Memorizarea folosită cu succes în grădiniţă

În toate ciclurile de învăţâmânt întâlnim ca şi metodă de predare-învăţare memorizarea, cu un grad mai mare de dificultate de memorare în funcţie de vârsta la care este abordată şi de cerinţele textului de memorat. Memorizările sunt activităţi obligatorii, cuprinse în curricula preşcolară, ce au ca scop însuşirea conştientă de către copii a textelor lirice, prin repetarea sau valorificarea lor, cu diverse ocazii, având un puternic caracter intelectual.

În învăţământul preşcolar, copilul este pus în faţa unor situaţii inedite, odată intrat în grădiniţă, dacă acasă, cu mama a avut ocazia să memoreze o poezie sau să înveţe textul unui cântecel, în  grădiniţă memorizarea este un timp de activitate foarte des întâlnit.

Copilul se simte atras de poezie, de melodicitate,de rimă şi ritm, chiar de la cele mai fragede vârste, de aceea noi, educatoarele avem grijă să planificăm printre celelalte tipuri de activitate: convorbire, povestire, repovestire, joc didactic etc. şi  memorizarea. Tocmai din dorinţa de a stârni copiilor dragostea de frumos , de vers şi de a-i  face activi şi interesaţi de aceste tipuri de texte lirice.

În funcţie de nivelul de dezvoltare psihologică a fiecărui copil, aceste texte sunt selectate, analizate şi planificate la fiecare început de an, pe domenii experienţiale şi nu numai, deorece se pot foarte bine practica şi la jocurile liber alese, în cadrul sectorului Bibliotecă, iar repetarea lor se poate realiza şi în cadrul tranziţiilor.

Memorizarea este o activitate de dezvoltare şi educare a limbajului, ce este centrată în mod special pe dezvoltarea memoriei logice la preşcolari.

Prin intermediul poeziei şi mai ales memorizării , prin maniera de abordare a memorizării, dezvoltăm copiilor spiritul artistic, expresivitatea şi limbajul,memoria logică, li se dezvoltă atenţia şi gândirea. Discuţiile cu copiii din perioada premergătoare memorizării, vor duce la o dezvoltare a capacităţii de analiză a textului povestit în prealabil de educatoare, a imaginaţiei, a creativităţii acestora. Modul de folosire apoi, în vorbirea curentă a unor cuvinte şi expresii descoperite în poezia memorată, va imbogăţi vocabularul copilului, va duce la o îmbunătăţire a comunicării, la o mai bună percepere a mesajului transmis.

Prin memorizare copilului i se dezvoltată acea capacitate de a repeta, de a fi atent la ceea ce i se cere, de a reproduce cu fidelitate textul audiat, sporindu-i-se  astfel atenţia atât voluntară cât şi situaţională.

Mai jos voi expune două poezii, creaţii proprii, pe care le-am folosit cu succes în cadrul activităţilor din cadrul DLC şi DOS, pe timpul semestrului al II lea din anul şcolar trecut şi care-au fost memorate cu mare drag de copii şi reproduse cu uşurinţă, deoarece textele au fost accesibile copiilor, cuvintele de uz  permanent, fapt ce-a dus la o memorare foarte rapidă a textelor.

Iarna-n sat 

Baba Iarna-n sat soseşte
Și presară albe stele,
Pe la uşi, pe la ferestre
Peste casele  mărunţele.

Scârţâie- ascuţit omătul
Și o cioară pe o cracă,
Îşi exprimă greu amarul..
Învelită de zăpadă.

Fumul greu şi gros ridică,
Șerpuit fuior spre cer.
Miaună şi o pisică,
Nu găseşte-un şoricel.

Omul de zăpadă

Am făcut azi din omăt
Mândru om de nea, frumos.
E semeţ ca un soldat
Numai că se uită-n jos.

N-am avut o oală veche
Sus pe cap, să i-o aşez
Am în schimb o bască verde
Pe cap să i-o aranjez.

La gât i-am întins ciorapul
Bunicuţei ce-a plecat…
Și ca nas i-am pus ardeiul
Din oteţ ,pus la murat.

Astfel că pot spune fără nici o oprelişte, că prin intermediul poeziei şi a activităţii de memorizare, copilul îşi lărgeşte orizontul de cunoaştere, cu privire la lumea înconjurătoare, la tot ce se numeşte existenţă, îşi formează anumite percepţii despre lume, despre natură, despre viaţă.

Astfel prin activităţile de memorizare sunt educate diverse tipuri de sentimente: morale, estetice, civice , care mai târziu vor fi folosite de copii ca şi repere de comportament, să nu uităm impactul poeziilor: ”Gândăcelul” şi ”Căţelușul şchiop”, de Elena Farago, ”Zdreanţă” de Tudor Arghezi, care au o valoare formativă extraordinară asupra personalităţii copilului din  grădiniţă.

Bibliografie:
Curriculum pentru invăţământ preşcolar 2009, METC
Metodica educării limbajului în grădiniţă, Editura Humanitas
Bratu Bianca,1997, Preşcolarul şi literatura,Ed.Didactică şi Pedagogică

 

prof. Liliana Pricopi

Școala Gimnazială Ioan Cernat Nr.1, Havîrna, Grădiniţa Balinţi (Botoşani) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/liliana.pricopi

Articole asemănătoare