Raport de cercetare comparativă privind satisfacţia în muncă a profesorilor din ciclul primar

Cea mai mare parte a vieţii noastre este dedicată muncii şi, din acest motiv, satisfacţia în muncă constituie un aspect deosebit de important atât pentru viaţa noastră personală, cât şi pentru organizaţia în care este desfăşurată munca.
Factorii care pot determina satisfacţia în muncă sunt multipli, iar dintre aceştia se pot număra remuneraţia cu toate formele sale, relaţiile interpersonale şi lucrul în echipă, condiţiile de lucru, promovările sau posibilităţile de evoluţie profesională, comunicarea în interiorul organizaţiei etc.

Articol integral

Cercurile de lectură – lectură și interpretare

Wolfgang Iser afirma, în lucrarea ”The Range of Interpretation”, cǎ „Interpretarea este un act de traducere, iar execuṭia ei depinde de subiectul/ conṭinutul (subject matter) de interpretat ṣi contextul în care activitatea are loc. În consecinṭǎ, existǎ numai variabile ale interpretǎrii, concepute ca repetǎri ale translabilitǎṭii ṣi nu existǎ niciodatǎ ceva precum Interpretarea.”

Articol integral

Lectura ca abilitate de viață

Deoarece ne confruntăm tot mai mult cu dezinteresul elevilor pentru lectură, noi, învăţătorii încercăm să găsim cele mai adecvate texte şi mai atractive pentru elevii noştri, conducându-i în afara sferei manualelor şcolare şi îi îndrumăm să pătrundă în lumea fascinantă a cărţilor.

Articol integral

Dramatizările – în activitățile școlare și extrașcolare

Întotdeauna teatrul a reprezentat forţa de exprimare a comunităţii, devenind un model cultural, deoarece conţine toate celelalte arte. Teatrul reprezintă o formă de joc accesibilă tuturor actanţilor începând cu vârsta cea mai „fragedă”. Copilul se joacă, actorul se joacă, prin urmare, teatrul există ca joc de peste două mii de ani.

Articol integral

Calculatorul, jocurile video și Internetul (Studiu)

Dintru început trebuie făcută observația că cea mai mare parte a afirmațiilor privind efectele televiziunii asupra minții umane sunt valabile și în cazul calculatorului. Și imaginea de pe ecranul monitorului, printr-o acțiune de natură hipnotică, împinge creierul într-o stare electrică de tip alfa, subminând concomitent, ritmul cerebral beta ce caracterizează procesele gândirii logice și analitice sau, în general, gândirea activă.

Articol integral

Adaptarea și anxietatea în rândul adolescenților

Motivul realizarii acestui material este determinat de amplificarea răspunsurilor dezadaptative, date de foarte mulţi adolescenti ameninţărilor cotidiene care au pătruns şi în societatea noastră. Dintre ameninţări amintim: drogurile, abandonul şcolar, fuga de acasă, anxietate crescută, adaptare socială deficitară, violenţă, etc.

Articol integral

„Ars longa”, la jumătatea drumului

Proiectele europene sunt în ultima vreme printre cele mai căutate de către profesorii școlii din România, fiind o oportunitate de schimbare a vizunii asupra educației, atât de mult dorită de către miniștrii învățământului din țara noastră în ultima vreme, miniștrii care s-au întrecut în a face reforme peste reforme, neașteptând din păcate să se constate și efectele acestora.

Articol integral

Stimularea potențialului creativ al copiilor preșcolari

Vârsta preşcolară este caracterizată de curiozitate, energie, egocentrism, este vârsta marilor ”DE CE?” (Golu., P., Verza., E., Zlate., M., 1998., p.86). Vârsta preşcolară este importantă atât pentru formarea personalităţii viitorilor adulţi ce vor face parte şi vor influenţa societatea în care trăim, cât şi pentru acumularea de informaţii, formarea deprinderilor, formarea imaginii de sine şi dezvoltarea încrederii în sine.

Articol integral