Dezvoltarea competențelor științifice la orele de biologie în mediul artistic

„Natura este o prezență însuflețită. Ea se contopește cu viața individului, face din ființa lui, participă la zbuciumul existenței umane, este leagăn de formare și ocrotire , tărâm de vis și de împliniri.”  (Nicolae Docsănescu) Pornind de la acest citat, afirmăm că este deosebit de importantă să păstrăm Pământul ca o planetă vie, să reducem poluarea, să producem energie cu resurse regenerabile, să păstrăm resursele naturale pentru că ele reprezintă sursa vieții, să realizăm colectarea selectivă a deșeurilor împreună cu elevii. Se ştie că în fiecare zi este prezentă deșeurile menajere atât în şcoală, cât şi în afara şcolii, majoritatea elevilor nu știe procesul de separare a deșeurilor, le cumpără des alimente și obiecte împachetate. Aceste fapte concrete, din păcate, mai târziu duc la poluarea mediului înconjurător.

Dar spre norocul nostru, am primit un ajutor din partea şcolii, privind serbarea Zilei Mondiale a Mediului fiecare an la nivelul catedrei de Științe având ca scop ajutarea elevilor să conștientizeze prevenirea poluării mediului și îmbunătățirea calității procesului educativ.

Prin urmare, de ce am ales acest titlu? Răspunsul este clar, pentru că lucrez la o școală în care, elevii au talente deosebite , sunt creativi atât la arte plastice , cât și la muzică. Din acest punct de vedere am început să caut diferite metode, care ajută la dezvoltarea personalități armonioase și creative. Atunci când am primit și un feedback pozitiv din partea studenților, am ales metode cooperative, cum ar fi „Proiectul interdisciplinar”.

Sub egida proiectului „Natură în știință și artă” am încercat să arăt posibilitatea colaborării elevilor cu pedagogii lor, pentru a forma în rândul copiilor o pretenţie faţă de ei însuşi şi de a stabili o corectă atitudine față de natură, în care va avea loc îngrijirea parcului școlii, curățirea sălilor de clasă în fiecare zi și a terenurilor poluate în afara școlii, alimentaţia sănătoasă, recreaţia în natură, executarea obiecte din  diferite tipuri de deșeuri  etc.

Aceste deprinderi, conduite și valori vor face parte şi mai departe în viaţa lor, după terminarea şcolii, şi vor activa în acest spirit, fără să fie „o lecţie de învăţat”.

Am planificat diferite tipuri de activități pe parcursul proiectului, în luna  octombrie – crearea unui mediu ambient în aer liber, vizitarea Parcul Elisabeta din centrul orașului Sf. Gheorghe – organizator profesoară de biologie, în noiembrie – executarea obiectelor din diferite deșeuri în cadrul activității Eco Artă, în luna decembrie -ianuarie- excursie la Șugaș- Băi , februarie-martie – cenaclu literar -responsabil profesoară de limba ți literatura maghiară,  aprilie-mai- Plantăm arbori pentru sănătate,  iunie – premiere.

În concluzie „educația ecologică” personală va fi deplină numai atunci, când descoperim armonia între noi şi mediul natural şi social, care este o condiţie principală a împlinirii fericirii personale, totodată este necesară păstrarea sănătății mentale şi corporale, pentru că libertatea corporală şi spirituală, limpezimea sentimentelor şi a gândirii definește fiinţa noastră, şi asigură o viaţă de calitate.

 

prof. Gyöngyvér Botos

Liceul de Artă Plugor Sándor, Sfântu Gheorghe (Covasna) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gyongyver.botos

Articole asemănătoare