Importanța jocului didactic în strategiile inovative

În educația copiilor mi-a atras atenția faptul că jocul „de acțiune”, filmele şi jocurile pe calculator ar avea efecte pozitive prin  creșterea  selectivă a  atenţiei vizuale. Dar această constatare este doar o mică parte a unui mesaj mult mai important pentru că toţi părinții şi cadrele didactice,  trebuie să ştie că  jocurile video nu sunt un inamic în educarea copiilor, ci este cea mai bună oportunitate de a-i angaja pe copiii noştri în procesul de învăţare reală.

Orice observator ştie că atitudinea copiilor de astăzi faţă de jocurile video pe calculator este o atitudine opusă faţă de cea pe care şcoala o doreşte. Timpul petrecut jucând jocuri pe calculator şi video  favorizează „atenţia de scurtă durată”. Dacă în trecut aceste jocuri reprezentau aproape în întregime atracţia pentru băieţii adolescenţi, acum din ce în ce mai mult sunt atrase şi fetele, precum şi aproape toţi copii de toate vârstele şi grupurile sociale.

Dovadă este rapida adaptare a creierului  copiilor noştri la  noile tehnologii din generaţia „digitală” care se schimbă mereu. Aceştia, nu numai că au atenţie distributivă, dar fac faţă unei  game largi de evenimente şi  informaţii mult mai rapid  (programe multimedia, reţele).

Ceea ce îi atrage pe copii, la jocurile pe calculator nu este violenţa, ci mai degrabă ceea ce învaţă din aceste jocuri. Copiilor, precum şi  oamenilor mari, le place să înveţe atunci când nu sunt  forţaţi să facă aceasta. Calculatoarele oferă astfel aceste ocazii de învăţare în fiecare secundă, sau fracţiune din aceasta.

Copiii învaţă să facă lucruri precum construirea unor avioane, conducerea unei maşini rapide, amenajarea unor parcuri tematice, luptători de război, constructori de civilizaţie şi medici veterinari. Dar la niveluri mai profunde se află infinit mai multe lucruri: să culeagă informaţii din cât mai multe surse şi de a lua decizii rapid, de a deduce regulile unui joc din acel joc, mai degrabă decât de a fi învăţaţi cum să facă aceste lucruri, pentru a crea strategii, pentru depăşirea obstacolelor, pentru a înţelege sistemele complexe prin experimentare. Şi, din ce în ce mai mult, ei învaţă să colaboreze unii cu alţii. Mulţi adulţi nu sunt conştienţi de faptul că jocurile au trecut de faza în care copii se jucau singuri pentru că nu exista reţeaua de calculatoare, apărând  astfel mediul social în care au fost întotdeauna.

Calculatoarele au fost întotdeauna folosite ca un lucru „distractiv” și  ca mijloace de învățământ.

Astăzi copii sunt capabili să înţeleagă atât de multe lucruri complexe – de la construirea unei clădiri, la zbor şi realizarea raţionamentelor, ceea ce  devine tot mai greu în  procesul instructiv-educativ al elevilor. În era digitală profesorii ştiu atât de puţin despre această lume – de la jocuri on-line la schimburi de idei şi împărtăşirea opiniilor, la  evaluarea, coordonarea, programarea, căutarea, personalizarea şi de socializarea. De multe ori este foarte greu pentru un profesor să proiecteze o lecţie de predare învăţare la care elevii să aibă rapiditatea şi bună dispoziţie în răsplătirea eforturilor dascălilor lor.

O coaliţie în curs de dezvoltare de academicieni, scriitori, fundaţii, designeri de joc, şi companii  încearcă să îi facă pe părinţi şi educatori conştienţi de potenţialul enorm de învăţare cuprins în mediul de jocuri pe calculator. În timp ce educatorii încearcă să îi înveţe pe  preşcolari prin metoda jocului, acestea ar părea primitive atunci când vine vorba de sofisticare în jocurile computerizate. Avem nevoie de jocuri noi şi mai bune de învăţare, şi acestea  în cele din urmă încep să apară. Au apărut jocuri „de-a învăţarea” jocuri care au la bază  planuri de lecţie pentru a ajuta profesorii să  integreze jocurile  în programele de învăţământ pentru a preda gândirea critică. Un studiu de evaluare educaţional multimedia a demonstrat că anumite jocuri pot ajuta tinerii să înveţe alfabetizare,  jocuri care comunică cunoştinţele şi experienţa lor, numite „jocuri serioase” pentru a spori utilizarea de jocuri.

Totuşi, în ciuda tuturor constatărilor şi cercetării dar  şi a strigătelor de ajutor ale  copiilor de la şcoală, mulţi părinţi şi educatori încă tind să creadă că  jocurile video  pe calculator ar fi frivole şi dăunătoare. Pentru a contracara acest lucru, utilizatorii şi finanţatorii au descoperit  „noi” jocuri educative care se referă la experienţe interactive captivante.

Există o legătură între creativitate, inovaţie şi rezolvarea de probleme, cu toate acestea, deosebirea este adesea neclară. Există numeroase definiţii ale creativităţii cuprinzând creativitatea artistică şi creativitate şi imaginară. Pentru a nu diminua nici una dintre aceste tipuri, creativitatea se poate defini ca „ceva nou şi de valoare” în procesul  de instruire şi educaţie. Efortul artistic creativ nu este întotdeauna util, dar  ideile „strălucite” reprezintă cheia  proiectării  programelor de formare.

În procesul  de formare, elevii ar trebui să fie motivaţi şi interesaţi de perceperea noilor cunoştinţe.  Asimilarea noilor materiale ar fi  mai eficientă dacă poate fi legată şi înglobata în experienţa anterioară. Motivaţia poate fi îmbunătăţită prin sporirea şi  instruirea  abilităţilor elevilor. Tehnici creative pot fi folosite în proiectarea didactică şi a învăţării. Creativitatea este o activitate, nu o stare statică mentală. Punerea în aplicare a efortului creator, calea de la creativitate la inovare este asemănătoare cu progresia de la concept la realitate. Creativitatea este o caracteristică individuală, iar inovaţia este de obicei percepută ca un rezultat de organizare. Deşi inovaţia este mai adesea menţionată ea cuprinde întregul proces. Trebuie să se facă distincţia dintre cele două, pentru că ele sunt mai bine tratate că procese separate. Un elev nu poate inova dacă nu a avut de la început potențialul creativ.

Printre motivele pentru care este importantă creativitatea, am aduce în prim plan următoarele idei:

  • Potenţialul creativ se poate dezvolta dincolo de graniţele inteligenţei: natura învăţării necesită utilizarea de competenţe asociate cu creativitatea. Educatorii adoptă abordări creative de formare cu  mai multe şanse de a împărtăşi conţinut şi de a crea un mediu de învăţare care dezvoltă abilităţile de gândire de ordin superior.
  • Creativitatea se bazează pe natura cunoştinţelor –  ea poate ajuta la îmbunătăţirea cunoştinţelor  de bază. Fără gândirea creativă, un individ este condamnat să rămână la baza de cunoştinţe aşa cum este dat. Creativitate poate fi pentru toate domeniile, de la chimie la inginerie, educaţie informatică şi sociologie.

Aceste instrumente noi, foarte eficiente de învăţare  sunt o combinaţie de elemente de design  mai convingătoare şi interactive decât cele mai bune filme, iar  jocurile pe calculator au un conţinut curricular specific. Partea mai dificilă este de a face aceste lucru în moduri care surprind, să nu se piardă  interesul şi atenţia elevului.

Bibliografie
1. Marc Prensky, Really Good News About Your Children’s Video Games , 2003;
2. Sean Rattigan, “Creativity and Innovation”, 2010.

 

prof. Tincuța Ilie

Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Matca (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/tincuta.ilie

Articole asemănătoare