Metode interactive utilizate în ora de biologie pentru creșterea performanței școlare

Folosirea metodelor interactive centrate pe necesitățile elevilor în lecția de biologie constituie într-adevăr o cale de atragere a elevilor către performanță școlară, dând un caracter formativ, dinamic și deschis pentru dezvoltarea diferitelor abilități teoretice și practice la elevi.

Din aceste cauze, doresc să evidențiez rolul metodelor interactive în procesul de predare învățare și evaluare astfel că elevii își pot îmbunătății performanțele sau dacă nu care ar fi cauzele și soluțiile în acest demers, care sunt avantajele și dezavantajele folosirii acestor metode interactive la clasă în funcție de profil, filieră, pentru o adaptare optimă a procesului instructiv- educativ la posibilitățile intelectuale și ritmul fiecărui elev.

Pe baza experienţei practice acumulată în munca instructiv-educativă cu elevii folosind metodele interactive, precum şi a bibliografiei de specialitate îmi propun să demonstrez importanța folosirii metodelor interactive la gimnaziu și liceu, metode care solicită  intelectul, crează comportamente relaționale, de cooperare ale participanților.

Lucrarea se vrea a fi şi o invitaţie la conștientizarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte importanţa metodelor moderne interactive de predare-învăţare în procesul instructiv-educativ.

În urma analizării rezultatelor fișelor de activitate ale elevilor susținute la ora biologie folosind cinci metode de predare-învățare interactivă, s-a  constatat  că elevii consideră eficientă modalitatea de folosire a metodelor interactive la ora de biologie deoarece le dezvoltă capacități mai bune de interacțiune, li se dezvoltă creativitatea, devin mai activi, mai implicați la propria lor formare educativă, de dobândire a cunoștințelor și de creionare a personalității la gimnaziu și exprimare a  personalității la liceu.

Rezultatele centralizate  arată o creștere a performanței, nivelului și evoluția elevilor prin faptul că toți elevii celor patru clase propuse în experiment au promovat, obținând medii/ metode foarte bune și bune, dar s-a observat că există diferențe de aplicabilitate ale metodelor interactive în funcție de nivelul de învățământ, de specificul clasei, de caracteristicile psiho-individuale ale elevilor. Diferențele  apar la nivelul claselor liceale și gimnaziale de elevi, la nivelul clasei de elevi, în raport cu profilul clasei și nivelul lor de performanță

Grafic 1- Reprezentarea comparativă a rezultatelor fișelor de lucru în urma aplicării metodelor interactive (Colegiul Național Moise Nicoară Arad):

Clase vs medie/ metode

clase       M1      M2      M3    M4    M5
V-a A     9.05   8.82   9.44   8.2    8.15
VII-a C  9.38   9.4     9.19   9.04   8.46
IX-a  B   9.56   9.3     9.04   8.63  9
XI-a D   9.63   8.88   8.46   9.15   8.07

Așadar, folosirea metodelor interactive la biologie determină în rândul elevilor o valență largă de capacități, deprinderi în sfera intelectuală și comportamentală iar folosirea acestor metode trebuie să capete o accepțiune mai generoasă, atât din punct de vedere al elevilor cât și a cadrelor didactice și la alte discipline.

Bibliografie
1. Ianovici, N., Frenț, A., O., 2009, Metode didactice în predare, învățare și evaluare   la biologie, Ed. Mirton , Timișoara.
prof.Ancuța-Oana Frenț  Colegiul Național Moise Nicoară Arad

 

prof. Ancuța Oana Frenț

Colegiul Național Moise Nicoară, Arad (Arad) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ancuta.frent

Articole asemănătoare