Educaţia de calitate – inovaţie şi diversificare

Calitatea educaţiei poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. Beneficiarii şi clienţii educaţiei de calitate (elevii, pǎrinţii, societatea) ar fi de dorit sǎ fie consultaţi permanent în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţǎ de serviciile educaţionale de care beneficiazǎ.

Articol integral

Serbările școlare și importanța lor

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări?

Articol integral

Particularități psihofiziologice și de limbaj ale elevilor

Nivelul general de dezvoltare al copilului la începutul şcolarităţii se măsoară în mod obişnuit cronologic. Este adevărat că toţi copiii de aceeaşi vârstă se prezintă, la prima vedere, foarte asemănători. Dar, sub raportul structurii temperamentale şi al nivelului general de dezvoltare psihică, există o mulţime de diferenţe. Din acest punct de vedere problemele întâmpinate de învăţătorii care predau la clasa I sunt generate de gradul de maturizare şcolară diferită manifestată în primul rând anatomofiziologic, cu determinările intelectual – corespunzătoare, manifestate şi în plan afectiv.

Articol integral

Educația interculturală – abordări teoretice și practice

Educaţia interculturală îşi propune să pregătească indivizii şi societăţile să fie mai atente la dimensiunea culturală a existenţei lor. În condiţiile sporirii contactelor, ale interacţiunilor posibile, se pot decela două mari seturi de obiective ale şcolii interculturale: păstrarea şi apărarea diversităţii culturale a populaţiei şcolare. Şcoala, ca instanţă de transmitere a valorilor se va centra pe pluralitatea culturilor pe care mediul multicultural îl presupune.

Articol integral

Învățarea pentru societatea cunoașterii – curs opţional

Tehnologia progresează. Ştiinţa impulsionează dezvoltarea sa. Zilnic apar meserii noi. La unele dintre ele nici nu ne gândim deocamdată. Mulţi dintre copiii aflaţi acum pe băncile şcolii vor îmbrăţişa aceste meserii. Poate nu le vor putea învăţa în şcoală pentru că nu se vor fi inventat încă. Dar pentru asta, gândirea şi cunoaşterea lor trebuie să fie adaptabile. Competenţele pe care le dobândesc în şcoală trebuie să permită ancorarea fiecărui individ în lumea reală.

Articol integral

Importanța activităților desfășurate în săptămâna „Școala altfel” pentru elevi

„Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” – reprezintă calea spre întărirea relaţiei profesor-elev, în absenţa clopoţelului și a lecţiei ce durează strict 50 de minute. Atmosfera din „săptămâna altfel” este una specială, fiind trăită atât de elevi, cât şi de profesori cu sentimentul câştigării unor experienţe noi.

Articol integral

Studiu: Jocurile pe calculator și educația

Într-un joc tipic, punctele pe care le câștigă jucătorul depind de viteza sa de reacție. Gândirea sa conștientă fiind un proces foarte lent, jucătorul trebuie să acționeze fără să gândească; în cazul jocurilor electronice, jucătorul este activ într-un mod foarte limitat, dar de asemenea fără să gândească. Cu alte cuvinte, jocurile determină reacții automate. Aceasta explică motivul pentru care copiii joacă mult mai ușor și cu mult mai mult succes aceste jocuri: ei nu au încă formată gândirea proprie și conștiința, tot atât de dezvoltate ca la oamenii maturi; această dezvoltare face ca eliminarea gândirii să fie mult mai dificilă atunci când trebuie executată o acțiune reflexă.

Articol integral

Punte între învățământul tradițional și pedagogia Montessori

Alternativa educaţională reprezintă forma de organizare şcolară care propune metode de organizare şi funcţionare a activităţii instructiv-educative, altele decât formele specifice unei epoci sau care apar într-un anumit context social. Diferenţele se referă, uneori, la idealurile sau scopurile pedagogice generale, iar alteori doar la obiective mai restrânse, care trebuie atinse. Indiferent de anvergura diferenţei obiectivelor generale faţă de sistemul oficial, esenţial este faptul că orice alternativă promovează moduri noi, diferite, de atingere a acestor finalităţi.

Articol integral

Multiculturalitatea din Dobrogea. Educație interculturală

Democrația liberală a făcut posibilă existența multiculturalismului. Multiculturalismul este un concept indisolubil legat de cadrul teoriei şi practicii democraţiei liberale. Relaţiile dintre minorităţi şi majoritate într-o societate multiculturală pot deveni, adeseori, sursă de tensiuni sociale. Atitudinea de deschidere, toleranță, respect se construiește, într-o bună măsură, în școală.

Articol integral