fi întâlnită în orice colț al țării și în orice județ extinzându-se în anumite situații chiar și la nivelul învățământului gimnazial. Ținând cont de multitudinea de probleme pe care le ridică predarea simultană, voi încerca să mă refer la cele de ordin organizatoric de care ar trebui să țină seama fiecare cadru didactic la început de an școlar.

O prima cerință de ordin organizatoric o constituie stabilirea cadrelor didactice care vor preda la clasele simultane. În general, în stabilirea acestora se ține cont de anumiți factori de ordin pedagogic ca de exemplu asigurarea continuității activității învățătorului cu același colectiv de elevi. O problemă destul de importantă o constituie cuplarea claselor de elevi. Gruparea cea mai eficientă o constituie gruparea clasei I cu clasa a III și a II-a cu a IV-a, reprezentând  cuplarea ideală în condițiile predării simultane la școlile cu două posturi de învățători. Este foarte eficientă cuplarea claselor pregătitoare sau I cu clasa a IV-a  din motive bine întemeiate, elevii din clasele I sau clasa pregătitoare au nevoie de sprijin mai mare pentru familiarizarea activitatea școlară iar cei de clasa a IV-a au nevoie de o pregătire temeinică pentru trecerea în ciclul gimnazial.

Un aspect deosebit de important îl are și organizarea sălii de clasă în condițiile predării simultane. Învățătorul nu trebuie să așeze elevii din clasa mai mică în primele bănci iar pe cei din clasa mai mare în spatele sălii de clasă. Fiecare clasă are nevoie de propria tablă, în felul acesta activitatea unei clase nu depinde de activitatea celelalte clase.

Alcătuirea orarului claselor are o importanță foarte mare, chiar hotărâtoare în realizarea sarcinilor complexe ale procesului instructiv educativ în condițiile de activitate  simultană. Un orar bine întocmit trebuie corelat cu activitatea zilnică a învățătorului cu programul tău de muncă.

În școlile cu clase simultane, procesul instructiv educativ se realizează după aceleași plan și programe de învățământ valabile ca și pentru celelalte unități cu predare la o singură clasă.

Specificul muncii învățătorului care predă la simultan la două trei patru sau chiar cinci clase este dat de faptul că în timpul unei ore de curs trebuie să atingă obiectivele didactice cu toate clasele, alternând munca directă cu activitatea independentă desfășurată de copii. Dificultatea cea mai mare activității didactice la clasele simultane este dată de lipsa de timp a învățătorului de a lucra cu fiecare elev din fiecare clasă.

Munca independentă dată spre efectuare elevilor nu este o simplă ocupație în timp ce învățătorul lucrează cu altă clasă și o necesitate și un mijloc de instrucție și educație un sprijin important în instruirea și educarea copiilor. Formarea priceperilor și deprinderilor  de muncă independentă este rezultatul unui proces îndelungat desfășurat sub conducerea învățătorului pentru un exercițiu repetat. Activitățile independente pot urmări mai multe scopuri

  • de pregătire a elevilor pentru asimilarea cunoștințelor,
  • de fixare a cunoștințelor prin răspunsuri la întrebări, rezolvare de exerciții și probleme, fișă aplicate în diferite momente ale lecției,
  • de verificare a cunoștințelor prin lucrări de control, test de evaluare, lucrări practice.

Însă dobândirea cunoștințelor noi este o sarcină ce nu poate fi lăsată întotdeauna pe seama activități independente. Conștientizarea sarcinilor didactice și a procedeelor de lucru le va face prin adresarea câtorva întrebări, realizând conexiunea inversă (feedback-ul) pentru a avea siguranța reușitei depline a activității independente respective. După  enunțarea obiectivelor și a sarcinilor de îndeplinit, sunt  prezentate metodele adecvate de executare oferindu-li-se, dacă este cazul, și un model de lucru.

 

prof. Simonica Sonia Neagoe

Școala Gimnazială Bălilești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simonica.neagoe

Articole asemănătoare