Definirea conceptului de cititor

Mulţi specialişti au încercat să definească tipologia cititorului începând cu teoriile lui Aristotel (conceptele de hedone şi catharsis) sau cu cele ale lui Horaţiu (prodesse şi delectare). Cu toate acestea, cititorul reprezintă o achiziţie recentă a studiilor de teorie literară.

Articol integral

Importanţa TIC în educaţia românească

Şcoala ar trebui să reprezinte un spaţiu primitor şi deschis pentru copii, un loc unde elevii să-şi petreacă timpul, fie făcându-şi lecţiile, fie făcând altceva relaxant. Ca atare, spaţiul şcolar trebuie să permită deopotrivă activităţi profesionale – a învăţa, a ne face lecţiile, dar ar trebui să fie şi un spaţiu unde să ne simţim bine, pur şi simplu, să citim, să socializăm faţă în faţă sau prin intermediul reţelelor de socializare online.

Articol integral

Tehnologii informaționale pentru dezvoltarea și evaluarea colaborativă a resurselor educaționale

Am ales sa public acest articol deoarece am studiat în profunzime aplicațiile Google și am descoperit ca sunt utile și ne ușurează mult munca nouă, profesorilor. Motiv pentru care vreau sa împărtășesc experiențele acumulate cu restul comunității profesionale a cadrelor didactice.

Articol integral

Familiarizarea elevilor cu metode și tehnici de muncă intelectuală

Familiarizarea elevilor cu unele procedee elementare  de lucru specifice muncii intelectuale contribuie la realizarea dezideratului fundamental al educației contemporane și anume acela de a-l învăța pe individ cum să învețe. Stăpânirea unor tehnici de muncă intelectuală asociată cu un substrat motivațional adecvat deschid perspectiva aprofundării și îmbogățirii, prin efort individual, a cunoștințelor asimilate în școală.

Articol integral

Teaching English to Young Learners

Teaching English to young learners is a challenging task that needs to be handled properly by professional teachers if it is to be successful. In my fourteen-year experience, I could observe the learning behaviour of about 400 young learners.

Articol integral

Consiliere psihopedagogică şi psihopedagogie: metafore, poveşti şi povestiri cu tâlc pedagogic

În psihoterapie, metafora/alegoria este definită ca o istorie reală sau fictivă care are ca scop informarea, educarea, vindecarea, dezvoltarea. Obiectivul este ,,să păcălească” individul prin blocarea mecanismelor sale de apărare şi intrarea ȋn contact cu inconştientul şi multitudinea de soluţii depozitate ȋn aceasta.

Articol integral

Competențele secolului XXI

Majoritatea oamenilor ar fi de acord că abilitățile din secolul XXI sunt acele abilități care sunt sau vor fi necesare pentru a reuși la locul de muncă și în viața din secolul următor. În mod tradițional, progresul carierei a fost văzut ca un lucru destul de liniar, un anumit loc de muncă sau un rol ducând la altul superior pe scara ierarhică. Cu toate acestea, locul de muncă se schimbă, structurile organizaționale se aplatizează din ce în ce mai mult, rolurile devin mult mai puțin definite, iar echipele sunt adesea dispersate în diferite țări.

Articol integral

Depistarea și educarea copiilor supradotați

Datorită complexității fenomenului, definirea noțiunii de elev „supradotat” întâmpină și în prezent anumite dificultăți, apar păreri diferite, nu rareori controversate, chiar și în ceea ce privește originea capacității intelectuale. Dacă se acceptă că funcționarea superioară a intelectului este rezultatul combinat al factorilor ereditari și al celor sociali, părerile diferă în ceea ce privește contribuția fiecăruia dintre factorii respectivi. Această ambiguitate prezintă multe dificultăți în diagnosticarea timpurie a dotării intelectuale, întrucât, în absența cunoașterii exacte a cauzelor, semnele exterioare ale unor adevărate dispoziții înnăscute se pot confunda cu cele ale cultivării unei înzestrări mai modeste.

Articol integral