Mozaicul (Jigsaw sau Metoda grupurilor interdependente)

Mozaicul este o tehnică de predare-învățare interactivă de grup, este o metoda bazată pe învățarea în echipă (team-learning). În cadrul acestei tehnici de predare-învățare, fiecare elev are o sarcină de studiu, pe care trebuie să o înțeleagă (trebuie să devină „expert”) și să o prezinte colegilor din grupul său. Astfel fiecare „expert” are responsabilitatea de a transmite informațiile asimilate celorlalți colegi.

Realizarea metodei se face în două etape: pregătirea materialului de studiu (tema este împărţită în 4 subteme, pentru fiecare subtemă se stabilesc conținuturile de asimilat, se realizează o fişă expert cu subtemele propuse, care va fi oferită fiecărui grup) și organizarea colectivului în echipe de învăţare.

Exemplu: Împărțim clasa de elevi în 4 grupe cu câte 4 elevi  în fiecare grup, acestea vor fi structurate astfel: fiecare elev din echipă primește un număr de la 1 la 4 şi are ca sarcină să studieze în mod independent subtema corespunzătoare numărului său, devenind expert.

După ce fiecare elev din echipă studiat și asimilat, în mod independent, subtema corespunzătoare numărului său, acesta a devenit expert. Urmează constituirea grupurilor de experţi, este faza discuţiilor în grupul de experţi.

În cadrul grupurilor de experți, elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce au studiat în mod independent, apoi se vor reîntoarcere în echipa iniţială de învățare. Este faza raportului de echipă: experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor informaţiile transmise de colegii-experţi în alte subteme.

Evaluarea acestei tehnici de predare-învățare se face prin evaluarea frontală a activității elevilor.

Metoda mozaicului este o metodă pentru care, pentru aplicarea ei la clasă avem nevoie de mai mult de 60 de minute, dar cu toate ca necesită mai mult timp aceasta are multe avantaje ce dezvolta abilități, capacități, deprinderi și competențe, dintre care amintim:

  • Dezvoltă capacități de gândire, elevii realizează sarcina de lucru în ritmul lor propriu de învățare. Aceștia rezolvă probleme, înțeleg conținuturile de studiat pentru a le prezenta mai departe, dar în cadrul grupurilor de experți, anumite noțiuni care nu erau clarificate, aici se vor fixa/ lămuri/ consolida.
  • Dezvoltă capacități de organizare în cadrul unui grup, de relaționare cu ceilalți colegi, de respectare a regulilor din cadrul grupului, de cooperare şi comunicare în grup (socializare).
  • Implică elevii în activitatea de învăţare, prin faptul că fiecare dintre ei are studiat ceva. Fiecare elev se simte important și util, astfel că implicarea lui în activitatea de învățare este mult mai mare, deci și rezultatele învățării vor fi pe măsură.

 

prof. Nicoleta Manea-Marinescu

Liceul Tehnologic Dacia, Pitești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.maneamarinescu

Articole asemănătoare