Predarea limbii române cu ajutorul calculatorului

În multe tratate de specialitate s-a arătat deseori cât de important este ca şi profesorul să înveţe pe tot parcursul vieţii. John Dewey, în cartea sa „Democraţie şi educaţie”, susţinea că societatea nu există doar prin transmitere şi prin comunicare, ci ea există, în special, în procesul transmiterii şi în cel al comunicării. Elevii sunt inspiraţi de abilităţile profesorilor lor ca arhitecţi ai propriilor lor înţelegeri, ca autoevaluatori şi autodidacţi.
Didactica limbii române oderă o multitudine de metode, mijloace, procedee şi strategii educative care, aplicate cu succes, pot aduce satisfacţii şi rezultate participanţilor la actul educativ.

„Într-o şcoală, niciodată nu se ştie cine dă şi cine primeşte.” – Constantin Noica

În procesul educativ, la Limba şi literatura română pot fi utilizate cu succes toate metodele, procedeele şi strategiile didactice tradiţionale. Studiul gramaticii limbii române şi a literaturii presupune cumularea mai multor tehnici şi abordări. Instruirea asistată de calculator, văzută ca o metodă didactică de ultimă oră, îşi are originea în instruire programată.

„Instruirea programată este o strategie care constituie o aplicare a principiilor ciberneticii la procesul de învăţământ.” –  I. Nicula

Experienţa de până acum a arătat că folosirea instrumentelor TIC la lecţii este apreciată de toţi elevii. Utilizarea lor face lecţia mai uşoară şi mai atractivă, dă orelor de curs un status înalt, în special cînd introducem elemente de interactivitate, web sau videoconferinţe. Elevii şi profesorii lor devin mîndri de activităţile desfăşurate, de materialele pregătite, creşte motivaţia şi cu toţii devin implicaţi cu adevărat în ceea ce fac.

De obicei, noi definim profesorul de limba și literatura română  ca fiind un sprijin real, moral, pregătit să înţeleagă şi să identifice toate nevoile elevilor săi, pe de o parte, iar pe de altă parte, gata să împărtăşească cu ei călătoria de la cunoscut către necunoscut, de la material către spiritual. Profesorul de limba și literatura română  contemporan pregăteşte hărţile, imaginile sub formă de albume, prezentările, afişele, scheme etc. mult mai uşor cu ajutorul calculatorului şi al noilor tehnologii, pentru a facilita înţelegerea învăţăturilor sau conţinuturilor şi competenţelor pe care trebuie să le dobandească elevul la finalul lecţiei.

Avantajele acestui fel de instruire constau în faptul că, prin organizarea procesului de predare-învăţare, principiile didactice (al sistematizării şi continuităţii, al însuşirii conştiente şi active, al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa stimuland formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale, precum şi munca independentă. Se reduce mult timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi al celui de transmitere a informaţiilor profesor-elev sau manual-elev.

TIC ne ajută pe noi, profesorii de limba și literatura română: să descoperim noi metode interactive potrivite pentru lecţii, să eliminăm eventualele dificultăţi pe care le-am întâmpina în predarea conţinuturilor, să aflăm cât mai multe detalii despre conţinuturile predate, să facem evaluări complete şi subiective, să ţinem legătura permanent cu elevii, părinţii acestora, cu alţi colegi, să dezvoltăm proiecte complexe legate de realitatea cotidiană.

Pe de altă parte, calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. El se poate transforma cu ajutorul profesorului dintr-un mijloc de transmitere a informaţiei, într-un instrument ce oferă programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului.

Integrarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare atrage după sine şi găsirea răspunsurilor la următoarea serie de întrebări:

  • Cum pot utiliza instrumentele TIC pentru a sprijini predarea şi învăţarea elevilor la disciplina Limba și literatura română ?
  • Care sunt instrumentele TIC cu ajutorul cărora pot realiza evaluarea la Limba și literatura română?
  • Cum învăţăm elevii să se informeze pe Web astfel încît să obţină învăţături corecte?
  • În ce scop salvăm informaţia de pe Web?
  • Produsele multimedia ale învăţării elevilor pot fi rezultatul acestor căutări/ descoperiri?
  • Ce tip de materiale ar îmbunătăţi învăţarea în cazul elevilor mei?
  • Cum pot fi utilizate la clasă instrumentele de comunicare prin Internet? În ce scop?
  • Există reguli de comportament pe Internet? De ce trebuie să respectăm aceste reguli? Care este legătura respectării acestor reguli cu  disciplina Limba și literatura română?
  • Ce aduce nou învăţarea pe Web (wiki, blog) pentru mine ca profesor de Limba și literatura română  şi pentru elevii mei?

Introducerea TIC în cadrul orelor de Limba și literatura română  necesită o atenţie deosebită întrucât, ca orice instrument foarte puternic, poate dăuna la fel de mult pe cât poate face bine sau poate eficientiza ora. O pedagogie sau metodică prost înțeleasă poate avea efecte nocive asupra întregii materii parcurse, de aceea profesorii de limba și literatura română  poartă o responsabilitate enormă de a se asigura că introducerea TIC în clasă este bine gestionată şi că beneficiile potenţiale sunt realizate, în timp ce pericolele sunt minimizate sau chiar eliminate.

Bibliografie
1. http://www.elearning.ro/valoarea-noilor-tehnologii-n-procesul-instructiv-educativ, accesat la data de 5 noiembrie 2011.
2. Nicola, Ioan – Tratat de pedagogie şcolară, EDP 1996.

 

prof. Elena-Alina Drăghici

Școala Gimnazială, Scorțeni (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.draghici

Articole asemănătoare