Abordarea de tip integrat a conţinuturilor învăţării

Predarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de transmitere a cunoștințelor la nivelul unui model de comunicare unidirecțional, dar aflat în concordanță cu anumite cerințe metodologice care condiționează învățarea, în general. învățarea școlară, în mod special.

Articol integral

Strategii abordate pentru implementarea planului de eficientizare a instituției școlare

Situarea instituţiei şcolare în centrul dezvoltării comunităţii locale are ca urmări procurarea resurselor necesare unui management de succes al şcolii. Pentru atingerea acestui scop, trebuie să se facă apel la strategii manageriale eficiente, aplicate în palierul politicilor, al deciziilor instituţionale şi în cel al contextelor situaţionale, specifice. Permanent se are în vedere instaurarea unui climat pozitiv în şcoală, în care toţi factorii care influenţează comportamentul şi performanţele echipei de lucru să fie îndreptaţi spre motivarea individului şi spre instituirea spiritului de echipă.

Articol integral

Creativitatea profesorului – avantajul elevilor

În contextul învățământului de astăzi, rolul și importanța cadrului didactic capătă o altă dimensiune datorită instruirii interactive, cât și a celei creative.
Astfel, atmosfera pe care o crează profesorul în clasă reprezintă un factor cu influenţă majoră asupra comportamentului de învăţare al elevului. Crearea  climatului favorabil, a unei colaborări eficiente între profesori şi elevi, o atmosferă caldă, afectivă, pozitivă, de exigenţă, dar  şi de înţelegere, de responsabilitate este o condiţie esentială ce trebuie indeplinită la lecţie.

Articol integral

Mini dicționar IAC

1. Courseware
–         este un pachet care cuprinde un soft educațional, documentația necesară (indicații metodice și descrierea tipului de hard pe care poate fi implementat) și eventual alte resurse materiale (fișe de lucru, exerciții propuse, etc).
(C. Pomohoci-Sinteze-IAC)

Articol integral

Competențele sociale și sănătatea mintală

Este important a cunoaște raportul dintre sănătatea mintală și competențele sociale. Studiile de specialitate arată că persoanele care au tulburări mintale sunt incompetenți sociali sau, într-un bun caz, au slabe competențe sociale. Atenție, psihiatria atrage atenția că psihopații sunt competenți sociali, sunt „fermecători și convingători când doresc” (Moscovici, S., 2011, p. 90).

Articol integral

Abandonul școlar

Abandonul școlar constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o multitudine de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.

Articol integral

Instrumente T.I.C. aplicabile în cadrul proiectelor Erasmus+

Indiferent de tipul de mobilitate, fie aceasta alături de elevi, fie pentru dezvoltare profesională, consider că aplicațiile software și noile tehnologii au constituit un mare avantaj pentru asigurarea colaborării, comunicării eficiente, pentru facilitarea schimbului de experiență și a lucrului în echipă, pentru prezentarea produselor finite și pentru diseminarea rezultatelor.

Articol integral