Implicarea copiilor preșcolari în proiecte internaționale eTwinning

Elevii preșcolari sunt dornici să fie implicați în proiecte internationale, indiferent de tema care li se propune, sperând că vor fi in legatură cu alți copii de vârsta lor din alte țări. Ei sunt gata să rezolve, la nivelul lor de dezvoltare și cunoaștere, orice activitate, inclusiv studii simple de investigare a mediului, studii științifice, artistice, etc, făcând schimb de experiență cu elevi de vârste diferite din țară și din întreaga lume. În acest articol vom face aceste demonstrații privind implicarea preșcolarilor în diverse activități din cadrul unor proiecte internaționale.

Articol integral

Leading Classroom Discussions of Literature

The way we think about a text depends in large part upon our purposes and expectations for reading it. Whereas reading for information requires finding a sense of the topic early in the reading and then shaping our search for new information with reference to that topic, literary reading is in a constant state of flux. We explore deeper possibilities underlying the particular part we are reading, while also exploring the different ways each of these explorations might affect our interpretation of the entire work. Thus, as we read, we entertain various interpretations as the text progresses, while at the same time recognizing that a development in the work or interaction with other readers might change our thinking.

Articol integral

Importanţa şi locul poveştilor create de copii

Poveştile create îi ajută pe preşcolari să înţeleagă mai bine realitatea care îi înconjoară fiindcă multe dintre ele au subiecte din  viaţa lor de zi cu zi, pot fi despre familia lor, despre jocurile lor, despre modurile în care se comportă etc. Mai mult, se pot promova valori morale şi elemente de judecată etică  în cadrul textului. O dată cu creionarea unor personaje  pe lângă familiarizarea cu anumite tehnici de caracterizare a acestora (directă sau indirectă prin vorbe, gesturi, locuinţă etc.) se dezvoltă capacitatea de empatie a micilor creatori. Afectivitatea lor îşi găseşte în construirea poveştilor o mare libertate căci sub haina ficţiunii  se pot exprima liber.

Articol integral

Active Learning Methods

Active learning methods have some advantages when using them in the process of teaching and learning: long-term development of open, collaborative relationships, development of students’ ability to think critically, stimulating independent learning, taking students’ responsibility towards their own learning process, understanding the logic of arguments, synthesizing ideas from different sources, formation of reasoned opinions.

Articol integral

Interactive Teaching and Learning Methods

Interactive learning is a special form of school learning, appeared from the necessity of keeping up with the new transformations in the socio- human activity. The person who learns actively is his own initiator and organizer of learning experiences, capable of permanently reorganizing and redesigning his own acquisitions. Modern educational theories emphasize the fact that school has an essential role in training responsable citizens, aware of their role in the social and spiritual life of the contemporaneity. The educational process is an active one, where learning becomes efficient.

Articol integral

Step-by-step – alternativă educațională

Am debutat în învăţământ având în minte modelul unor profesori remarcabili care şi-au pus incontestabil pecetea asupra devenirii mele profesionale. Odată ajunsă la catedră, aveam clar delimitat ce trebuie şi, mai ales, ce nu trebuie să fac în calitate de dascăl pentru a stabili o relaţie onestă cu elevul. Însă, în lipsa unor informaţii clare şi coerente în acea perioadă (începuse tranziţia oarecum haotică), independent de voinţa mea,  eram tributară tradiţionalismului pentru că acolo îmi erau ancorate modelele.

Articol integral

Erasmus, oportunitatea unei experiențe didactice și culturale europene

Totul a început în anul doi de masterat la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, când am aplicat pentru o bursă Erasmus în Franța, visul oricărui profesor de limbă franceză cred. După selecție, am aflat ca voi studia un semestru la Universitatea Jean Monnet din Saint-Étienne, membră a Universității din Lyon, pentru o perioadă de aproximativ 5 luni.

Articol integral

Accesibilitatea limbajului literar-artistic pentru preşcolari

Articolul de faţă  urmăreşte să surprindă măsura în care limbajul artistic poate fi stimulat la copiii preşcolari. Fără a emite pretenţia unor forme artistice complexe, aș vrea să mă  opresc asupra câtorva elemente care pot deveni accesibile acestui nivel de vârstă şi de cultură. Pentru o înţelegere mai uşoară, voi încerca  să tratez posibilităţile limbajului artistic pe nivele cunoscute: fonetic, lexical şi gramatical.

Articol integral

Utilizarea calculatorului ca mijloc de învățământ în matematică

Integrarea tehnologiilor informatice în procesul de predare-învățare-evaluare a devenit, în ultimele două decenii, o prioritate a politicilor educaționale, întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educației: facilitarea proceselor de prezentare a informației, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoașterii.

Articol integral