Oportunități Erasmus+. Proiectul Nature΄s Safety, No More Selfishness

Temele și obiectivele proiectelor Erasmus+ sunt oglinda societății actuale, cu toate avantajele și problemele pe care le are azi: protejarea mediului, reciclare, încălzirea globală, drepturile omului și ale copilului, starea de bine, inteligența artificială, stil de viață sănătos, practicarea sportului, tehnologizarea, digitalizarea.

Pe lângă temele abordate, un rol important îl are comunicarea în cadrul proiectului. Elevi și profesori total necunoscuți comunică eficient, chiar dacă fac parte din țări și culturi diferite, conștienți fiind că scopul proiectului este mai important decât convingerile și credințele personale. Tot ceea ce se învață teoretic la școală (toleranță, acceptare, respect, implicare, diversitate culturală și etnică) se experimentează în mod real, în cadrul acestor proiecte. Schimbul de valori culturale și tradiții este foarte intens și oferă șansa familiarizării cu obiceiurile specifice unei țări. Implică, de asemenea, cunoașterea spațiului geografic respectiv, deschiderea, curiozitatea și empatia față de oamenii din alte culturi.

Elevii, care participă la astfel de proiecte își dezvoltă abilitățile de comunicare într-o limbă străină, devin mai încrezători, dornici să coopereze cu alți colegi, să se implice, să găsească soluții inovative pentru tema proiectului și învață să fie toleranți, să accepte diferențele culturale și sociale.

Un exemplu concret este proiectul Erasmus+ Nature΄s Safety, No More Selfishness, numărul de referință al proiectului este 2020-1-LT01-KA229-077958_2, proiect de parteneriat strategic, care creează o punte de legătură între patru școli din patru țări diferite, una dintre acestea fiind Școala Gimnazială Toma Cocișiu Blaj.

Proiectul a început în luna septembrie a anului 2020 și se va încheia în august 2023. În primul an școlar de implementare a proiectului, din cauza pandemiei Covid-19, au fost desfășurate întâlniri online cu partenerii de proiect, activități de cunoaștere, de informare, de realizare de diferite materiale, dar și drumeții în aer liber și activități de ecologizare.

În  anul școlar 2021-2022 a avut loc prima mobilitate în Istanbul, Turcia, unde elevi din patru țări diferite (România, Italia, Lituania și Turcia) au desfășurat activități pentru protejarea mediului, activități artistice, culturale, de informare, au aflat lucruri noi despre tradițiile și obiceiurile poporului turc și au admirat cele mai reprezentative obiective turistice. A fost o săptămână benefică pentru toți, cu activități didactice și extrașcolare interesante, o săptămână în care elevii și profesorii au demonstrat că pot înțelege și se pot adapta la medii culturale și sociale noi, că pot conlucra armonios și pot avea o bună comunicare interculturală.

În perioada 16-22 octombrie 2022, șapte elevi și trei cadre didactice de la Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj au efectuat a doua mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ Nature’s safety: no more selfishness. Gazda a fost Istituto Comprensivo Frosinone 4, o școală gimnazială din Italia, care a proiectat și desfășurat activități în concordanță cu tematica proiectului Erasmus+ pentru toți participanții: elevi și profesori din România, Lituania și Turcia.

Activitățile STEAM organizate pe parcursul unei săptămâni i-au ajutat pe elevi să  ducă rezolvările matematice și cele științifice dincolo de teorie și să le folosească pentru a găsi soluții pentru problemele din viața cotidiană. Au avut loc dezbateri referitoare la poluare și efectele ei asupra sănătății oamenilor, calitatea aerului și a apei potabile, indicele calității aerului, metode de monitorizare a calității aerului, modalități de reducere a poluării precum și experimente pentru a observa schimbarea culorii unor substanțe atunci când intră în contact cu altele și exerciții de măsurare a PH-ului. În luna iunie a acestui an școlar 6 elevi și trei profesori din școala noastră au efectuat ultima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ la Prienu raj. Skriaudziu pagrindine mokykla, o școală gimnazială din Skriaudziai, Lituania. Timp de o săptămână, elevii s-au aflat în situația de a observa, a investiga, a experimenta și a identifica soluții pentru protejarea mediului înconjurător. Au purtat discuții despre păstrarea resurselor naturale ale planetei, circuitul apei în natură, importanța ocrotirii albinelor și a păsărilor, despre reciclare și schimbările pe care ei le pot face în viața de zi cu zi pentru a avea grijă de natură. Astfel, într-o atmosferă de voie bună, elevii au luat parte la o activitate de descoperire a unor obiective, copaci, plante, aflate într-o pădure, pe baza unor indicii, au făcut experimente cu apă, au realizat lumânări din ceară, calendare și vederi folosind materiale din natură, au asistat la procesul de fabricare a lânii și s-au implicat în construcția și decorarea unor căsuțe pentru păsări

Proiectul Nature΄s Safety, No More Selfishness a oferit posibilitatea de formare și dezvoltare personală, creșterea motivației pentru învățare, cunoaștere și descoperire și nu în ultimul rând, a fost cadrul în care elevii au avut șansa exersării și perfecționării limbii engleze într-un context real. Îmbunătățirea calității actului didactic, diversificarea metodelor pedagogice și consolidarea dimensiunii europene în educație sunt alte obiective ale acestui proiect, care au fost atinse.

 

prof. Iulia Lenuța Ciolan

Școala Gimnazială Toma Cocișiu, Blaj (Alba) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/iulia.ciolan1

Articole asemănătoare