Poezia-încurajare, poezia-emoție, poezia-alter ego

Sfârșitul anului 2021 a venit cu o ultimă activitate pentru Clubul IMAGO de la Liceul Tehnologic Nr.2, Tg-Jiu, în cadrul proiectului național intitulat „Citește cu mine”, derulat sub egida ANPRO, la care am participat pentru prima dată în anul 2019. „Citește cu mine” a reprezentat o provocare, în care am  implicat două clase și anume clasa a IX-a B, respectiv clasa a XI-a A. Mi-am dat seama că este o șansă pe care trebuie să o valorific împreună cu elevii, dat fiind și faptul că, în general se „feresc” să citească anumite cărți, volume care li se recomandă și au tendința de a alege singuri și pentru că sunt adolescenți.

Adesea am negociat anumite liste de lecturi așa-zise „obligatorii”, pe care am fost nevoită de fiecare dată să le „ajustez”, să le adaptez, pentru a-i apropia de lectură. Am fost și motivată în implicarea celor două clase de dorința de a descoperi perspectivele diferite de interpretare asupra unui poem original în etape diferite, la vârste diferite, ținând cont că unii de-abia se familiarizau cu liceul, iar ceilalți deja au experimentat un anumit fel de a scrie sau eventuale modalități în a-și creiona răspunsurile.

Urmărind cu atenție programul, propunerile publicate pe pagina oficială de facebook a Lecturiadei, am simțit instinctiv dorința de a-i atrage înspre poemele autoarei Simona Popescu. M-am gândit să se familiarizeze mai întâi cu ,,imaginea’’ autoarei, cu experiențele din perioada adolescenței pe care ea însăși le-a evocat, o imagine pe care am creionat-o pornind de la interviurile date, elevii fiind interesați de felul în care s-a simțit inspirată să se exprime, să creeze, trezindu-le curiozitatea poemul ,,Am nevoie de încurajare’’. De altfel, experiența poeziei sale inedite nu ne era străină, mulți dintre participanții la proiect fiind și creatori de materiale pentru o altă activitate a Lecturiadei în luna martie, Ziua Internațională a Poeziei, punctele de plecare de atunci având ca suport tot întrebări lansate de autoarea Simona Popescu, realizând împreună  un portofoliu care ne-a și propulsat pentru Școala Solomonarilor din toamna acestui an.

În timpul  demersului didactic, am încercat să răspundem împreună la întrebarea care a și deschis activitatea noastră: „Mai citesc elevii astăzi poezie?”. Am conturat un proiect pe care l-am numit: „Poezia- încurajare, poezia-emoție, poezia-ALTER EGO”.  În derularea acestuia, motivația a pornit de la competențe pe care unii elevi le dețin deja sau ceilalți, în clasa a IX-a se formează încă în dezvoltarea acestora, amplificând noțiunile însușite.

Titlul proiectului: „Poezia-încurajare, poezia-emoție, poezia-ALTER EGO”. Am pledat pentru un SCOP didactic, creativ, care să antreneze elevii de la un liceu tehnologic în a-și dezvolta anumite competențe generale și specifice în acord cu disciplina limba și literatura română, precum și competența digitalizată, mizând pe ideea unei învățări interactive.

Termeni-cheie: poem, încurajare, vis, iubire, adolescență, întrebare, experiență

Instrumente de lucru: hărți mentale, precum și instrumente digitale, via Internet (link-uri vizionare secvențe film Dead Poets Society (Cercul poeților dispăruți),1989, regizat de Peter Weir, actor în rol principal Robin Williams; facebook, aplicații digitale pentru realizarea afișelor dedicate proiectului „Citește cu mine”.

Numărul de ore: două ore la clasă, precum și etapa de pregătire a materialelor, asincron, pe Classroom
Clasa: a IX-a, a XI-a.

Competențe generale
(cls.a IX-a): 2. Folosirea modalităților de analiză tematică, structural și stilistică în receptarea diferitelor texte literare și nonliterare; 3. Argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situații de comunicare.
(cls. a XI-a): 2. Comprehensiunea și interpretarea textelor ;4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situații de comunicare.
Competențe specifice
(cls. a IX-a): 2.2. Identificarea temei textelor propuse pentru studiu;2.6.Aplicarea conceptelor de specialitate în analiza și discutarea textelor literare studiate; 3.3.Argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate.
(cls. a XI-a): 2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înțelegerii adecvate a textelor studiate ; 2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori și a propriei experiențe de lectură; 4.1.Utilizarea tehnicilor și strategiilor argumentative în situații de comunicare diverse (scrise sau orale).
Valori și atitudini
• Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii ;
• Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comunicare ;
• Abordarea flexibilă și tolerantă a opiniilor și a argumentelor celorlalți.

Strategiile didactice au fost creionate astfel încât să pună în practică ideea de lucru în echipă, punând accent pe sarcini mici de învățare, în etape, care să integreze noile informații în rețelele proprii de gândire. Condițiile prealabile au pornit de la faptul că elevii cunosc particularitățile genului liric din achizițiile anterioare și vor fi capabili să selecteze, să categorizeze, să le și să se exprime.

Obiectivele didactice au fost formulate astfel încât elevii să fie capabili :
1. să selecteze informația ;
2. să argumenteze propria viziune asupra textului liric ;
3. să realizeze conexiuni cu alte cărți citite plecând de la tema comună sau pe tematică opusă ;
4. să desprindă sentimentele transmise în mod direct de autoare ;
5. să integreze sistemului personal de valori ideea de artă literară.

Aptitudini exersate:
• interpretarea unor secvențe de film în dialog cu interviul și textul liric.
• redactarea unui cvintet, realizarea unei hărți mentale complete și complexe.

Evaluarea s-a realizat prin câte un feedback individual și pe grupe  în funcție de realizarea sarcinilor de lucru din cadrul etapelor lecției.

Etapele realizării activității au fost concepute după scenariul didactic: EVOCARE, REALIZAREA SENSULUI, REFLECȚIE, EXTINDERE. Pornind de la principiul întrebărilor cu sens, elevii au formulat ei înșiși, în echipă răspunsuri legate de poeziile autoarei Simona Antonescu, felul în care le construiește, faptul că nu se respectă reguli deja cunoscute de prozodie, inovația fiind legată de idee, de originalitate și sentimentul că oricine poate fi poet într-o mai mare sau mai mică măsură, dacă știe să se exprime în relație cu lumea artistică, creatoare de imagini sensibile.

I. În faza de EVOCARE s-a citit materialul pe care l-am identificat într-o postare pe facebook de doamna Monica Onojescu, prin care se readucea în atenție o scrisoare-mărturisire a autoarei Simona Popescu adresată elevilor în anul 2017, în care oferea puncte de reper pemtru o eventuală întâlnire sau pentru a descifra tainele unui suflet sensibil pornind de la interviuri personale și sugestii.

Copiii au fost atrași și de scurte fragmente video extrase din filmul Dead Poets Society, fiind impresionați de modul în care poezia poate fi o cale de a te descoperi pe tine însuți , precum și de felul în care erau îndemnați să iubească poezia.

Link-urile cu materialele video  la care ne-am raportat sunt https://youtu.be/Is5eyrEc1Mg , https://youtu.be/aS1esgRV4Rc , https://youtu.be/coTl9tmXjnw .

Discuția  a continuat cu interviul autoarei acordat Andreei Archip, publicat pe site-ul  scoala9.ro, în care autoarea a vorbit despre perioada adolescenței, despre preocupările specifice vârstei, întrebări care au dat un nou sens întâlnirii noastre și a trezit o reacție de simpatie generală.

Unii dintre ei au concluzionat: „Aceasta este poezia noastră!”. Ne-am lansat apoi într-un șir de discuții legate de temerile adolescenței: frica de a nu fi acceptat, de a nu fi înțeles, de a fi ironizat, discuții care au făcut plăcută trecerea către poemul ,,Am nevoie de încurajare” , al autoarei Simona Popescu.

Primele reacții ale copiilor nu au întârziat să apară: „Este o poezie profundă”, „Îmi place sinceritatea și curajul poetei”, „Nevoia înseamnă dorință”, „Încurajarea se traduce prin… IUBIRE, „Ne-am regăsit emoționați’’. Au vorbit despre încrederea, încurajarea, dorința de a fi acceptati, valorificati, înțeleși de prieteni și familie.

II. Cea de-a doua etapă a activității didactice, REALIZAREA SENSULUI a presupus parcurgerea a nouă provocări care să dea un sens discuțiilor noastre și, care să le ofere răspunsurile  pe care le căutau.

Provocările s-au axat pe  întrebări care să-i pună pe elevi în ipostaza de a construi răspunsuri argumentate în care să-și activeze gândirea critică :
1. Care a fost prima impresie după lectura poemului? Explică în trei enunțuri;
2. Alege o structură/ sintagmă/ cuvânt care te-a emoționat. De ce?;
3. Despre ce/ cine vorbește poeta în textul liric?;
4. Oprește-te cu lectura după al cincilea  vers și completează cu încă două versuri în care să vorbești despre tine;
5. Ce crezi că înseamnă pentru autoare ,,nevoia de încurajare”? Dar pentru tine?;
6. Ești interesat(ă) de experiența Simonei Popescu la vârsta adolescenței? Motivează;
7. Ce întrebări  ai adresa Simonei Popescu?;
8. Dacă ar fi să asociezi ideea poemului cu o carte citită, numește cartea, autorul și exemplifica prin câteva idei; poți alege și o carte care să vină în antiteza ideii prezentate.
9. Pornind de la modelul de scriitură al autoarei, te invit să scrii propria poezie despre CUM EȘTI ACUM.

III. Etapa REFLECȚIEI a venit firesc,  legată de NOI și POEZIE. Citind cu atenție textul poetic, această etapă s-a concretizat prin formularea unor sarcini de lucru creative, în urma cărora să se pună în valoare gândirea critică, antrenând abilități de desen, pictură, utilizarea aplicațiilor digitale care să susțină printr-un afiș original tematica activității propuse și întâlnirea noastră cu poezia.

Sarcinile de lucru au fost formulate astfel :
1. Realizează o hartă mentală în marginea poemului Simonei Popescu, ,,Am nevoie de încurajare” .
Harta trebuie să cuprindă: tema, cuvinte cheie din text, interpretarea cuvintelor cheie, opinia voastra despre poem, ce credeți că ar spune Simona Popescu din perspectiva adolescentei de astăzi.

Link-urile la care pot fi vizionate imagini de la activitate, precum și materialele realizate sunt:
facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/5249236138436241/
facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/5272207536139101/
facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/5272883269404861/

IV. În etapa de EXTINDERE, activitatea s-a concretizat printr-un ultim exercițiu care a pornit de la un joc propus de autoarea Simona Popescu într-o scrisoare adresată elevilor în anul 2017 intitulat ,,Înainte am… Acum am”. Jocul a constat în așezarea elevilor pe două rânduri, completând fiecare câte o rubrică diferită: rândul unu ,,Înainte am…’’, iar rândul al doilea, rubrica ,,Acum am…’’ Poezia care a rezultat ne-a făcut să ne dăm seama că, deși părem diferiți, avem nevoie de încredere, căutăm iubire și, putem fi puțin poeți.

În plus, elevii au fost impulsionați să alcătuiască un cvintet pornind de la ideea: ,,nevoia de încurajare”- ,,nevoia de iubire”.

Concluziile asupra activității, asupra a  ceea ce am construit împreună au fost evidente pentru toți. Pentru a formula un feedback asupra materialelor lucrate, elevii au răspuns la un scurt chestionar, o autoevaluare construită să ne ajute să conștientizăm dacă demersul și ceea ce s-a lucrat, dacă strategiile folosite au răspuns obiectivelor formulate la începutul întâlnirii noastre:
1. V-a plăcut activitatea de astăzi ?/ Ce nu v-a plăcut ?
2. Scrieți un cuvânt prin care să exprimați cum v-ați simțit.
3. Ce notă v-ați da pentru implicare în activitate ?
4. V-a plăcut munca în echipă ? Dacă da, de ce?/Dacă nu, de ce?
5. Ați dori să repetăm modalitatea de lucru pe textul liric în această formulă, cu strategii asemănătoare ?
6. Ce sugestii aveți pentru profesor legat de activitatea recentă ?

Participarea constantă la activitățile LECTURIADEI, schimbul de experiență, ideile împrumutate, altele noi descoperite, ne-au determinat să înțelegem că este eficient ca învățarea să fie cât mai diversă, folosind metode care să deschidă mereu alte perspective asupra unui text. Întotdeauna a experimenta reprezintă o modalitate de a înțelege, de a adapta, de a duce mai departe conținuturi care să dezvolte competențele esențiale bazate pe a învăța să faci, a învăța să înveți, a învăța să fii.

 

prof. Cristina Liliana Diaconița

Liceul Tehnologic Nr. 2, Târgu-Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.diaconita

Articole asemănătoare