Colaborarea familie – grădiniță

Programele de educație timpurie din toată lumea definesc parteneriatul, cu părinții ca agenți educaționali drept un principiu fundamental al organizării și funcționării instituției preșcolare.

Articol integral

La littérature en classe de FLE

La littérature et l’enseignement des langues sont liés depuis longtemps. L’étude du texte littéraire est un exercice préparatoire efficace pour les classes de langue, un exercice destiné à faire remarquer les qualités d’un discours soigné : clarté, expressivité, concision, vivacité, phrases elliptiques ou mots frappants, qui traduisent les sensations et les émotions des personnages, les détails amusants, qui apportent de la fantaisie à l’ironie.

Articol integral

Managementul claselor numeroase

Percepția profesorilor cu privire la provocările și oportunitățile prezentate de clasele  numeroase privește o serie de aspecte, cum ar fi  insuficiența implicării sau a învățării elevilor, incapacitatea de a utiliza abordarea centrată pe student, oportunități limitate pentru elevi ca să se exprime în limba engleză, dificultate în asigurarea participării tuturor la activități, mulți studenți fiind în afara activității, în special în cadrul activităților de grup.

Articol integral

Metoda pălăriilor gânditoare – tehnică interactivă de stimulare a creativităţii micilor şcolari

Metodele activ-participative sunt cele care au în centrul procesul instructiv-educativ pe elev, oferindu-i posibilitatea de a descoperi singur ceea ce trebuie să înveţe şi să participe la realizarea lecţiei de istorie. Aceste metode stimulează potenţialul creativ al elevului, îi asigură independenţa de mişcare şi îi creează un aport de curaj şi încredere în a-şi folosi propriile forţe, ceea ce îşi doreşte orice profesor implicat în actul didactic.

Articol integral

La motivation des élèves à apprendre une langue étrangère par l’image cinématographique

La motivation est la détermination qui stimule l’apprenant à agir et à réaliser ses activités. Le fait d’être motivé peut amener à la réussite et acquérir du plaisir dans n’importe quelle mission dont on assume une responsabilité. Peu importe le type de motivation nécessaire à réaliser une tâche, cette motivation provient d’un désir ou d’un besoin, et pousse l’apprenant à atteindre son but.

Articol integral

Aportul comunității în stoparea violenței în școală

Şcoala este locul unde elevilor li se imprimă plăcerea de a învăţa, dorinţa de a reuşi şi de a face faţă schimbărilor care au loc, în permanenţă pe piaţa muncii. Totodată, şcoala este locul unde se formează competenţele cognitive, de înţelegere a sensului vieţii, a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. Cu toate acestea, auzim, deseori, despre formele de violenţă care au loc în şcoala românească, violenţe care îmbracă forme dintre cele mai grave (bătăi, furturi) mergând până la formele cele mai puţin şocante (violenţele verbale). Atunci când se vorbeşte despre violenţa în şcoală se consideră că sursele acestui fenomen sunt: mediul familial instabil, tensionat, mediul social, dar şi personalitatea elevului.

Articol integral

Instruirea diferențiată a elevilor din ciclul primar

Fiecare om se naşte şi se dezvoltă astfel încât ajunge să aibă unele particularităţi psihofizice, mai ales psihice, deosebite, particulare care alcătuiesc individualitatea fiecăruia. Pedagogia contemporană admite atât existenţa unor particularităţi psihologice individuale ce deosebesc în mod evident, persoanele de altele, cât şi existenţa unor particularităţi individuale relativ comune unor grupe de persoane. Din această perspectivă a apărut tratarea diferenţiată a elevilor în raport cu particularităţile lor de vârstă şi individuale.

Articol integral

Strategii didactice interactive şi rolul lor în eficientizarea procesului de predare-învăţare

Tranziţia de la o cultură a modernităţii, din perspectiva căreia cadrele didactice „îşi exercită mai mult puterea decât autoritatea” la o cultură postmodernă ale cărei valori, principii, idei se află încă în plin proces de coagulare, a început deja. O schimbare de optică, de strategii şi practici educaţionale devine condiţie a asigurării calităţii în educaţie.

Articol integral

Metode alternative de evaluare

Metodele complementare pun în valoare o serie de capacităţi sau comportamente cum ar fi: calităţile imaginaţiei; atitudinele de responsabilitate; predispoziţiile pentru creaţie; stăpânirea anumitor operaţii; aptitudinele de organizare; comunicare sau relaţii într-un grup; posibilităţile de dezvoltare personală sau socială; fineţea estetică sau toate formele de bun simţ şi de experienţă.

Articol integral