Mentoratul de carieră didactică

Este mentorul lumina călăuzitoare în cariera didactică a celui mentorat? Încă din antichitate a existat „meseria” de mentor.
Mentor a fost un erou grec credincios lui Ulise care a avut grijă de casa și de fiul acestuia când el a plecat în războiul troian. El a acționat ca un părinte, profesor, ghid, prieten și protector cu fiul lui Ulise. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea regăsim termenul de „mentor” în titlurile unor cărți destinate sprijinirii tinerilor în învățarea diverselor practici ocupaționale (medicină, marină, armată). În prezent mentoratul este considerat un instrument eficient pentru formare și dezvoltare profesională utilizat în cele mai multe domenii de activitate.

În tradiția creștină mentoratul a fost practicat de Învățătorul Iisus Hristos, „care a folosit principiul formării de la unul la mai mulți, de la cei apropiați la cei depărtați” (C.Cucoș). Specific mentoratului este punerea în situație, mutarea accentului de la cel care dă la cel care primește, apelarea la exercițiu și antrenament, găsirea soluțiilor prin efort propriu, crearea unei situații care incită și conduce la găsirea soluțiilor bune.(C. Cucoș)

La timpul actual, consider că drumul spre ținte înalte nu se poate parcurge de unul singur. Un proverb chinezesc spune: „În spatele unui om capabil se află întotdeauna alți oameni capabili”. Într-adevăr, în ascensiunea noastră profesională este necesar să avem o persoană care să ne conducă și să ne sfătuiască pas cu pas. Această persoană este mentorul.

Activitatea de mentorat este un proces de transmitere a cunoștințelor și  competențelor unei persoane experimentate către un debutant. Este o relație comunicațională, interpersonală care se dezvoltă în timp și durează atât cât simte cel mentorat că are nevoie de mentor. Eu cred că procesul de mentorat trebuie realizat de o persoană dispusă și disponibilă să transmită experiența sa didactică și de viață altor persoane fără a aștepta recompense materiale. Cea mai frumoasă recompensă ar fi ca persoana mentorată să-și depășească mentorul la un moment dat.

Comunicarea este una dintre cele mai importante caracteristici ale procesului de mentorat deoarece, prin relația de comunicare se pot transmite informații, se pot analiza aspecte ale procesului de mentorat, se pot cere indicații referitoare la procesul de predare-învățare-evaluare, se pot da sfaturi constructive legate de activitatea didactică.

Mentoratul este o relație care se desfășoară într-un mediu de siguranță și confort în care învățarea și experimentarea au loc prin analiză, examinare și reexaminare, reflecție asupra situațiilor și problemelor. Este procesul prin care mentorul ajută debutantul să se dezvolte, să devină autonom și matur. Relația dintre mentor și mentorat este puternică și calitativ superioară.

Mentorul este cel care oferă suport, este prieten și încurajează debutantul să învețe și să se dezvolte. Una din calitățile unui mentor este dăruirea cu care împărtășește unui debutant din experiența sa, oferind acestuia un model de conduită, de profesionalism și sprijin în proiectarea, predarea și evaluarea activității didactice. Mentorul deține cunoștințe profesionale și aptitudini necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. Acesta oferă:

  • sprijin informațional – mentorul este o resursă informațională oferind informații accesibile și acționale;
  • sprijin instrumental –  mentorul consolidează deprinderea debutanților de a învăța, de a selecta materiale, de a alege informațiile potrivite temei alese etc;
  • sprijin evaluativ – mentorul oferă feedback prin care apreciază calitatea și cantitatea prestației debutantului;
  • sprijin emoțional – mentorul oferă înțelegere și suport pentru a spori încrederea debutantului în el;

Activitatea de mentorat este un proces interactiv de îndrumare, relaționare și suport. Mentorul este persoana care oferă suport, încredere și ajutor debutantului, încurajează, sfătuiește și acordă sprijin și încredere pentru a-l ajuta să evolueze în carieră. În primul rând, mentorul trebuie să fie:

1. Altruist
Mentorul trebuie să fie, în primul rând, altruist deoarece această calitate e determinate de relațiile interumane pe care le creează activitatea de mentorat. Un mentor trebuie să aibă un nivel crescut al empatiei, al emoțiilor pozitive, preocupare pentru ceilalți, sentimente de responsabilitate socială, asumarea perspectivei celorlalți.
Activitatea de voluntariat duce la dezvoltarea altruismului. Se știe că mentoratul a fost voluntariat mult timp, remunerația nefiind posibilă din diverse motive.

2. Profesionist
Profesorul conduce activitatea didactică pentru atingerea obiectivelor și competențelor prevăzute în documentele școlare. Un aspect important îl are competența profesională care include ansamblul de capacități cognitive, afective, motivaționale și manageriale care interacționează cu trăsăturile de personalitate ale profesorului.
Profesorul este expert al actului didactic, este agent motivator pentru interesele elevilor, este creator al situațiilor de învățare, este lider- prieten și confident al elevilor, consilier, model, manager.

3. Comunicativ
Comunicarea interpersonală este sursa transformării individului. Profesorul este un organizator de contexte favorabile învățării în toate formele ei. Profesorul competent cognitiv și comunicativ îmbină toate formele de comunicare, este atent la modul de exprimare și stilul propriu de comportare, la mimică, gesturi, postura corporală a studentului.

4. Empatic
Un comportament empatic din partea unui mentor asigură o influență pozitivă asupra motivației pentru muncă a celui mentorat, să se armonizeze cu sistemul de decodaj al acestuia pentru a reuși să-l cunoască și să se transpună în psihologia lui. Un dialog sincer va solicita dezvoltarea gândirii divergente, a spontaneității, a spiritului de investigare, a curiozității științifice și creativității ăentru rezolvarea problemelor.

5. Model
Mentorul este un model prin calitatea prestației didactice și prin implicarea în viața organizației școlare. Cel mentorat participă ca observator la lecții și activități și lucrează în echipă cu mentorul în vederea proiectării didactice, apredării și a evaluării.

6. Disponibil, flexibil, adaptabil
Această calitate presupune ca mentorul să fie tot timpul disponibil să ofere celui mentorat informații, sfaturi, sugesții care să îl ajute să evolueze în cariera didactică. Împreună cu cel mentorat stabilește unele reguli, condiții, aspecte ce țin de comunicare și alte problem de organizare a activităților. Mentorul se adaptează personalității celui mentorat pentru a putea comunica eficient, pentru a-l cunoaște mai bine și pentru a avea ocazia să îl îndrume conform

7. Creativ
Creativitatea este o calitate obligatorie pentru un bun cadru didactic și are rolul de a stimula efortul studentului, tendința acestuia de a fi original, inventiv, creativ. Profesorul creativ dă libertate elevilor să-și spună părerea promovând o atitudine deschisă, respect opiniile celorlalți, îi antrenează în procesul de evaluare.
Mentorul creativ utilizează în activitatea de mentorat colaborarea eficientă, feedback-ul și empatia. Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau mintale, constituind un progres în plan social.Imaginația este componenta principală a creativității, dar creația mai presupune motivație, dorință de a realiza ceva nou, ceva deosebit.

8. Deschis la nou
Prin natura profesiei sale, profesorul este provocat tot timpul să învețe ceva nou, să descopere noi metode de a transmite cunoștințe, de a evalua rezultatele activității. Mentorul este cel care are dorința de a se perfecționa în profesie, de a afla noutăți din domeniul educației și de a le transpune în practică în relația cu studenții/ profesorul mentorat.

9. Dornic de învățare, perfecționare
Mentorul trebuie să urmeze cursuri de perfecționare care îl ajută în cariera didactică. Aceste cursuri îi permit mentorului să fie conectat la cele mai importante inovații, descoperiri, informații legate de educație și actul educational.

10. Voluntar
Un mentor dedicat profesiei sale nu așteaptă recompense materiale pentru a transmite din experiența sa didactică. El este persoana voluntară care dorește să formeze un profesor  după modelul său.
A fi voluntar înseamnă a socializa mai mult, a-ți ajuta colegii prin manifestarea de compasiune, înțelegere. Prin voluntariat se pot dobândi noi abilități și cunoștințe, dar și abilități sociale.

Mentorul este cel care facilitează procesul de acomodare al unui nou angajat, astfel încât acesta să se poată integra în cultura organizațională a instituției, să poată dobândi abilități specifice  postului și să relaționeze ușor cu ceilalți membri.

Bibliografie
1. Cucoș, C. – Articol în  Mesagerul Sfântului Anton (revistă editată de ordinul romano-catolic franciscan din România),  iunie 2021, nr. 166.
2. Hossu, Cristina Ioana – Atributele profesorului mentor: docplayer.ro/116265974-Atributele-profesorului-mentor-autor-prof-hossu-cristina-ioana-2017.html

 

prof. Cristina Prundariu

Școala Gimnazială Nr. 9 Nicolae Orghidan, Brașov (Braşov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.prundariu

Articole asemănătoare