Proiect privind aplicarea principiilor noii educații: Educația nutrițională în învățământul primar

Obiceiurile alimentare determină sănătatea dar și starea noastră fizică. Pentru a menține o viață sănătoasă, avem nevoie de obiceiuri alimentare sănătoase. Școala este unul dintre cei mai importanți factori în încurajarea unor atitudini sănătoase și obiceiuri la copii și tineri. Școlile joacă un rol vital în promovarea în rândul elevilor a unui stil de viaţă sănătos şi activ. Copiii cu un stil de viață sănătos sunt mai putin probabil să se îmbolnăvească de boli precum diabetul zaharat sau boli de inimă, iar speranţa de viaţă este mai mare. Profesorii pot juca un rol important în sprijinirea creșterii unor copii sănătoși.

Studiile arată că o alimentaţie sănătoasă şi activitatea fizica de zi cu zi au un impact puternic asupra corpului și a minții prin îmbunătățirea capacității de a învăța și de a înțelege, îmbunătățind participarea școlară și schimbând atitudinile și comportamentele nocive.

La clasele învățământului primar putem organiza o serie întreagă de activități care vizează aplicarea și dezvoltarea principiilor educației nutriționale prin desfășurarea unor lecții tematice, activițăți cu părinții, proiecte tematice sau proiecte extrașcolare având ca temă educaţia pentru o alimentație sănătoasă.

Ce putem face ca profesori?

Vorbim despre obiceiuri sănătoase şi încurajăm elevii să încerce mâncăruri sănătoase chiar dacă acestea nu le sunt familiare.

Întrebăm elevii ce le place sau nu le place şi informaţi personalul de la cantina şcolii cu privire la acestea.

Putem fi un model, servind ocazional masa cu elevii noștri.

Integrăm educaţia pentru sănătate în curiculă şi ajutaţi elevii să înţeleagă importanţa unui stil de viaţă sănătos.

Oferim experienţe practice cu privire la alegerea şi prepararea unei mâncări sănătoase. Includem mesaje de promovare a sănătăţii în newsletter-ul şcolii.

Formulăm reguli pentru mâncăruri şi băuturi sănătoase care să informeze elevii cu privire la principiile din şcoală care ghidează aceste aspecte.

Servim mâncăruri şi băuturi sănătoase în timpul orelor sau la petrecerile şcolii.

Informăm părinţii prin includerea de informaţii pe site-ul şcolii, cu privire la obiceiurile de hrănire sănătoasă.

Încurajăm gustările sănătoase, ajutaţi elevii să înţeleagă valoarea nutriţională a alimentelor colorate.

Insuflăm o rutină pentru mese regulate, în special micul-dejun. Învăţăm elevii că acesta este cea mai importantă masă din zi, de altfel cei care servesc regulat micul-dejun au o participare mai mare la şcoală şi obţin rezultate mai bune.

Exemplu: Proiect didactic pentru clasa pregătitoare

Unitatea tematică: Igiena personală Aria curriculară: Om şi societate

Disciplina : Dezvoltare personală- activitate integrată- Domenii integrate: M.EM.;C.L.R.;.A.V./A.P. ; M.M.

Subiectul lecţiei : Camera mea – „Cum ne îngrijim?”

Tipul activităţii : mixtă

COMPETENȚE GENERALE

Îmbogăţirea și consolidarea vocabularului în legătură cu tema dată

Formarea şi consolidarea deprinderii de recunoaştere a unor obiecte de igienă personală

Cultivarea interesului pentru păstrarea obiectelor din cameră, în stare bună

Competenţe specifice :

Educaţie pentru societate :

1.1. Identificarea unor norme elementare de conduită în contexte familiare

1.2. Punerea în practică a unor norme elementare de conduită în contexte familiare

2.1. Recunoaşterea unor deprinderi de comportament moral-civic în grupurile de apartenenţă

Comunicare în limba română

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar

Matematică şi explorarea mediului

3.2.Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi. Arte vizuale şi abilită si practice

2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar

2.3. Realizarea de aplicaţii/ compoziţii/ obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct

Muzică și mișcare

2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text

Obiective operaţionale :

  • Să numească părţile componente ale corpului uman, pe baza ghicitorilor
  • Să identifice activităţile zilnice de păstrare a igienei corporale, pe baza imaginilor
  • Să denumească obiecte folosite pentru păstrarea curăţeniei corpului
  • Să sesizeze deosebirile dintre cele două camere (din fişă )
  • Să realizeze planşa cu obiectele de igienă a corpului (colorare şi lipire)

Strategii didactice :

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, demonstraţia , exerciţiul, expunerea, observaţia dirijată, brainstorming, aprecierea verbalǎ, învăţarea prin descoperire

Mijloace de învăţământ: caiete auxiliare (speciale), fişe de lucru, imagini-activităţi de igienă, planşa „Igiena personală”, creioane colorate, lipici, stimulente

Forme de organizare : frontal, individual

Evaluare formativă, prin observarea comportamentului elevilor, analiza produselor activităţii.

 

prof. Marina Adelina Oancea

Școala Gimnazială I.C. Lăzărescu, Țițești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/marina.oancea

Articole asemănătoare