Metode activ-participative utilizate în lecțiile de Turism

Metodele active-participative au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a sintetiza/ esenţializa informaţiile. Ele se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învaţând astfel să respecte părerile colegilor.

Elevii sunt diferiți prin profilurile intelectuale cu care se nasc, dar si prin căile în care le dezvoltă. Școlii i se cere așadar să deschidă căile ce stimulează combinațiile intelectuale unice ale fiecarui copil, sarcini potrivite profilului lor intelectual/ capacităților proprii care promit, probleme contextualizate „de tipul celor cu care se vor confrunta în viață, în societate, încurajarea libertăților de bază, de studiu și de pregătire, de explorare și investigare, deexprimare, libertatea de a fi ei înșiși.

Sunt considerate activ-participative toate acele metode care sunt capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le concentreze atentia să-i facă să urmărească cu interes și curiozitate lectia, să-i le câștige adeziunea logică și afectivă față de cele nou-învățate, care-i indeamnă să-și puna in joc imaginația, înțelegerea, puterea de anticipare, memoria etc. În general, metodele activ-participative se disting prin caracterul lor solicitant, ele pun în acțiune, sub multiple aspecte, forțele intelectuale ale elevului și gandirea, imaginatia, memoria și voința acestuia. Datorită acestei solicitări, ele fac parte din procesul de învățământ un amplu și veritabil exercitiu al capacitatilor intelectuale si fizice.

Metoda „Şase pălării gânditoare” este o metodă fundamentală de lucru prin care se încearcă, într-un mod simplu să se reflecte: conştientizarea diferitelor modele de gândire posibile asupra unei situaţii/probleme; descrierea problemei din diferite unghiuri de vedere posibile şi relevante; evidenţierea randamentului diferenţiat în abordarea şi rezolvarea problemei.

Fiecare dintre cele şase pălării are o anumită culoare (albă, roşie, neagră, galbenă, verde, albastră), care este asociată cu un mod de gândire tipic sau cu un aspect asupra problemei abordate. Pentru a aduna un număr cât mai mare de aspecte ale problemei este eficientă tehnica întrebărilor.

În discuţia cazului/ situaţiei/ problemei, participanţii îşi pun pe cap pălării de anumite culori. Purtătorilor de pălării li se propune să-şi concentreze argumentările doar asupra unui unghi de vedere în abordarea problemei (în culoarea corespunzătoare pălăriei purtate). Această metodă poate fi învăţată într-un timp scurt şi poate fi utilizată în diferite situaţii.

  • Pălăria albă prezintă situaţia în mod obiectiv, cât mai aproape de real, doar fapte şi informaţii etc.(Ce? Cum?).
  • Pălăria roşie exprimă supărare, revoltă, emoţii, presimţiri, intuiţie etc. (De ce?).
  • Pălăria neagră prezintă situaţia sumbru, exprimând doar judecăţi şi aspecte negative etc. (De ce?, Pentru ce?).
  • Pălăria galbenă exprimă indiferenţă, nepăsare etc.
  • Pălăria verde exprimă idei noi, comportament provocator, multă creativitate, deschidere, transparenţă etc. (Ce trebuie făcut? Ce acţiuni sau ce măsuri trebuie luate?)
  • Pălăria albastră monitorizează întregul proces de judecată şi discuţie, extrage concluzii.

Modul de aplicare al metodei

În cele ce urmează, vom prezenta modul în care metoda „Şase pălării gânditoare” este aplicată într-o lecție de Turism. Întrebarea la care elevii trebuie să răspundă este – „Dezvoltarea turismului în județul Bacău este o prioritate pentru dezvoltarea economică a județului?”

PĂLĂRIA ALBĂ (ARGUMENTATIV). O asemenea ofertă include toate formele de turism pe care o familie le poate dori. Pentru copii, avem vizită la herghelie și oră de călărit, inițiere în schi la Slănic Moldova sau expoziția Vivariu, unde sunt expuse exemplare vii de animale exotice. Pentru bunici, există oferte de turism balnear la Slănic Moldova, Băile Sarata sau Târgu Ocna. Cei doritori de turism cultural pot alege între domeniul George Enescu de la Tescani, casele memoriale Bacovia sau Nicu Enea, castelele din Dărmănești și Comănești, muzeele etnografice din multe comune. Pentru iubitorii de mișcare în natură, există drumețiile din Rezervația Nemira, pârtia de schi de la Slănic Moldova și piscinele acoperite din diverse locații. Toate acestea pot fi combinate, astfel încât orice membru al familiei să se bucure de o vacanță de neuitat.

PĂLĂRIA VERDE (CREATIV). Vă propunem ca, fără a părăsi județul Bacău, să parcurgeți un traseu prin toate formele de relief, cu ofertele specifice fiecăreia. Începem cu crestele munților din Rezervația Nemira sau din zona Slănicului, unde drumețiile vara sau schiatul iarna oferă prilejul descoperirii frumuseților sălbatice. Tot în această zonă există o bogată ofertă gastronomică, cu păstrăv, vânat și produse lactate ce păstrează gustul tradițional.

Continuăm cu dealurile blânde, ale căror culmi sau văi adăpostesc mănăstiri medievale sau mai noi ce răsplătesc orice pelerinaj, bucurând sufletul și trupul. Tot aici descoperim muzee țărănești în care se păstrează porturile populare, iar grupurile folclorice din satele băcăuane duc mai departe obiceiurile străbune. Bazinele cu ape tămăduitoare  de la Băile Sarata, în jurul cărora s-au amenajat adevărate plaje, sau, de ce nu, numeroasele piscine în aer liber amenajate în județ oferă plăcerea plajei și a înotului. Iubitorii de plaje acvatice pot descoperi în Valea Bistriței sau a Siretului locuri minunate, dar și prilejul de a pescui.

PĂLĂRIA ROȘIE (EMOȚIE). Fiecare dintre noi își iubește cel mai mult locul unde s-a născut și este mândru de frumusețea acestui loc. Este păcat să nu cunoști și să nu te bucuri de darurile pe care Dumnezeu și oamenii din ținutul Bacăului le pot oferi. Zestrea istorică a județului stă mărturie despre trecutul onorant și oferă o lecție mereu vie de istorie – Curtea Domnească și Biserica Precista, mănăstirile medievale, Castelul de la Dărmănești și cel de la Comănești. Nostalgia anilor copilăriei sau poveștile bunicilor poartă parfumul tradițiilor și obiceiurilor populare, din fericire păstrate în muzee, dar și în spectacolele grupurilor folclorice din satele băcăuane. Ele ne vor emoționa și ne vor aduce aminte de rădăcinile noastre cele mai adânci. Așa cum spune o reclamă TV, de ce să cheltui banii în străinătate pentru a te trata, când în județul Bacău există izvoare care vindecă la Slănic Moldova, Sarata, Târgu Ocna sau Moinești? E bine când îți găsești sănătatea chiar la tine acasă.

PĂLĂRIA GALBENĂ (OPTIMISM). Județul Bacău este așezat perfect pentru a atrage turiști din toate zonele, aeroportul și căile rutiere fiind un avantaj important. Dacă mai luăm în calcul și beneficiile apelor minerale ce tratează multe boli, amenajările din ce în ce mai moderne ale facilităților naturale (trasee montane marcate, pârtia de schi de la Slănic, băile Sarata) sau personalul tot mai calificat pentru a oferi servicii la standarde occidentale, atunci putem afirma că un circuit turistic în județul Bacău este o ofertă de nerefuzat.

PĂLĂRIA NEAGRĂ (PESIMISM). Circuitul turistic în județul Bacău poate fi atractiv, însă există multe lucruri de pus la punct. În primul rând, atracțiile turistice numeroase și diverse sunt prea puțin cunoscute de băcăuani  sau de alți români, ca să nu mai vorbim de străini. Facilitățile reduse ale Aeroportului și starea destul de proastă a drumurilor împiedică un acces rapid și comod la destinațiile ce sunt cu adevărat interesante. Serviciile oferite nu sunt suficient de complete și moderne pentru a acoperi cerințele turiștilor obișnuiți cu standardele actuale. Pe de altă parte, nu sunt folosite facilitățile naturale, de exemplu izvoarele de la Slănic Moldova, care nu sunt acreditate la nivel european, din această cauză lipsind turiștii occidentali ( și profitul consistent) care s-ar realiza dacă s-ar putea trata aici.

PĂLĂRIA ALBASTRĂ (LIDER). Autoritățile și instituțiile locale și județene, firmele care oferă produse și servicii turistice, școlile și ONG-urile trebuie să colaboreze pentru punerea în valoare a obiectivelor turistice băcăuane. Prin realizarea mai multor proiecte turistice în județ se vor obține avantaje economice, sociale și comunitare importante prin valorificarea atât a înzestrărilor naturale, dar mai ales a forței de muncă disponibilă în acest moment . Pe de altă parte, atragerea turiștilor din alte regiuni ale României sau din străinătate poate aduce investitori pe plan local, ceea ce ar contribui la creșterea nivelului de dezvoltare a comunităților și, implicit, a nivelului de trai a locuitorilor. Un circuit turistic integrat ar dezvolta sectoare economice diverse și ar crea o imagine pozitivă județului, având ca efect final bunăstarea mult dorită într-o regiune aflată pe ultimul loc în Uniunea Europeană ca dezvoltare. Ca promovare județul Bacău nu și-a creat o imagine clară și puternică pe piața națională deoarece nu a abordat o politică sistematică și susținută de atragere a turiștilor . Acțiunea de promovare trebuie să fie puternică, să prezinte elemente care ne diferențiază de județele din România, trebuie să prezinte un element unic de atracție care să stimuleze cât mai mulți turiști să viziteze județul Bacău. Bacăul este un oraș frumos, bogat și primitor care trebuie să-și găsească locul și personalitatea în rândul destinațiilor naționale și europene iar unul dintre lucrurile prin care trebuie să atingă aceste obiective este turismul. Pentru aceasta trebuie: organizate  campanii de conștientizare a publicului în educația turistică (prin TV, Internet, presă scrisă); Organizarea de evenimente tematice ; Program de marketing și promovare; Bacăul ca destinație turistică trebuie sa ofere o gamă variată de atracții naturale și culturale, cu servicii de bună calitate pentru atragerea clientelei potrivite.

Bacăul are un potențial enorm care îl poate transforma într-o destinație pentru tot timpul anului dacă vor fi înțelese și maximizate toate oportunitățile oferite de moștenirea naturală și culturală. Cercetarea și prognoza economică și de marketing, referitoare la sectorul turism și călătorii ale Bacăului sunt insuficient exprimate pe viitor sau pentru viitor: alături de turismul de afaceri, turismul rural este un sector într-un permanent avânt; acest sector va atrage un procent mai mare de turiști deoarece vor începe să se dezvolte din ce în ce mai mult. Bacăul este perceput astfel: unii turiști pun accent pe turism balnear, frumusețea peisajelor, călduroasa primire a gazdelor, bogățiile culturale, în timp ce alții apreciază mâncarea organică din zonele rurale obiceiurile și tradițiile populare.

Bibliografie:
Bocoş, M., Instruire interactivă, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002;
Gongea, E., Breben, S., Metode interactice de grup. Ghid metodic, Editura Arves, Timişoara, 2002;
Pânişoară, O., Comunicarea eficentă. Metode de interacţiune educaţională, Editura Polirom, Iaşi, 2003.

 

prof. Iuliana-Crinuța Bontă-Broșteanu

Colegiul Grigore Antipa, Bacău (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/iuliana.bonta

Articole asemănătoare