Motivația învățării și reușita școlară

Pentru a putea face față cerințelor clasei pregătitoare, copilul trebuie să fie pregătit pentru învățarea de tip școlar. Prin „pregătirea pentru școală” se înțelege echilibrul proceselor psihice, echilibru care duce la depășirea și achiziționarea unor cunoștințe noi. Este deosebit de important ca înaintea intrării la școală să fie realizată o evaluare, atât fizică, cât și psihologică pentru a măsura dacă preșcolarul este suficient de matur pentru școală și asta datorită diferențelor de dezvoltare individuală a copiilor de aceeași vârstă.

Un rol important în pregătirea copiilor pentru școală îl are și pregătirea acestora în domeniile pe care le vor studia și la școală, în special domeniul matematicii și al dezvoltării limbajului, atât oral, cât și scris. Pentru a învăța să citească este nevoie de aptitudini, o dezvoltare a vocabularului oral. Deficiențele în percepțiile vizuale, auditive sau tulburările limbajului oral pot determina pregătirea incompletă a copilului pentru învățarea citirii. Pentru a învăța să scrie este nevoie de o relație între percepție și motricitate, de interacțiunea factorilor perceptivi, motorii, intelectuali, dar mai ales de exercițiu.

În ceea ce privește activitățile matematice, esențial este formarea conceptului de număr. Pentru aceasta, este nevoie de acțiuni efective, de clasificare, de seriere. Să pregătești copilul pentru școală înseamnă ca pe perioada încadrării în învățământul preșcolar să îi fie antrenate și dezvoltate capacități, aptitudini și abilități necesare dezvoltării psihice generale, dar mai ales să ducă la formarea deprinderilor și priceperilor de muncă intelectuală, să-și poată concentra voluntar atenția un timp cât mai îndelungat asupra unei activități, să finalizeze un lucru început, să coopereze cu alți copii în desfășurarea unei activități organizate pe grupuri mici și în acțiuni colective, pregătindu-se astfel pentru integrarea lor în activitatea școlară.

Se impune ca între activitățile instructiv-educative desfășurate în grădiniță și cele desfășurate în școală să existe o concordanță, o continuitate. Obiectivul major al ciclului preșcolar îl reprezintă pregătirea copiilor pentru a face față cerințelor activităților din ciclul primar.

Realizarea legăturii dintre grădiniță și școală presupune „asigurarea posibilităților reale de frecventare a grădiniței pentru toți copiii de 3-6 ani, realizarea unei unități de vedere privind conținutul activităților și metodelor de activitate din grădiniță și școală, cunoașterea reciprocă și temeinică a programei de învățământ pentru grădiniță și clasa primară, cunoașterea mediului familial al copilului, a particularităților dezvoltării acestuia, iar în funcție de acestea, asigurarea unui învățământ individualizat încă din grădiniță.”

Bibliografie
Kulcsar,T., „Factorii psihologici ai reușitei școlare”, 1978
Neda, M. D., „Continuitatea dintre grădiniță și școală la clasa I”, 2008
Piaget, J, „Psihologia inteligenței”, 1965
Mihailescu, F., „Motivația învățării și reușita școlară”, 2011

 

prof. Claudia Mitiriță

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Brașov (Braşov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/claudia.mitirita

Articole asemănătoare