Jocurile de mișcare în dezvoltarea creativității la ciclul primar

Creativitatea ca structură definitorie de personalitate îmbracă, din punct de vedere evolutiv, un caracter procesual supus influenţelor de mediu. Formele organizate de instrucţie îşi aduc în mod diferenţiat aportul în dezvoltarea potenţialului creator al individului în funcţie de conţinutul activităţii, de tipurile de metode utilizate, de pregătirea şi gradul de angajare al cadrelor didactice participante la acţiunile educative.

Articol integral

Rolul parteneriatului educațional în reducerea absenteismului

Ce este parteneriatul? „Reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.”  În practica şcolară şi, implicit, preşcolară, există mai multe expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele.

Articol integral

Pledoarie pentru literatură

Este literatura comunicare? E o întrebare la care încerc să răspund, ținând seama de cele două înțelesuri esențiale ale comunicării: a comunica ceva și a comunica cu cineva. Mulți cercetători consideră că scriitorul doar se exprimă, nu (se) comunică. La fel ca și în cazul comunicării conținuturilor sufletești imaginare, termenul de comunicare devine aproximativ și metaforic. Informația reală ar fi altceva.

Articol integral

Using Music in the Classroom

Nowadays, teaching is a real challenge and more and more teachers have become aware of the importance of creating attractive lessons, lessons that can promote a real life learning environment. Music can play a really important part in the language classroom. It can change the atmosphere in the room within seconds.

Articol integral

Arta ca fapt semiotic

Articolul tratează o serie de aspecte precum:
• Abordarea semiotică a artei-explicarea conceptelor: semn, valoarea estetică, funcţia estetică, judecata estetică, simbolul artistic;
• Norme estetice în literatură, pictură şi muzică;
• Niveluri ale receptării operei de artă
• Trei modalităţi de „a învăţa” în artă: informaţia artistică, cunoaşterea practică, înţelegerea.

Articol integral

Premise și răspunsuri – itemii de asociere

Itemii de asociere (engl. matching items) sau tip pereche solicită elevului să stabilească corespondenţa între două seturi de concepte, date, informaţii etc., plasate de regulă în două coloane diferite: o primă coloană este destinată premiselor sau stimulilor, iar în a doua coloană sunt incluse răspunsurile. Premisele şi răspunsurile pot fi perechi de evenimente şi date, termeni şi definiţii, reguli şi exemple, simboluri şi concepte, principii şi aplicaţii, cauze şi efecte, afirmaţii teoretice şi experimentale etc.

Articol integral

Analiză comparativă între standardele de calitate și standardele de control managerial

În scopul planificării, controlului, asigurării și îmbunatățirii calității în educației au fost elaborate standarde de calitate care trebuie respectate de fiecare organizație. Examinarea multicriterială a măsurii în care o organizație furnizoare de educație și programele acesteia îndeplinesc standardele și standardele de referință este făcută de A.R.A.C.I.P.

Articol integral

Des sites à exploiter en classe de FLE sur les acquis des éléments de la civilisation française

Nous sommes actuellement dans une époque où les progrès de l’informatique, dans les secteurs de traitement de texte, du corpus et de l’Internet nous permettent de créer des activités pédagogiques variées. De nos jours, l’utilisation de TICE a changé l’enseignement du FLE car ells permettent d’ améliorer la communication et le travail dans la salle de classe. Le but de l’ouvrage est notamment d’explorer et d’analyser les sites internet utilisés pour l’apprentissage du FLE. Également, l’ouvrage a pour objectif de reconnaître comment les élèves et les professeurs approchent les sites virtuels pour l’apprentissage collectif du FLE et quelle est l’interaction entre eux.

Articol integral

Cunoașterea elevului – o premisă a succesului școlar

Pentru un profesor, educaţia şi cunoaşterea copilului sunt două acţiuni importante aflate pe primul loc și într-o strânsă legătură. Toate sarcinile de învăţare oferite elevului, măsurile de ameliorare sau dezvoltare şi cerinţele educaţionale, conduc către rezultate si performanţe ale elevului și ajută la dezvoltarea personalității acestuia. De aceea, cunoașterea elevului este foarte importantă deoarece cadrul didactic poate descoperi trăsăturile psiho-individuale ale copiilor și poate preveni dificultățile de învățare, de adaptare la cerințele școlii.

Articol integral

Funcțiile creativității

Funcţiile  creativităţii determină o structura  tridimensională  a  creativităţii, reflectată în   cerinţele funcţionale ale acesteia  la  nivelul  produsului creativității,  procesului de creativitate  și  personalității creatoare.

Articol integral