Predarea și evaluarea în contextul educației digitale

Ne aflăm în perioada în care informația si digitalizarea aduc mari schimbări la nivelul interacțiunii dintre oameni și instituții. Această interacțiune de la distanță caracterizează în prezent și procesul de predare-învățare, fapt ce se datorează contextului actual. Fără îndoială, această schimbare majoră a luat prin surprindere elevii și cadrele didactice, care au făcut eforturi mari pentru a se adapta unei realități care părea îndepărtată. Importanța educației și învățării pe tot parcursul vieții a fost confirmată din nou prin suportul oferit cadrelor didactice de către numeroasele entități care au creat cursuri pentru instruirea cadrelor didactice prin oferirea unor exemple și sugestii concrete și, de asemenea, cursuri interactive pentru elevi cu scopul de a încuraja participarea și interesul pentru cunoaștere.

Proiectarea unor astfel de activități potrivite predării online și realizarea de materiale didactice cât mai atractive pentru elevi, materiale care să facă posibilă dezvoltarea competențelor necesare formării profilului absolventului, profil ce stă la baza programei școlare constituie câteva din provocările acestei perioade.

Captarea atenției, participarea activă a elevilor la orele online, creșterea performanței școlare, dar și incluziunea sunt posibile datorită numeroaselor resurse digitale, care, în cazul orelor de limbă modernă, de exemplu, facilitează mult dezvoltarea unor competențe precum înțelegerea orală, înțelegerea mesajului citit, competenta digitala etc. Unii cercetători au ajuns la concluzia că îmbinarea materialelor de învățare online cu teste scurte au ca rezultat îmbunătățirea implicării și îmbunătățirea rezultatelor (notelor) obținute de aceștia.

Așadar, directorul, cadrul didactic, elevul, părintele și societatea sunt beneficiarii educației digitale, dar in același timp și cei fără de care accesarea unei învățări speciale în acest context nu ar fi posibilă. Fiecare sector constituie o verigă din colierul „EDUCAȚIE” și sunt foarte importante pentru a reuși să ținem elevii aproape de școală în ceastă perioadă.

Predarea online este diferită și dificilă deoarece, deși informația este aceeași, metodele de predare trebuie să fie bine selectate. Astfel, pentru a ține pe elevi concentrați și a-i motiva este nevoie de interactivitate, adică de metode interactive de predare. Așa cum știm, în procesul de predare-învățare-evaluare a unui conținut este nevoie atât de teorie cât și de aplicație practică (aplicarea informației obținute). Metodele interactive de predare și evaluare online precum cele care utilizează prezentările PowerPoint, quiz-urile, proiectele sau jocurile didactice, trebuie să fie atractive, dar în același timp să nu fie obositoare.

În realizarea prezentărilor PowerPoint este indicat ca diapozitivele să conțină doar informațiile importante, să nu conțină prea multe culori deoarece pot să obosească ochii, iar filmulețele folosite ar trebui să fie scurte, astfel încât copilul să nu se plictisească sau procesul de predare-învățare să nu fie îngreunat de prea multă informație transmisă. Alături de materialele PowerPoint, jocul didactic și quiz-ul sunt metode utile, interactive și eficiente în procesul de predare-învățare-evaluare. Folosirea unor quiz-uri neanunțate au rolul de a păstra atenția și interesul elevului. Chestionarele scurte incluse în lecțiile de predare ajută de asemenea într-o mare măsură la asimilarea informației transmise. Pentru a evita intimidarea elevilor și pentru a transforma aceste chestionare în instrumente educaționale, profesorul poate să le folosească fără a acorda notă pentru răspunsurile acordate de elevi.

Instrumentele digitale au multe alte beneficii, pe lângă păstrarea atenției și interesului elevului: facilitează reținerea informațiilor, identificarea lacunelor și încurajarea învățării. Pentru ca această instruire online să fie cât mai eficientă, indicațiile și instrucțiunile diferă de cele folosite atunci când ne aflăm în clasa fizică. Astfel, este bine ca elevii să știe de fiecare dată unde găsesc instrucțiunile pe care profesorul trebuie să le formuleze cât mai explicit si chiar multi-modal (instrucțiunea poate fi exprimată atât în scris, cât și cu ajutorul unui material video).

Această învățare online ne oferă posibilitatea unei învățări în propriul ritm, iar materialele didactice utilizate în învățarea individuala sunt oferite online, sunt interactive și permit derularea unor activități de monitorizare și feedback. Pentru a vedea nivelul atins de elev și pentru a ști ce este de făcut pe mai departe este nevoie de evaluare obiectivă și corectă.

În situația în care predarea se realizează la distanță, practicile tradiționale de notare vor fi înlocuite de feedback. Acest feedback poate fi făcut frecvent chiar în timp ce elevii lucrează la temele sau sarcinile primite. Alături de chestionare și teste, crearea de materiale audio, înregistrări video, pagini de jurnal sau benzi desenate pot fi mijloace de evaluare sumativă, bazate pe creație. Toate aceste evaluări online sunt provocatoare, interesante și putem spune că îi transformă pe elevi în mici exploratori.

Proiectul este, de asemenea, o metodă de evaluare, una complexă, ce poate fi folosită la finalul unui capitol sau semestru. Pentru realizarea unui proiect, elevii vor folosi informațiile acumulate pentru a analiza și chiar a-și îmbogăți bagajul de informații. Proiectul implică abordările interdisciplinare și are ca rezultat formarea și dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor. Această metodă de evaluare are succes deoarece elevii sunt încântați de posibilitatea de a cerceta și de a descoperi singuri informația, iar în utilizarea ei trebuie să parcurgem câteva etape: stabilirea temei pentru proiect, precizarea perioadei de realizare, precizarea surselor de informare, desfășurarea cercetării și prezentarea proiectului. Proiectul este un instrument complex prin care se poate evalua atât capacitatea de a observa, cât și capacitățile de a compara, de a folosi informația deja achiziționate, de a analiza, de a sintetiza și, bineînțeles, aceea de a realiza un produs.

În concluzie, indiferent de modul în care se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, nevoile elevilor trebuie să primeze, iar materialele și metodele didactice să fie alese in funcție de acestea. Totodată, se poate observa că atât cadrele didactice, cât și elevii se afla într-un proces continuu de învățare.

 

prof. Camelia Ramona Șolderea

Colegiul Național Petru Rareș, Beclean (Bistriţa-Năsăud) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.solderea

Articole asemănătoare