Mic dicționar al conceptelor cheie specifice didacticii domeniului Om și societate (învățământ preșcolar)

COMUNITATEA  reprezintă grupul de persoane care, trăind experienţe comune, îşi creează o identitate proprie a cărei principală caracteristică o reprezintă sentimentul de solidaritate. [3]

EDUCAȚIA  TIMPURIE este  primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin formarea capacităţii de a învăţa. [1]

EDUCAȚIA este procesul (acţiunea) prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. Ea constituie o necesitate pentru individ şi pentru societate. Ca urmare, este o activitate specific umană, realizată în contextul existenţei sociale a omului şi, în acelaşi timp, este un fenomen social specific, un atribut al societăţii, o condiţie a perpetuării şi progresului acesteia. Aşadar, ea se raportează, în acelaşi timp, la societate şi la individ. [1]

EGALITATE – stare socială caracterizată prin faptul că toţi membrii colectivităţii sunt trataţi la fel din punctul de vedere al drepturilor şi obligaţiilor şi, în mod special, prin accesul egal la resursele colective. Conţinutul ei depinde de contextul social-istoric. Egalitatea va fi o realitate doar când oamenii vor avea acces egal la justiţie, proprietate, securitate publică, informaţie etc. [3]

ETNIE- comunitate având aceleaşi caracteristici culturale, istorice şi de civilizaţie. Esenţial este sentimentul identităţii şi autoperceperea lor ca fiind diferiţi de alţi membri ai societăţii. În uzajul politic contemporan, termenul de grup etnic este frecvent folosit pentru a descrie o minoritate cvasinaţioanlă care trăieşte în cadrul unui stat şi care nu a atins statutul de naţiune. De ex. în România (români, maghiari, germani, rromi, evrei, etc).  [3]

FAMILIA este primul grup caruia ii apartinem. Familia este formata din parinti, copii și alți membri. Relatiile din cadrul familiei trebuie sa se bazeze pe: afecțiune, ajutor, respect, cooperar, protecție, încredere. În cadrul familiei copiii invață primii pași, limba maternă. Obiceiuri, tradiții etc. [2]

Familia reprezintă grupul persoanelor legate prin relaţii de rudenie. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită de soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. [3]

GRUPUL DE JOACĂ poate fi format din copii care au preferințe și preocupări comune. Din grupul de joacă pot face parte: prietenii, vecinii, colegii de clasă etc. Relațiile din cadrul grupului se bazează pe: respect, colaborare și ajutor reciproc.  [2]

GRUPUL DE PRIETENI este format din persoane care au preferințe și preocupări comune. Între prieteni se stabilesc relații de prietenie. Acestea trebuie să se bazeze pe: cinste, adevar, dreptate. [2]

GRUPUL reprezintă asocierea în spaţiu şi timp a unui număr nedeterminat de persoane legate prin interese şi aspirații comune. [3]

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR reprezintă natura înconjurătoare alcătuită din totalitatea factorilor externi în care se află fiinţele şi lucrurile.  [3]

PERSOANA- Oamenii, plantele și animalele sunt corpuri vii. Corpurile vii se nasc, trăiesc, se dezvolta și mor. Spre deosebire de celelalte viețuitoare, oamenii gândesc, vorbesc articulat,comunica, au sentimente, gândesc. Oamenii sunt persoane. A fi persoana înseamnă a fi om. Fiecare persoana este unica. [2]

PRIETENIA se manifestă prin afecțiune deosebită, stimă, ajutor reciproc. [2]

RESPECTUL  reprezintă considerația obiectivă față de drepturile, de valorile, de credința și proprietatea tuturor persoanelor.

Surse bibliografice:
1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar – (3-6/7 ani). (2008). M.E.C.T
2. Paraiala, Olga.(2016). Educație Civica –Manual pentru clasa a III-a, Semestrul I și II. București. Editura Aramis
3. www.divers.org.ro/fileadmin/documente/Ghid_de_Educatie_Civica_pt_campanie.pdf

prof. Ionela Solomei

Școala Gimnazială Letea Veche, Bacău (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ionela.solomei

Articole asemănătoare