Metoda cadranelor

Metoda cadranelor este o modalitate de rezumare şi sistematizare a unui conţinut informaţional, solicitând participarea şi implicarea elevilor în înţelegerea lui adecvată. Stimulează atenţia şi gândirea. Metoda presupune trasarea a două axe principale perpendiculare, în urma cărora apar patru cadrane ce trebuie completate de către elevi.

O asemenea activitate presupune o serie de avantaje: facilitează o cât mai bună receptare a mesajului scris; oferă oportunităţi elevilor în sensul exprimării unor puncte de vedere personale referitoare la subiectul pus în discuţie; stimulează atenţia şi gândirea; formează competenţe şi deprinderi reale de lucru cu textul literar; înlesneşte elevului formarea unui mod propriu de abordare şi înţelegere a unei teme puse în discuţie; oferă elevului parcursuri accesibile de punere în valoare a propriilor cunoştinţe, credinţe şi convingeri; îl determină pe elev să fie conştient de nivelul sau real de cunoştinţe.

Pentru derularea optimă a metodei cadranelor, se pot parcurge următoarele etape: alegerea adecvată a temei/ lecţiei şi a sarcinilor de lucru; enunţarea regulilor pentru utilizarea metodei cadranelor, printr-o planşă afişată la loc vizibil în sala de clasa, de obicei, la tablă: solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid, în fraze scurte şi concrete, fără cenzură, a tuturor ideilor, aşa cum vin în minte; acestea vor fi confirmate sau infirmate de răspunsurile celorlalţi – se pot completă sau transformă în grup, dar, sub nici un motiv, nu se vor admite referiri critice, nimeni nu are voie să facă observaţii negative; înregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tablă, flipchart); anunțarea unui interval de timp (de la 5 minute până la 25 de minute) pentru aşezarea ideilor; reluarea ideilor emise în grupuri; analiză critică, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior, la nivelul clasei sau al unor grupuri mai mici; selectarea celor mai bune idei originale sau apropiate de soluţiile corecte pentru problema supusă atenţiei şi această într-un climat relaxant, dominat de discuţii libere, spontane; afişarea ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale şi încurajarea elevilor care au făcut posibile aceste idei.

Managementul de grup în tehnica cadranelor

În cadrul activităţilor desfăşurate în echipe, vor trebui parcurse câteva etape: elevii vor fi grupaţi în patru echipe/ grupuri în funcţie de posibilităţile pe care le oferă mobilierul şcolar din sala de clasa; fiecare grup va primi o foaie/ fişa de lucru pe care construieşte propriu cadran completat, ţinându-se cont şi de ideile altor elevi din echipa de lucru; profesorului îi revine rolul de a dirija completarea fişei comune, de a monitoriza permanent grupurile de elevi pe care trebuie să-i încurajeze în sensul participării tuturor la completarea cadranului; a finalul exerciţiului prin aportul elevilor şi prin completările profesorului, se vor completă corect, pe tablă, iar elevii în caiete, cele patru cadrane care vor sintetiza modul de asimilare a cunoştinţelor noi.

APLICAT: Pădureanca, de Ioan Slavici – studiul nuvelei
Tipul lecției: de receptare a textului literar
Dirijarea învățării (20 de min), utilizând metoda cadranelor:

Elevii se grupează în 4 echipe, fiecare primind câte o sarcină de rezolvat. Au la dispoziție 12 minute să răspundă cerințelor, apoi își vor prezenta răspunsurile colegilor și le vor nota în sectorul corespunzător din cadranul desenat pe tablă. Colegii cer lămuriri și primesc lămuriri de la grupa care face prezentarea sau de la profesor. Acesta poate face orice corectări sau completări necesare.(8 min)

Cadranul 1: Prezentați acțiunea textului, precizând coordonatele spațio-temporale, momentele subiectului și modurile de expunere;
Cadranul al 2-lea: Identificați personajele, prezentați relațiile dintre ele și exemplificați procedeele de caracterizare.
Cadranul al 3-lea: Argumentați încadrarea textului într-o specie literară.
Cadranul al 4-lea: Identificați temele textului și justificați-vă răspunsul.

Bibliografie
1. Stanciu, M., „Reforma conţinuturilor învăţământului. Cadru metodologic”, Ed. Polirom, Iaşi, 1999.
2. Programa şcolară pentru disciplina Limba și literatura română clasele a V-a – a VIII-a-Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
3. Antonesei, L.,”O introducere în pedagogie. Dimensiuni axiologice și transdisciplinare ale educației”, Editura Polirom, Iași, 2002.
4. Roco Mihaela, Creativitate și inteligență emoțională, Editura Polirom, Iași, 2004.
5. Crăciun, Gheorghe, Introducere în teoria literaturii, ediția a II-a, Editura Educational, Chișinău, 2003
6. Oprea, Nicolae; Gabriela, Dinu; Caius Dobrescu, Istoria literaturii române din perspectivă didactică. Proza, Editura Paralele 45, Pitești, 2000.

 

prof. Gabriela Ortensia Tila

Școala Gimnazială Nr. 1, Roata de Jos (Giurgiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.tila

Articole asemănătoare