Învățământul românesc, între performanță și dezinteres. Studiu

Educarea şi instruirea elevilor implică foarte mulţi factori  care interferează: factori externi (situaţionali) – societatea,  familia, şcoala – şi  factori interni (personali) – motivaţia, gradul de inteligenţă, capacitatea de efort. Societatea ar trebui să cultive valorile morale, să creeze modele  pe care copilul să le urmeze. Dar conjunctura economică şi socială provoacă anumite confuzii în rândul copiilor şi al tinerilor, care încep să se îndoiască de eficacitatea şcolii, de utilitatea ştiinţei, mai ales pentru că, în ultimul timp şcoala nu asigură inserţia profesională.

Articol integral

Formarea și dezvoltarea comunicării interculturale – necesitate sau deziderat?

Una dintre condițiile fundamentale ale realizării coeziunii umane în societatea modernă interculturală, aflată într-o permanentă schimbare și cu o dinamică aparte, o reprezintă realizarea unei comunicări eficiente, ca fundament al dialogului uman în orice context social.

Articol integral

Vizită la Muzeul Memorial Gross-Rosen – prilej de educație civică pentru elevi. Studiu de specialitate

Activităţile extracuriculare cu tematică interculturală, multietnică, multi şi interconfesională au multiple valenţe educative: creşterea toleranţei interetnice şi interreligioase faţă de semenii de alte credinţe şi orientări, în virtutea originii comune a tuturor oamenilor, evidenţierea importanţei dialogului şi a respectului între oamenii aparţinând diverselor comunităţi, cultivarea atitudinii de grijă faţă de toţi semenii, indiferent de rasă, etnie, convingeri religioase, cultivarea valorilor morale precum empatie, solidaritate, pace, înţelegere, asumarea unui comportament responsabil în comunitate.

Articol integral

Muzeul, o „sală de clasă” pentru predarea Geografiei

A vorbi, în societatea cunoașterii, despre pedagogia muzeală și importanța integrării activităților specifice muzeelor în activitatea didactică, este o adevărată provocare. Pentru o societate nativ digitală, muzeele sunt niște mărturii ale trecutului care însă nu își mai dovedesc utilitatea în condițiile în care internetul, oferă aparent toate sursele de informare posibile. Cu toate acestea, emoția pe care ți-o transmit exponatele muzeale, încărcate de emoție și de istoria unui trecut, nu le poate transmite mediul virtual.

Articol integral

Alegem raționamentul – studiind matematica!

Matematica modernă, datorită puterii ei explicative și aplicative, joacă un rol din ce în ce mai important în utilizarea metodelor didactice moderne. Matematica este suportul studiului altor discipline, este „apogeul” gândirii!
Învățând matematică, poți să înțelegi tainele lumii, ale naturii, ale proceselor economice, să  „descifrezi ” secretele științei, să le aplici în diferite domenii de activitate, să le explici și să realizezi lucruri noi, utile și benefice vieții semenilor tăi!

Articol integral

Cultivarea educației morale în școală

În definirea unei laturi a educației, esențial este obiectivul. În acest context, putem spune că educației morale îi revine ca sarcină formarea dimensiunii morale a personalității. Dimensiunea morală este formată, la rândul ei, din două concepte esențiale: conștiința morală și conduita morală. Educația morală este cea care determină marile deosebiri dintre un sistem de educație și altul.

Articol integral

The importance of developing intercultural communication competence

Along with the learning of a foreign language, no matter if it is English or any other, it is mandatory for the cultural competence to be built in classroom. In the modern world today, through the revolution in transportation and also in media sectors, experiences and exchanges between cultures has become a reality in our daily lives. In language education as I see it today, we need to integrate modules that can actually help us in a conversation with people from other cultures.

Articol integral

Provocarea de a fi elev, părinte, educator

În relația dintre cele trei elemente: elev, părinte, educator este necesară o cunoaștere complexă a celui căruia îi transmitem nu numai cunoștințe, ci și un sistem de valori pe care, la rândul nostru, l-am dobândit cu ajutorul școlii și al familiei. Prin exemplul personal sau altele, reușim de multe ori să ne facem înțeleși de elevii care sunt dispuși să ne „audă”. Dar ce ne facem cu cei care sunt reticenți la vorbele sau îndemnurile noastre? Va fi, desigur, mai greu, mai ales când familia nu pare să răspundă dorințelor copiilor. Aici intervine capacitatea educatorului de a-și canaliza eforturile în netezirea drumului presupus corect.

Articol integral