Mentorul de inserție profesională – model de conduită profesională

Îndrumarea cadrelor didactice în carieră este un aspect important în învățământul românesc al zilelor noastre. Mentorul de inserție profesională este un model de conduită profesională pentru profesorii debutanți, el dând dovadă de anumite calități și competențe necesare desfășurării activității de mentorat.

Pregătirea profesională este una dintre calitățile esențiale de care trebuie să dea dovadă un mentor. Aceasta se reflectă, pe de o parte, în activitatea derulată la clasă cu elevii și în rezultatele școlare obținute de aceștia la diverse activități școlare și extrașcolare, iar pe de altă parte, în interesul acordat obținerii gradelor didactice și participării la cursuri și programe de formare profesională. Astfel, exemplul personal al mentorului are un impact major asupra profesorului stagiar, având un rol determinant în colaborarea celor doi.

O altă calitate necesară unui bun mentor este comunicarea eficientă cu cei din jur. Abilitatea de a comunica ușor cu ceilalți reprezintă premisa reușitei oricărui demers. Pentru a putea transmite cunoștințele și îndemnurile necesare, mentorul trebuie să dea dovadă de atenție și receptivitate la dorințele și necesitățile profesorului stagiar. Nu trebuie să lipsească încurajările, sfaturile practice, exemplele din propria experiență, dar și atenționările, atunci când este cazul.

Empatia, capacitatea de a rezona cu ceilalți este una dintre calitățile importante de care trebuie să dea dovadă un bun mentor. Profesorul stagiar simte nevoia de a fi înțeles, de a fi încurajat, de a primi sprijin necondiționat. Nu poți fi empatic, dacă nu simți cu adevărat că vrei să fii de folos celor din jur, că vrei să le împărtășești din experiența și cunoștințele tale.

A fi mentor pentru alții, înseamnă a fi responsabil, adică a trata cu seriozitate toate aspectele activității de mentorat: de a fi disponibil, de a purta discuții sincere și constructive, de a planifica și organiza lecții demonstrative, de a folosi metode și tehnici variate, de a oferi un feedback real și eficient, de a întocmi fișele de evaluare. Responsabilitatea se vede și în modul în care este organizată activitatea de la clasă, punctualitate, tratarea diferențiată a elevilor, etc.

Creativitatea, onestitatea, echitatea, tactul pedagogic, spiritul analitic, răbdarea, obiectivitatea sunt calități care completează profilul unui mentor de succes. Fiind o sursă permanentă de inspirație, mentorul va insufla profesorului stagiar dorința de perfecționare și dobândire a competențelor pe care acesta le posedă.

Competențele de care dă dovadă un mentor în activitatea sa profesională sunt:

  • Competenţe de documentare;
  • Competenţe pedagogice;
  • Competenţe psiho-sociale;
  • Competenţe de management al grupului educaţional;
  • Competenţe profesional-ştiinţifice;
  • Competențe tehnologice;
  • Competenţe de evaluare;
  • Competenţe de management al carierei şi al dezvoltării personale;

Pentru a putea desfășura în bune condiții activitatea, mentorul:
– va aborda o atitudine deschisă, pozitivă față de activitatea ce urmează să se desfășoare;
– va utiliza diverse metode de comunicare și relaționare;
– va avea un limbaj specific, profesional;
– va demonstra de flexibilitate în relația cu stagiarul;
– va stabili planul de acțiune și regulile după care se va derula colaborarea cu profesorul stagiar;
– va oferi modele practice și eficiente pentru activitatea didactică și extrașcolară;
– va desfășura diferite activități împreună cu profesorul stagiar;
– va încuraja creativitatea acestuia;
– va asigura asistență pedagogică pentru proiectarea activității profesionale;
– va asigura feedback constructiv și real;
– va încuraja profesorul stagiar în activitatea de autoevaluare;
– va oferi consiliere în privința managementului claselor de elevi;
– va monitoriza progresul cadrului didactic stagiar în raport cu obiectivele propuse;
– va păstra confidențialitatea.

În concluzie, calitățile și competențele unui mentor fac din acesta un model de conduită profesională atât de necesar în școala românească actuală. Rolul acestuia este de a îmbunătăți activitatea educațională din școală prin implicarea tuturor cadrelor didactice, atât a celor cu experiență, cât și a celor debutante.

 

prof. Magdalena-Melania Gherghe

Colegiul Economic Maria Teiuleanu, Pitești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/magdalena.gherghe

Articole asemănătoare